Ängspiplärka Anthus pratensis

2013

Vinter: Januari: 2 ex Lökholmen 2.1 (Staffan Sénby). December: 1 ex Hönö 2.12 (Bo Brinkhoff m fl). 2 ex Öckerö 2.12 (Bo Brinkhoff m fl). 3 ex Brännö 3.12 (Jon Hessman). 1 ex Galterö 3.12 (Jon Hessman). 8 ex Torslandaviken 7–27.12 (Stefan Svanberg m fl.). 1 ex Välen 11–12.12 (Hans Börjesson m fl.). 1 ex Rörö 12.12 (Bo Brinkhoff m fl). 2 ex Hökälla 12.12 (Freddy Persson). 2 ex Vrångö 13.12 (Martin Oomen). 1 ex Askimsbadet 29.12 (Ulf Persson m fl). 2 ex Lökholmen 30.12 (Staffan Sénby).
Höga antal: 2 460 ex str S Rörö 14.9 (Håkan Möller). 1 280 ex str S Vrångö 14.9 (Stefan Svanberg, Magnus Rahm). 1 150 ex str S Smithska udden, Göteborg 17.9 (Stefan Svanberg, Tommy Järås). 5 000 ex str S Vrångö 19.9 (Martin Oomen). 9 400 ex str S Hyppeln 19.9 (Roger Eskilsson). 1 432 ex str S Nötholmen, Hönö 20.9 (Ola Bäckman).
Antalet vinterfynd avspeglar direkt hur hårda vintrar vi haft vid ingång respektive utgång av året, där december 2013 var betydligt mildare än januari 2013. Under september månads andra halva inföll traditionsenligt dagarna med de högsta sträcksummorna, där den 19 september förtjänar ett särskilt omnämnade då proppen gick för ängspiplärkornas sträck. Samtliga högre sträcksiffror är också gjorda i skärgården.
Björn Dellming

2007

Januari: Sammanlagt ca 40 ex, som mest 9 ex Fässberg 30.1 (Uno Unger).
Höga antal: 3 860 ex mot S Smithska udden 24.9 (Kristoffer Nilsson). 3 600 ex mot S Kråkudden, Hönö 26.9 (Per Björkman m fl). 3 410 ex mot S Vrångö 26.9 (Tina Widén).
Komplettering 2005: Ca 20 000 ex mot S Vinga 2.10 (Göran Darefelt m fl).
Ängspiplärka ses numera årligen under januari, men årets 40 ex är en ovanligt hög summa. De fina sträcksiffrorna i slutet av september är mycket höga även i ett nationellt perspektiv. Som jämförelse sträckte det under hela hösten ut ca 8 000 ex vid Falsterbo och 10 720 ex vid Smithska udden. Alla dessa siffror bleknar dock i jämförelse med det extremt höga antalet från Vinga 2005 (se ovan). Detta är troligtvis en av de högsta dagssiffrorna någonsin av arten i Sverige. Som rapportörerna själva skriver: ”Minimisiffra, kan ha varit mycket fler!"
Jon Håkansson