Trädpiplärka Anthus trivialis

Fenologi

Median Rekord
Första vår 17 apr 10 apr 2009 Delsjöområdet (Magnus Unger)
Sista höst 10 okt 2 nov 2003 Smithska udden (Kristoffer Nilsson)

2019

Sena fynd: 1 ex Ganlet, Önnered 28.10 (Stefan Svanberg).
Precis som 2017 sågs en mycket sen trädpiplärka i området. Det aktuella fyndet gäller en fågel som både sågs väl och fotograferades vid Ganlet den 28 oktober, varför inga tveksamheter rådde kring arttillhörigheten. Det kan annars vara väl värt att noga granska så här sena "trädpiplärkor" för att inte missa den snarlika sibiriska piplärkan som på senare år ökat i landet i takt med ökad medvetenhet och uppmärksamhet.
Elis Ölfvingsson

2017

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 29.10 (Magnus Persson).
Så här sena trädpiplärkor är mycket ovanliga och har bara noterats ett par gånger tidigare i området. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam och noga notera såväl läte som dräkt när man observerar fenologiskt avvikande trädpiplärkor – inte minst för att inte råka missa den snarlika, men sällsynta, sibiriska piplärkan som på senare år uppvisat en ökande fyndbild i landet, sannolikt tack vare en ökad medvetenhet och uppmärksamhet i skådarleden. Det aktuella fyndet gäller en fågel som både sågs och hördes väl av observatören.
Elis Ölfvingsson

2013

Tidiga fynd: 1 ex str N Saltasviken, Öckerö 14.4 (Håkan Möller).
Våren kom tidigt och trädpiplärkorna med den. Normalt sett dyker trädpiplärkorna upp först en vecka senare än så här.
Björn Dellming