Bläsand Mareca penelope

2021

Vinter: Januari–februari: Totalt 50 ex på 10 lokaler. December: Totalt 19 ex på 9 lokaler.
Höga antal: 104 ex Torslandaviken 3.10 (Magnus Persson).
Det fortsätter att vara ganska gott om bläsänder under vintermånaderna i Göteborgsområdet och ett mindre antal tycks regelbundet övervintra i skärgården. Uppträdandet under året i övrigt var normalt, men vi saknar rapporter på de riktigt stora flockar som ofta ses under sensommaren och hösten i Torslandaviken – årets toppnotering på 104 exemplar kan till exempel jämföras med förra årets maxantal på 492. Den allra högsta notering som gjorts i modern tid är hela 1210 bläsänder i Torslandaviken den 12 september 2017.
Elis Ölfvingsson

2020

Vinter: Januari–februari: 20 ex Torslandaviken 1.1–23.2 (Bengt Börjesson m fl). 5 ex Hökälla 2.1–17.2 (Peter Keil m fl). 14 ex Brännö – Vasskären 19.1–27.2 (Andreas Svensson m fl). 1 ex Välen 19.1 (Ingemar BE Larsson). December: 1 honfärgad Stora Amundö 2–14.12 (Stig Fredriksson m fl). 9 ex Torslandaviken 2–31.12 (Ola Wennberg m fl). 4 ex Gullö, Säve 4–5.12 (Anders Hansson). 10 ex Hökälla 10–25.12 (Per Lundgren m fl). 2 ex Vrångö 13.12 (Peder Winding). 4 ex Vasskären 13.12 (Adrian Ekehorn Gimdal). 4 ex Kalvsund 15.12 (Michael Björklund). 4 ex str S Kråkudden, Hönö 16.12 (Lars Eric Rahm). 2 ex Kråkudden, Hönö 26.12 (Jonas Bergman Laurila).
Höga antal: 492 ex Torslandaviken 18.10 (Magnus Persson).
Under sensommaren och hösten ses regelbundet stora antal bläsänder i framför allt Torslandaviken och årets toppnotering på knappt 500 ex ligger nära senare års medel. På sträcket var uppträdandet däremot betydligt mer beskedligt och inte en enda dag noterades över 100 sträckande bläsänder. Såväl under våren som under hösten har annars tresiffriga dagssummor på uppemot 500 exemplar noterats under de flesta år på 2000-talet.
Elis Ölfvingsson

2019

Vinter: Januari–februari: Som mest 50 ex Torslandaviken 1.1–27.2 (David Klingberg m fl). 3 ex Fotö 10.2 (Musse Björklund). 1 hane Stora Amundö 25.2 (Uno Unger). December: 50 ex Torslandaviken 1–30.12 (Magnus Kinell m fl).
Höga antal: 266 ex Torslandaviken 29.9 (Magnus Persson).
Ovanligt många bläsänder valde att övervintra i Torslandaviken, såväl under början som under slutet av året. I övrigt var uppträdandet helt normalt.
Elis Ölfvingsson

2018

Höga antal: 300 ex Torslandaviken 18.10 (Ola Wennberg).
Vinter: Januari–februari: Som mest 12 ex Torslandaviken 1.1–17.2 (Fredrik Bothén m fl). 1 ex Välen 8.1 (Kåre Ström). 4 ex Stora Amundö 15.1 (Stig Fredriksson). December: Som mest 43 ex Torslandaviken 1–30.12 (Conny Palm m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 1.12 (Stefan Svanberg m fl). 1 honfärgad Öxnäs 15.12 (Per Björkman m fl). 5 ex Kippholmen, Björlanda 16.12 (Hans Börjesson m fl). 2 honfärgad Bjöla småbåtshamn, Askimsviken 23.12 (Hans Börjesson). 2 ex Galterö 28.12 (Per Österman).
Efter fjolårets tusenhövdade bläsandsflock i Torslandaviken, som då innebar ett svårslaget rekord för området, innebar 2018 en återgång till ett mer normalt uppträdande. Vinterfynden var relativt många och framför allt var det ovanligt många bläsänder som stannade kvar i Torslandaviken långt in i december månad.
Elis Ölfvingsson

2017

Höga antal: 416 ex str S Hyppeln 10.9 (Roger Eskilsson). 1 210 ex Torslandaviken 12.9 (Magnus Persson m fl).
Vinter: Januari–februari: 2 hanar Killingsholmen, Askim–Stora Amundö 1.1–16.2 (Lars Lundmark m fl). 6 ex Torslandaviken 1.1–26.2 (Sussie Carlström m fl). 1 2K hane Slottsskogen–Kungsparken 8.1–28.2 (Lars Erik Norbäck m fl). 1 ex Öxnäs 13.1 (Bo Brinkhoff m fl). 1 hona S:t Jörgens park 15.1 (Olof Armini). 1 par Hökälla 23.2 (John Thulin). December: 9 ex Torslandaviken 2–30.12 (Magnus Persson m fl). 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 4.12 (Thomas Karlsson). 1 hane Haga kile, Askim–Stora Amundö 8–27.12 (Uno Unger m fl).
Hösten bjöd på osannolika mängder bläsänder i Torslandaviken och för första gången någonsin kan vi redovisa ett fyrsiffrigt antal i området! Den 12 september räknades inte mindre än 1 210 bläsänder in i Karholmsdammen. Detta är ett nästan dubbelt så högt antal som tidigare högstanotering på 676 ex på samma lokal i början av oktober 2005. Bläsandens sydsträck tycks i år ha varit mycket koncentrerat till några dagar i mitten av september och faktum är att sträcksumman 416 ex från Hyppeln två dagar innan den stora flocken i Torslandaviken sågs också är ett mycket fint antal för området.
Elis Ölfvingsson

2016

Höga antal: 151 ex Torslandaviken 2.10 (Magnus Persson).
Vinter: Januari–februari: 1 hona Billdals skärgård 9–10.1 (Ola Wennberg m fl). 2 ex Tornö 15.1 (Gösta Olofsson). 1 hane Slottsskogen 1.2 (Bengt Adamsson m fl). 1 hane Rörö 4–12.2 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Torslandaviken 9.2 (Ola Wennberg). 1 par Hyppeln 24–28.2 (Ola Wennberg m fl). December: Som mest 8 ex Torslandaviken 2–28.12 (Ola Wennberg m fl). 3 ex Bolleskären, Hönö 22.12 (Conny Palm). 1 ex Hökälla 30.12 (Stig Carlsson).
Det har i år inte rapporterats om några höga sträcksiffror alls och årets toppnotering, som i jämförelse med t ex förra årets noteringar på nästan 500 sträckande och 300 rastande är ganska blygsam, kommer istället från Torslandaviken i början av oktober. Som brukligt noterades även arten med enstaka exemplar under vintermånaderna och årets totalt 20 exemplar är något mer än genomsnittet för senare år.
Elis Ölfvingsson

2015

Höga antal: 497 ex str SO Vrångö 28.3 (Stefan Svanberg). 295 ex str S Smithska udden 28.3 (Hans Börjesson). 250 ex str NV Kvillehed 28.3 (Elon Wismén m fl). 250 ex str NO Kråkudden, Hönö 28.3 (Hans Zachrisson). 289 ex Torslandaviken 10.10 (Magnus Persson).
Vinter: Januari–februari: 3 ex Kråkudden, Hönö 28.2 (Thomas Karlsson). December: Som mest 4 ex Torslandaviken 3–29.12 (Ola Wennberg m fl).
Högst antal noterades i vanlig ordning under sträckräkning längs med kusten där 28 mars sticker ut med höga antal från flera lokaler och hela 497 ex rapporterade från Vrångö. Vad gäller rastande fåglar noterades flockar på över 100 ex i Torslandaviken mellan den 3 september och 6 november med ett maxantal på 289 ex den 10 oktober, i Skogomedammen mellan den 22 oktober och 5 november samt på Stora Amundö den 19 oktober. Antalet vinterfynd är relativt lågt, något förvånande med tanke på hur mild framför allt december var.
Elis Ölfvingsson

2014

Vinter: Januari–februari: 1 ex Slottsskogen 1.1–25.2 (Hans-Erik Hermansson m fl). 1 hane Slätta damm 2.1 (Olof Armini m fl). 1 hane Kornhalls färjeläge 28.1 (Peter Strandvik m fl). 1 par Torslandaviken 23.2 (Ola Wennberg).
Ett normalt antal vinterfynd för senare år. Inga höga antal är noterade i år.
Per Björkman

2013

Vinter: Januari: 2 ex Stora Kläholmen, Näset 13.1 (Gösta Olofsson). 1 hona Slottsskogen 30.1 (Bengt Adamsson m fl). December: 1 hane Slottsskogen 1–9.12 (Bengt Adamsson m fl). 1 hona Välen 3–6.12 (Uno Unger).
Höga antal: 100 ex Lilla Hästholmen, Björlanda 15.4 (Bo Nilsson). 100 ex Torslandaviken 15.4 (Nils Abrahamsson). 297 ex str Kråkudden, Hönö 17.9 (Bo Brinkhoff m fl). 100 ex Galterösund 6.10 (Jan Mogol).
Att bläsand övervintrar hos oss är inga nyheter. Årets totalsumma på 5 ex är dock lägre än normalt, men artens uppträdande varierar tydligt med vädret. Riktigt hårda vintrar är vinterfynd sällsynta.
Björn Dellming

2012

Vinter: December: 1 ex Slottsskogen 1.12 (Bengt Adamsson m fl). 1 ex Välen 20–29.12 (Martin Oomen m fl).
Några vinterfynd av bläsand har gjorts under varje år på 2000-talet. Årets två decemberfynd är klart i underkant mot vad som brukar vara normalt.
Björn Dellming

2011

Vinter: Januari: Inga fynd. December: 2 ex Välen 3–10.12 (Thomas Karlsson). 7 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 8.12 (Magnus Persson). 7 ex Hökälla 11–25.12 (Johan Svedholm m fl). 1 ex Slottskogen 11–31.12 (Bengt Karlsson m fl). 2 ex Torslandaviken 11.12 (Magnus Persson). 1 ex Burö färjeläge 13.12 (Benga Ragnewall). 1 honfärgad Kråkudden, Hönö 27.12 (Lars Gustafsson). 1 ex Stora Amundö 30.12 (Robert Paepke m fl).
Några vinterfynd av bläsand har gjorts under varje år på 2000-talet. Året inleddes med en riktig vargavinter där så gott som samtliga vattendrag och stora delar av skärgården var islagd, vilket förklarar avsaknaden av fynd i januari. Den påföljande vintern var däremot påtagligt mild och man kunde under december notera ett mer normalt uppträdande för arten i Göteborgsområdet. Årets 22 ex får anses som en bra summa med tanke på årets inledning.
Björn Dellming

2010

Vinter: Januari: 1 hane Rya nabbe, Göteborgs hamn 18.1 (Mikael Forsman). 1 hona Kärrsviken, Rörö 22.1 (Per Björkman). 1 2K hane Kärrsviken, Rörö 23.1 (Ola Bäckman). December: 1 hona Killingsholmen, Askim 4–12.12 ( Uno Unger m fl). 1 hane Slottsskogen 12.12 (Bengt Adamsson).
Några vinterfynd av bläsand har gjorts under varje år på 2000-talet. Årets fem exemplar är dock det näst lägsta antal som noterats, och har säkert sin förklaring i den stränga vintern. Att inga fynd gjordes under februari styrker denna hypotes.
Per Björkman

2009

Vinter: Januari–februari: 2 ex Inre Tistlarna 4.1 (Gösta Olofsson). 3 ex Donsö 6.1 (Gösta Olofsson). 1 ex Slottsskogen 9.1–21.2 (Bengt Adamsson m fl). December: 1 ex Torslandaviken 1.12 (Bo Brinkhoff). Upp till 3 ex Hökälla 7–9.12 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Askimsviken 12.12 (Martin Oomen). 1 ex Rörö 31.12 (Elon Wismén m fl).
Bläsanden ses numera årligen med enstaka exemplar under vintermånaderna och sammanlagt 12 ex är ett normalt antal vinterfynd för 00-talet.
Jon Håkansson

2008

Vinter: Januari–februari: 1 ex Torholmen, Nordre älvs fjord 4.1 (Anders Kronhamn m fl). 2 ex Norra Röden, Nordre älvs fjord 13.2 (Mathias Theander). 1 par str N Rörö 15.2 (Erik Westberg). 21 ex str S Kråkudden, Hönö 17.2 (Claes-Göran Ahlgren m fl). December: Som mest 6 ex under december i Askimsviken (Stefan Andersson m fl). 2 ex Torslandaviken 7.12 (Stefan Svanberg). 1 ex Hökälla 12.12 (Johan Svedholm).
Arten ses med enstaka exemplar varje vinter men årets 35 ex är det högsta antalet som noterats under 2000-talet. Till stor del kan rekordet dock tillskrivas den fina dagssumman ute på Kråkudden den 17 februari.
Jon Håkansson

2007

Vinter: Som mest 4 ex Hökälla 3–16.1 (Tina Widén m fl). 3 ex Killingsholmen, Askim 6.1 (Aimon Niklasson). 1 hane Bockemossen, Sävedalen 29.1–5.2 (Daniel Ryman m fl). 1 hona Säveåns mynning 11–12.2 (Lars Lundmark m fl). 3 par Rörö 18.2 (Per Wedholm m fl). 2 hanar Bolleskären, Hönö 19.2 (Stefan Svanberg). 1 ex Stora Amundö 26–30.12 (Aimon Niklasson m fl).
Höga antal: 402 ex Kråkudden, Hönö 1.4 (Stefan Svensson).
Bläsanden ses årligen med enstaka exemplar under vintermånaderna men årets 18 fåglar är en ganska hög summa. Under 2000-talet har antalet vinterfåglar varierat mellan 5 och 19 ex varje år. Vårens sträcktopp inföll i år i skiftet mars/april och det stora antalet på Kråkudden den 1 april innefattar både nord- och sydsträckande samt rastande fåglar. Under hösten var arten däremot ovanligt fåtalig och inga större antal rastade vid Torslandaviken. Även för andra arter sjöfåglar som brukar rasta i Karholmsdammen noterades en nedgång i år. Detta beror troligtvis på att födotillgången under året minskade eller helt slogs ut (se Fåglar på Västkusten nr 4/08).
Jon Håkansson