Trädpiplärka Anthus trivialis

Fenologi

Median Rekord
Första vår 18 apr 10 apr 2009 Delsjöområdet (Magnus Unger)
Sista höst 8 okt 2 nov 2003 Smithska udden (Kristoffer Nilsson)

2013

Tidiga fynd: 1 ex str N Saltasviken, Öckerö 14.4 (Håkan Möller).
Våren kom tidigt och trädpiplärkorna med den. Normalt sett dyker trädpiplärkorna upp först en vecka senare än så här.
Björn Dellming