Större piplärka Anthus richardi

2019

Samtliga: 1 ex str S Vinga 6.10 (Stefan Hage m fl).
Den större piplärkan är knappt årlig i området, men uppvisar en klart positiv trend – 30 av totalt 36 fynd i området är gjorda under 2000-talet.
Elis Ölfvingsson

2018

Samtliga: 1 ex Askimsviken 17.11 (Hans Börjesson). 1 ex str V Torslandaviken 17.11 (Christer Fält m fl).
Områdets 34:e och 35:e fynd gjordes sent på året – långt in i november månad. Störst chans att stöta på en större piplärka i Göteborg har man annars från slutet av september till mitten av oktober. Inte desto mindre var fynden glädjande, speciellt med tanke på att observationer helt saknats under såväl 2016 som 2017.
Elis Ölfvingsson

2015

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 11.10 (Magnus Persson).
Områdets 33:e fynd utgörs av en fågel som sågs kort på Mudderdammen i Torslandaviken under finfin storpipstid. Arten har under senare år gått från att ha varit en mycket sällsynt gäst (6 fynd på hela 1900-talet!) till en mer regelbunden förbiflyttare som noterats med 1–4 ex årligen sedan 2002. En förkrossande majoritet av fynden är gjorda under perioden slutet av september till mitten av oktober.
Elis Ölfvingsson

2014

Samtliga: 1 ex str S Hyppeln 11.9 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Torslandaviken 11.9 (Magnus Persson). 1 ex Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 11.10 (Lars Davidsson).
Större piplärka har noterats årligen i området sedan 2002. Med årets observationer inräknade har det totalt gjorts 32 fynd, varav hela tio fynd är från de senaste tre åren. Endast ett av fynden har gällt fler än en individ, nämligen två exemplar som sågs tillsammans på Stora Amundö under ett par dagar hösten 2006.
Stefan Svanberg

2013

Samtliga: 1 ex Vrångö 13–14.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Ryds kile, Björkö 20–21.10 (Ville Fagerström m fl). 1 ex str S Vrångö 6.11 (Martin Oomen). 1 ex str N Galterö 3.12 (Jon Hessman).
Med årets fyra fynd fortsätter den uppåtgående trenden för arten som numera noteras så gott som årligen i rapportområdet. De två sena fynden i november och december avviker från normal fyndbild, men kan eventuellt förklaras av den extremt milda senhösten.
Björn Dellming

2012

Samtliga: 1 ex str S Brudarebacken 4.10 (Lars Carlbrand m fl). 1 1K ringm Sudda, Hönö 4.10 (Björn Zachrisson m fl). 1 ex str S Nötholmen, Hönö 21.10 (Jon Håkansson m fl).
Tre större piplärkor på en och samma höst är en bra siffra för området. Trenden för arten är ökande även ur ett nationellt perspektiv och det görs numera fynd så gott som årligen i vårt rapportområde. Extra roligt att notera är den ringmärkta ungfågeln på Hönö – den första som fått en ring på benet i Göteborg!
Björn Dellming

2011

Samtliga: 1 ex str Torslandaviken 19.9 (Håkan Thorstensson).
Större piplärka har varit årlig i rapportområdet sedan 2002 och totalt har nu tjugotvå fynd gjorts i området. Av dessa är sex fynd gjorda på 1900-talet och hela sexton fynd på 2000-talet, så man kan verkligen tala om en förändrad fyndbild. Mer utförlig fyndhistorik finns i FiG-2008.
Björn Dellming

2010

Samtliga: 1 ex str Änggårdsbergen, Göteborg 9.10 (Patrik Axelsson).
Arten har varit årlig i rapportområdet sedan 2002. Totalt har 21 fynd gjorts i området, av dessa är sex fynd gjorda på 1900-talet och femton fynd på 2000-talet (se FiG-2008 för fyndhistorik).
Stefan Svanberg

2009

Samtliga: 1 1K Brudarebacken 2.10 (Christer Fält m fl). 1 ex Stora Amundö 2.10 (Uno Unger).
Från att ha varit en riktig superraritet kan man numera betrakta större piplärkan som en ovanlig men i princip årlig gäst. Årets två fåglar utgör nittonde respektive tjugonde fyndet någonsin i Göteborgsområdet och arten har nu faktiskt noterats åtta år i rad (se FiG-2008 för komplett fyndhistorik). De två fynden passar väl in i tidigare mönster då majoriteten har setts i månadsskiftet september/oktober.
Jon Håkansson

2008

Samtliga: 1 ex mot S Smithska udden 25.9 (Kristoffer Nilsson m fl).
Artonde fyndet av större piplärka i rapportområdet och sjunde året i rad som arten nu har observerats. Detta är mycket anmärkningsvärt då endast sex fynd gjordes under hela 1900-talet (se separat ruta för komplett fyndhistorik). De främsta förklaringarna är troligtvis ökad ornitologisk aktivitet samt ökad kunskap om artens sträckläte hos Göteborgs fågelskådare. Årets fågel ligger helt rätt i tiden då de flesta observationerna görs i slutet av september och början av oktober. För att belysa detta kan nämnas att tretton av fynden genom åren har gjorts mellan den 24 september och 6 oktober.
Jon Håkansson

2007

Samtliga: 1 ex Vinga 21.9 (Ingemar Johansson m fl).
Sjuttonde fyndet i Göteborgsområdet. Arten har nu dessutom noterats sex år i rad vilket är anmärkningsvärt. Fynddatumet ligger i linje med tidigare observationer, samtliga har setts mellan 12 september och 19 oktober. Första fyndet gjordes i Skarvik på Hisingen den 10 oktober 1959. Därefter dröjde det till 1982 innan nästa större piplärka sågs. Under 1980-talet gjordes tre fynd, på 1990-talet två och under 2000-talet har således redan elva fynd gjorts.
Jon Håkansson