[Snögås] Anser caerulescens

2012

Samtliga: 1 ex str NV Stora Oxhagen 21.5 (Staffan Larsson).
Ny art för rapportområdet. Snögås förs i Sverige till kategori D vilket innebär att det finns tvivel över om fynden rör spontant uppträdande individer. En snögås sågs till och från mellan maj och oktober i trakterna kring Tjörn och det är inte alls omöjligt att detta är samma fågel.
Magnus Rahm