Skärpiplärka Anthus petrosus

2013

Häckningar: Fynd under häckningstid: Sammanlagt 24 revir i norra skärgården och 12 revir i södra skärgården.
Det här är första året som skärpiplärka tas upp i den här rapporten då det finns anledning att hålla koll på populationsutvecklingen. Skärpiplärkan har minskat kraftigt under senare tid längre söderut längs Västkusten. Arten är ju något av en karaktärsart för vår skärgård och huserar på flertalet öar och skär i Göteborg. Ni som har tillgång till egen båt och seglar runt bland kobbar och skär får gärna hjälpa till att hålla koll på fåglar som varnar eller sitter och spanar på er med mat i näbben.
Björn Dellming

2009

Inland: 1 ex str S Säteriet, Råda 14.9 (Johannes Löfqvist).
Rena inlandsfynd är ganska ovanliga i området och rapporteras inte årligen. Arten noteras dock varje höst på sträck vid Vänern med omnejd under framförallt september och oktober så möjligtvis kan det röra sig om fåglar från ostkusten som drar rakt över landet. Detta är första fyndet i Härryda kommun.
Jon Håkansson