Rödstrupig piplärka Anthus cervinus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 10 maj 3 maj 2010 Galterö (Lars Hellman)
Sista vår 12 maj 26 maj 2013 Hönö (Christer Fält)
Första höst 1 sep 25 aug 2013 Galterö (Lars Hellman)
Sista höst 1 okt 9 okt 2006 Smithska udden (Kristoffer Nilsson)

2021

Samtliga: Sammanlagt 14 ex 1.9–9.10.
Den rödstrupiga piplärkan förekommer regelbundet, men i kraftigt fluktuerande antal, i området framför allt under höststräcket som kulminerar i september. Årets 14 exemplar ligger något under genomsnittet för senare år.
Elis Ölfvingsson

2020

Samtliga: Vår: 1 ex str N Slottsskogen 20.5 (Peder Winding). Höst: 12 ex under perioden 29.8–28.9. Månadsfördelning: maj 1 ex, augusti 3 ex, september 9 ex.
Även om totalt 13 ex nästan är en fördubbling av förra årets bottenrekord så är det en historiskt sett ganska låg årssumma. Antalen fluktuerar kraftigt mellan åren – de senaste 10 åren har årssummorna varierat mellan förra årets 7 ex och 2013 års 70 ex med ett medelantal på 24 ex. Tidsmässigt var uppträdandet typiskt med majoriteten av fynden gjorda i september. Vårfynd, som oftast görs i mitten av maj, är sällsynta och långt ifrån årliga.
Elis Ölfvingsson

2019

Samtliga: 1 ex Galterö 1.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Lappesand, Hönö 24.9 (Thomas Karlsson). 1 ex Askesby 24.9 (David Klingberg). 2 ex str S Hyppeln 26.9 (Roger Eskilsson). 1 ex Vinga 27–29.9 (Göran Darefelt m fl). 1 ex Välen 28.9 (Tore Holsendahl m fl).
Vad händer med våra rödstrupiga piplärkor? Sex fynd av totalt sju exemplar är ett nytt bottenrekord. Det är välbekant att antalen fluktuerar mycket mellan åren, till exempel sågs 70 exemplar 2013 medan det bara två år senare enbart sågs 23 rödstrupiga piplärkor i området. Lite oroväckande är det dock att vi nu har haft fem magra år på raken och på längre sikt har man sett en tydligt minskande trend såväl på häckningsplatserna i norr som på viktiga sträcklokaler så som Falsterbo. Detta, i kombination med att trädgränsen vandrar uppåt och hotar artens häckningsbiotop, har föranlett en nationell rödlistning som "sårbar".
Elis Ölfvingsson

2018

Samtliga: Vår: Inga fynd. Höst: 1 ex Torslandaviken 2.9 (Magnus Persson). 1 ex Hässlavägen, Hönö 2.9 (Thomas Karlsson). 2 ex Galterö 7.9 (Per Österman). 1 ex Fotö 8.9 (Thomas Karlsson). 1 ex str S Örgryte 10.9 (Ulf Persson). 1 1K Torslandaviken 10.9 (Christer Fält). 1 ex str S Brudarebacken 15.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K Välen 15.9 (Silke Klick m fl). 1 ex Torslandaviken 16.9 (Ola Wennberg m fl). 1 ex str S Smedstorps ängar 16.9 (Johannes Löfqvist). 1 ex str O Hällsvik, Torslanda 16.9 (Niklas Aronsson). 1 ex Brudarebacken 18.9 (Roger Eskilsson m fl). Månadsfördelning: september 13 ex.
September är den rödstrupiga piplärkans månad i södra Sverige. Det är då den stora majoriteten passerar våra trakter på väg mot sina övervintringsområden i Afrika och Mellersta Östern. Många år görs enstaka fynd också i augusti och/eller oktober, men 2018 samlade sig alla fynd under sträcktoppen mellan den 2 och den 18 september. Särskilt många fynd blev det dock inte – totalt 13 rödstrupar är ett resultat klart under medel och för första gången sedan 2012 saknas vårfynd helt.
Elis Ölfvingsson

2017

Samtliga: Vår: 1 ex Stora Oxhagen 19.5 (Bengt Karlsson). Höst: 1 ex str S Brännö 3.9 (Johan Ennerfelt). 1 ex str S Smedstorps ängar 3.9 (Johannes Löfqvist). 1 ex str S Hulebäcksgymnasiet, Mölnlycke 10.9 (Fredrik Andersson). 1 ex str S Välen 16.9 (Hans Börjesson). 1 ex Galterö 17.9 (Johan Ennerfelt). 1 ex str S Marholmen, Askimsviken 17.9 (Jan Mogol). 1 ex str S Bugärde grustäkt 21.9 (Johan Svedholm). 2 ex str S Rörö 22.9 (Evamaria Ferm). 1 ex Öxnäs 23.9 (Magnus Persson). 1 ex Hälsö 24.9 (Thomas Karlsson). 1 ex str S Brudarebacken 29.9 (Ulf Persson). 2 ex str S Hyppeln 29.9 (Roger Eskilsson). 1 ex Öxnäs 1.10 (Tom Ekman). Månadsfördelning: maj 1 ex, september 14 ex, oktober 1 ex.
Precis som förra året gjordes ett trevligt vårfynd, medan uppträdandet under hösten var ganska magert. Totalt gjordes 14 fynd av 16 ex, som vanligt med en stor majoritet septemberobsar. Detta är lite bättre än förra årets bottennotering om 11 ex, men långt ifrån till exempel de 70 ex som sågs 2013.
Elis Ölfvingsson

2016

Samtliga: Vår: 1 ex Galterö 6.5 (Lars Hellman). Höst: Sammanlagt 11 ex 27.8–1.10. Månadsfördelning: augusti 1 ex, september 9 ex, oktober 1 ex.
För fjärde året i rad gjordes ett vårfynd, vilket är trevligt och anmärkningsvärt. Uppträdandet under hösten var däremot desto beskedligare. Elva rödstrupiga piplärkor är ett mycket lågt antal för denna art som ses regelbundet i våra trakter på sin väg söderut under framför allt september månad. Som jämförelse kan sägas att det 2015 sågs 23 exemplar under hösten och 2014 var samma siffra hela 50 rödstrupar.
Elis Ölfvingsson

2015

Vår: 2 ex Näset 9.5 (Karl-Olof Johansson).
Höst: Totalt 23 ex under perioden 28.8–3.10.
Månadsfördelning: Augusti 4, September 18, Oktober 1.
Vårfynd av rödstrupar är ovanliga och görs inte varje år, så årets observation om 2 ex är anmärkningsvärd. På hösten är arten som bekant betydligt talrikare i området och årets 23 ex är, efter två fantastiska år med 50 respektive 69 ex, en tillbakagång till ungefär de nivåer som arten legat på under större delen av 2000-talet.
Elis Ölfvingsson

2014

Samtliga: Vår: 1 ex Torslandaviken 13.5 (Fredrik Spak). Höst: Sammanlagt ca 50 ex 31.8–3.10. Månadsfördelning: Augusti 1 ex, september 48 ex, oktober 1 ex.
Liksom föregående år uppträdde arten ovanligt talrikt under höststräcket och totalsumman på cirka 50 ex är den näst högsta någonsin, endast slagen av 2013 då cirka 69 ex noterades. En observation gjordes även under vårsträcket vilket inte görs varje år. Detta var det åttonde vårfyndet under 2000-talet av vilka sju har gjorts under perioden 3–14 maj. Årets observation stämmer därmed väl in i fyndbilden.
Stefan Svanberg

2013

Samtliga: Vår: 1 ex Ersdalen, Hönö 26.5 (Christer Fält). Höst: Ca 69 ex under perioden 28.8–29.9.
Årets första fynd av rödstrupig piplärka gjordes redan under våren, vilket är mycket sällsynt här på Västkusten. Hösten bjöd annars på ett bombardemang av arten av sällan skådat slag då nästan 70 ex noterades under sträcket. Arten har på senare år haft en uppåtgående trend, både i rapportområdet och nationellt.
Björn Dellming

2012

Samtliga: Höst: Sammanlagt 24 ex under perioden 27.8–7.10. En relativt normal höstsiffra för arten som verkar ha haft en bra häckningssäsong, av sträcksiffror från runtom i landet att döma.
Inga vårfynd gjordes i år, vilket är ganska normalt, då arten vanligtvis är mycket fåtalig hos oss under våren. De flesta fåglar är sedda under september och fram till slutet av månaden.
Björn Dellming

2011

Samtliga: Vår: 1 ex str NO Hyppeln 10.5 (Bo Brinkhoff). 1 ex str O Galterö 13.5 (Roger Eskilsson). Höst: Sammanlagt 10 ex under perioden 1.9–6.10.
Rödstrupig piplärka observeras sällsynt under vårsträcket och två vårfynd är över det normala för Göteborgsområdet. I och med dessa har det nu totalt gjorts åtta vårfynd av rödstrupig piplärka under 2000-talet. Samtidigt är 10 ex under hösten en ganska låg summa i sammanhanget. De flesta fåglar är sedda från cirka en vecka in i september och fram till slutet av månaden. En sen individ i början av oktober sticker ut något, men är inte extremt sen. Fenologirekordet för Göteborgsområdet är från Smithska udden den 9 oktober 2006.
Björn Dellming

2010

Vår: 1 ex Galterö 3.5 (Lars Hellman).
Höst: Sammanlagt 19 ex under perioden 31.8–25.9.
Rödstrupig piplärka observeras sällsynt under vårsträcket. Detta var det sjätte vårfyndet under 2000- talet och även det tidigaste, vilket innebar nytt fenologirekord med tre dagars marginal. Samtliga fåglar är sedda under perioden 3–14 maj och mediandatum är 10 maj. Arten uppträdde förhållandevis talrikt under hösten och 19 ex är den tredje högsta summan under 2000-talet.
Stefan Svanberg

2009

Vår: 1 ex Torslandaviken 6.5 (Jan Mogol).
Höst: Sammanlagt 21 ex under september.
Sena fynd: 1 ex str S Änggården 6.10 (Olof Armini).
Observationer av rödstrupig piplärka under våren är mycket ovanliga i rapportområdet och görs inte årligen. Detta är det femte vårfyndet under 00-talet och det första sedan 2004. Samtliga dessa har gjorts under perioden 6–14 maj. Sammanlagt 22 individer under höststräcket är en ganska hög summa. Under 00-talet har antalet varierat mellan 10 och 25 ex och de flesta har, liksom i år, setts i mitten av september månad. Oktoberfyndet är ganska sent men inte unikt, detta var sjätte observationen under denna månad på 00-talet.
Jon Håkansson

2008

Samtliga: 1 ex str S Mölnlyckemotet 7.9 (Johannes Löfqvist). 1 ex Balltorps våtmark 7.9 (Lena Essedahl). 1 ex str S Brudarebacken 8.9 (Roger Eskilsson). 1 ex mot S Majvik, Torslanda 9.9 (Niklas Aronsson). 1 ex Öxnäs 13.9 (Hans Börjesson m fl). 1 ex str S Mölnlyckemotet 14.9 (Johannes Löfqvist). 1 ex str S Vrångö 20.9 (Lars Davidsson). 2 ex str S Rörö 21.9 (Elon Wismén m fl). 1 ex Tunneskär, Gbg:s södra skärgård 21.9 (Lars Hellman). 1 ex str S Brudarebacken 22.9 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Kviberget, Välen 22.9 (Hans Börjesson). 1 ad Torslandaviken 22.9 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K Brudarebacken 26.9 (Stefan Svanberg). 1 ex Torslandaviken 27.9 (Magnus Persson). 1 ex str S Smithska udden 27.9 (Leif Andersson m fl). 1 ex Stora Amundö 7.10 (Lars Lundmark).
Sammanlagt 17 individer under höststräcket är en normal summa. Oktoberfynd är ganska ovanligt men noteras i snitt vartannat år. Årets fynd är det femte under denna månad på 2000-talet.
Jon Håkansson

2007

Samtliga: 1 ex mot S Mölnlyckemotet, Råda 29.8 (Johannes Löfqvist). 1 ex mot S Arödsberget, Hisingen 29.8 (Per Björkman). 1 ex Brudarebacken 3.9 (Thomas Karlsson). 1 ex mot S Smithska udden 5.9 (Kristoffer Nilsson m fl). 1 ex mot S Rörö 6.9 (Johan Svedholm m fl). 2 ex mot S Brudarebacken 7.9 (Roger Eskilsson). 1 ex mot S Nötholmen, Hönö 8.9 (Christer Fält). 1 ex mot S Mölnlyckemotet, Råda 8.9 (Johannes Löfqvist). 1 ex mot S Galterö 18.9 (Lars Hellman). 1 ex mot S Fridhem, Hisingen 18.9 (Lena Essedahl). Sammanlagt 11 ex under hösten är något lägre än normalt.
På 2000-talet har antalet höstfynd varierat mellan 10 och 25 ex. De flesta brukar ses från de sista dagarna i augusti till mitten av september. Vårfynd har endast gjorts vid fyra tillfällen under 2000-talet, samtliga mellan den 9 och 14 maj.
Jon Håkansson