[Dvärgsnögås] Anser rossii

2012

Samtliga: 1 ex str S Medicinareberget 25.10 (Fredrik Spak).
Eftersom fågeln upplevdes som mycket liten går det inte att utesluta att det skulle röra sig om den nationellt sett ovanligare mindre arten.
Magnus Rahm