Vattenpiplärka Anthus spinoletta

Fenologi

Median Rekord
Sista vår 17 mar 10 apr 2006 Rörö (Martin Alexandersson m fl)
Första höst 5 nov 22 okt 2004 Ersdalen, Hönö (Christer Fält)

2021

Samtliga: 1 ex Galterö 2–31.1 (Andy Hultberg m fl). 1 ex Torslandaviken 4.2 (Stefan Svanberg m fl).
Två fynd, som båda gjordes under årets inledande två månader, speglar ett normalt uppträdande. Fågeln på Galterö upptäcktes redan 2020 och lokalen har nu hyst övervintrande vattenpiplärkor tre vintrar i rad.
Elis Ölfvingsson

2020

Samtliga: 1 ex Galterö 13.1–24.2 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Ryds kile, Björkö 31.10 (Per Karlsson Linderum). 1 ex Galterö 26–29.11 (Göran Gustavsson m fl). 1 ex Lökholmen 5.4 (Staffan Sénby).
Galterö får nu anses ha tagit över Rörös position som områdets säkraste övervintringslokal för vattenpiplärka. Långstannande individer har nu observerats på lokalen tre vintrar i följd. Kanske handlar det rentav om en och samma återvändande vattenpiplärka med förkärlek för en av Göteborgs södra skärgårds pärlor? Totalt fyra individer speglar för övrigt ett normalt uppträdande, något över senare års medel.
Elis Ölfvingsson

2019

Samtliga: 1 ex Galterö 12.1 (Jan Mogol). 1 ex Rörö 20.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Kråkudden, Hönö 11.11 (Jon Håkansson).
2019 innebar en liten återhämtning efter några riktigt dåliga år och med tre exemplar är detta faktiskt det bästa resultatet sedan 2006.
Elis Ölfvingsson

2018

Samtliga: 1 ex Galterö 30.12 (Jon Hessman m fl).
Det var snubblande nära att 2018 blev det första året sedan 2000 utan vattenpiplärkor i området. Dagen innan nyårsafton upptäcktes dock ovan redovisade fågel på Galterö – en på senare tid relativt pålitlig lokal för arten. Att endast enstaka vattenpiplärkor ses i rapportområdet är tyvärr någonting vi har fått vänja oss vid de senaste åren och årssummorna från det tidiga 00-talet, med till exempel 15 exemplar noterade 2004, känns avlägsna.
Elis Ölfvingsson

2017

Samtliga: 1 ex Rörö 20–21.11 (Ola Wennberg m fl).
En enda vattenpiplärka sågs i området under året och det på områdets mest klassiska lokal – Rörö. Arten har, efter några toppår i början av 00-talet, en klart vikande trend i Göteborg och i landet i stort. Om detta fortsätter framöver vore det tyvärr ingen större överraskning om vi snart har det första året sedan 2000 helt utan vattenpiplärkor.
Elis Ölfvingsson

2015

Samtliga: 1 ex Galterö 5.1–25.2 (Uno Unger m fl). 1 ex Torslandaviken 21–22.11 (Christer Fält m fl).
Två fynd är med tanke på senare års förekomst ett ganska förväntat resultat. Arten har under senare år minskat betydligt jämfört med det tidiga 2000-talet då betydligt fler individer övervintrade i Sverige.
Elis Ölfvingsson

2014

Samtliga: 1 ex Galterö 24–26.2 (Uno Unger m fl).
Vattenpiplärkan fortsätter att vara en trogen gäst vintertid i området och även om antalen är tydligt lägre jämfört med hur det såg ut för tio år sedan har arten observerats med 1–2 ex årligen sedan 2006. Toppåret 2004 noterades närmare 15 ex i området då bland annat en flock på 5 individer höll till i Torslandaviken.
Stefan Svanberg

2013

Samtliga: 1 ex Askimsviken 21.2–6.3 (Uno Unger m fl). 1 ex Galterö 6.3 (Olof Persson m fl).
Två fynd av vattenpiplärka får anses vara normalt då arten de senare åren inte haft samma fantastiska uppträdande i landet som under tidigt 2000-tal. I vårt område görs majoriteten av fynden ute i skärgården.
Björn Dellming

2011

Samtliga: 1 ex Galterö 5.11–8.12 (Jon Hessman m fl). 1 ex Ärtholmarna, Hönö 18–31.12 (Per Björkman m fl).
Vattenpiplärka är en art som under 2000-talet varit en hyfsat regelbunden vintergäst i Göteborgs skärgård, med i genomsnitt cirka 2 ex per säsong. Tidigare år har västsidan av Rörö varit det säkraste tillhållet för arten, men inga fynd gjordes där i år.
Björn Dellming

2010

Samtliga: 1 ex Rörö 4–14.1 (Uno Unger m fl).
Samma individ som sågs på lokalen under november och december 2009.
Stefan Svanberg

2009

Samtliga: 1 ex Hyppeln 29.10 (Roger Eskilsson). 1 ex Rörö 12.11–26.12 (Christer Fält m fl).
Tack vare ökad kunskap om hur man skiljer arten från skärpiplärka ses vattenpiplärka numera årligen hos oss. Majoriteten noteras i den yttersta skärgården och Rörö är den bästa lokalen för att få chansen att se den. De första fåglarna brukar kunna dyka upp i slutet av oktober och ibland ses enstaka individer ända in i april. Endast vid två tillfällen har arten observerats på fastlandet, nämligen vid Torslandaviken och Fässberg under 2004.
Jon Håkansson

2008

Samtliga: 1 ex Hummerviken, Öckerö 21.11 (Rolf Nyback). 1 ex Rörö 23–28.12 (David Lundgren m fl).
Inte en enda vattenpiplärka noterades under vintern 2007/2008 men glädjande nog har en fågel återkommit till Rörö, vilket får sägas är en klassisk övervintringslokal för arten. Observationen på Öckerö är den första på ön men då det sedan tidigare föreligger ett flertal fynd på Hönö är det inte oväntat. Det kan faktiskt inte heller helt uteslutas att det rör sig om samma fågel som gästat både Öckerö och Rörö men vi har valt att betrakta dem som två olika individer. Det första fyndet i rapportområdet gjordes så sent som 1999 men arten har därefter varit så gott som årlig.
Jon Håkansson

2007

Samtliga: Som mest 2 ex Rörö 5.1–9.4 (Christer Fält m fl).
Endast två exemplar under hela året är betydligt lägre än de senaste tre åren. Skillnaden är framförallt att inga fåglar noterades på Rörö under hösten samt att inga individer uppehöll sig på Hönö i år. Vi får hoppas att det bara är ett tillfälligt trendbrott.
Jon Håkansson