Obestämd bofink/bergfink Fringilla coelebs/montifringilla

2016

Höga antal: 10 970 ex str S Smithska udden 13.9 (Jon Håkansson).
Femsiffriga antal noteras inte varje år, men när det sker är det ofta Smithska udden som är skådeplatsen.
Magnus Rahm

2012

Höga antal: 22 500 ex str S 5.10 Smithska udden (Hans Wahlberg). 5 150 ex str S Styrsö 20.10 (Andy Hultberg).
Årets högsta notering kommer liksom de flesta andra år i från Smithska udden. Dagssumman på 22 500 ex är faktiskt den högsta sedan september 2009. Vanligtvis är det sista septemberveckan som brukar ge de högsta antalen i våra trakter så årets toppdag inföll ganska sent. Den högsta noteringen någonsin inföll den 22 september 2006 då hela 43 150 ex räknades in på Smithska udden.
Martin Oomen

2011

Höga antal: 7 130 str S Smithska udden 17.9 (Magnus Rahm m fl).
Årets högsta notering kom likt många tidigare höstar i andra halvan av september, då kulmen av finksträcket passerar. Likt fjolåret uteblev toppdagarna, anledningen till detta är troligen bristande bevakning av framförallt Smithska udden under hösten.
Martin Oomen

2010

Höga antal: 10 000 str S Vrångö 22.9 (Tina Widén) samt 7 700 str S på Smithska udden samma dag (Hans Wahlberg).
De riktiga toppdagarna uteblev denna höst, kanske delvis till följd av västliga vindar samt att Smithska udden stod utan bevakning under många dagar vid den bästa tiden på hösten. Senaste årens toppdagar har annars legat på 30 000–40 000 finkar under främst andra halvan av september.
Martin Oomen

2009

Höga antal: Sammanlagt 128 049 ex str S Smithska udden 1.8–20.11 (Kristoffer Nilsson). De tre högsta dagssummorna blev 36 920 ex 25.9, 19 100 ex 6.10 samt 11 940 ex 19.9.
Drygt 20 000 färre finkar än fjolåret men ändå det tredje bästa året av de tio senaste som Kristoffer Nilsson har bevakat sträcket över Smithska udden.
Martin Oomen

2008

Höga antal: Sammanlagt 148 885 ex str S Smithska udden 1.8–20.11 (Kristoffer Nilsson).
De högsta dagssummorna blev 31 680 ex 19.9, 28 350 ex 21.9 samt 19 640 ex 25.9 Detta var den näst bästa säsongen på Smithska udden, endast slagen av 2006 då drygt 170 000 finkar räknades in.
Martin Oomen

2007

Höga antal: Smithska udden: Totalt sex dagar med över 5 000 sydsträckande ex, som mest 33 400 ex 18.9, 29 500 ex 24.9 och 14 620 ex 26.9 (Kristoffer Nilsson m fl). Övriga lokaler: 5 750 ex str SO Mölnlyckemotet, Råda 27.9 (Johannes Löfqvist).
Som vanligt är det Smithska udden som står för de högsta noteringarna när det gäller småfågelsträck i rapportområdet, och för bo-/bergfink blev det i år flera fina dagar med femsiffriga sträcksiffror. Toppnoteringen på 33 400 ex är den näst högsta från lokalen, endast slagen av den magnifika noteringen på 43 150 ex den 22 september 2006. Lägg därtill ytterligare en dag med nästan lika bra utdelning och fyra dagar med noteringar över 5 000 ex och vi får ett fint slutresultat för b-finkarna i år (sammanlagt ca 124 000 ex). Bland övriga lokaler var Mölnlyckemotet den mest bevakade och den enda som lyckades komma över femtusenstrecket en dag (27 september). Som en jämförelse kan nämnas att det samma dag endast noterades 4 590 ex på Smithska udden, men Smittensiffran gäller tre timmar på morgonen med relativt mycket dimma medan Mölnlyckemotets högre notering räknades in under drygt åtta timmar.
Pär Lydmark