[Kejsargås] Anser canagicus

2018

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 24.7–6.9 (Nils Abrahamsson m fl). Samma individ noterades även på Galterö 26.8 (Linus Westlund).
Kejsargås är en helt ny bekantskap i området. Den tjusiga fågeln häckar naturligt kring Berings hav men europeiska fynd bedöms utgöras av rymlingar. I Sverige har en handfull fynd gjorts under 2000-talet.
Magnus Rahm