Trädpiplärka Anthus trivialis

Fenologi

Median Rekord
Första vår 17 apr 10 apr 2009 Delsjöområdet (Magnus Unger)
Sista höst 8 okt 2 nov 2003 Smithska udden (Kristoffer Nilsson)

2017

Sena fynd: 1 ex Torslandaviken 29.10 (Magnus Persson).
Så här sena trädpiplärkor är mycket ovanliga och har bara noterats ett par gånger tidigare i området. Det är särskilt viktigt att vara uppmärksam och noga notera såväl läte som dräkt när man observerar fenologiskt avvikande trädpiplärkor – inte minst för att inte råka missa den snarlika, men sällsynta, sibiriska piplärkan som på senare år uppvisat en ökande fyndbild i landet, sannolikt tack vare en ökad medvetenhet och uppmärksamhet i skådarleden. Det aktuella fyndet gäller en fågel som både sågs och hördes väl av observatören.
Elis Ölfvingsson

2013

Tidiga fynd: 1 ex str N Saltasviken, Öckerö 14.4 (Håkan Möller).
Våren kom tidigt och trädpiplärkorna med den. Normalt sett dyker trädpiplärkorna upp först en vecka senare än så här.
Björn Dellming