Ägretthäger Ardea alba

2015

Samtliga: 2 ex Torslandaviken 6.6 (Jesper Nilsson m fl). 1 ex str S Vrångö 18.10 (Magnus Rahm).
Ägretthägern fortsätter att flytta fram positionerna i norra Europa. Ännu är arten inte årlig i Göteborgsområdet, fynd saknades till exempel 2014 och 2012, men det är nog bara en tidsfråga innan den blir det. Detta var fynd nummer tio och elva i rapportområdet.
Magnus Rahm

2013

Samtliga: 1 ex str Galterö 11.5 (Jan Mogol). 1 ex Torslandaviken 27.8 (Uno Unger m fl). 1 ex str Torslandaviken och Styrsö 24.11 (Magnus Persson, Andy Hultberg m fl).
Fynd nummer sju, åtta och nio i rapportområdet. Samtliga fynd har gjorts sedan 1999, och det är uppenbart att artens expansion avspeglar sig i Göteborgsområdets fyndbild.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 11.5 (Martin Oomen m fl).
Första fyndet i norra skärgården och sjätte i Göteborgs rapportområde. Fyndet var områdets första i maj, och fynden fördelar sig nu på två i april och ett vardera i maj, augusti, september och november.
Magnus Rahm

2009

Samtliga: 1 ex Ragnhildsholmen och Öxnäs 1–2.11 (Lars Erik Norbäck m fl).
I 1965–1966 års fågelrapport för Västkusten konstaterades att ”ägretthägern är en av Europas sällsyntaste fågelarter”, men på senare år har arten expanderat på kontinenten. Troligen är det denna expansion som tagit sig uttryck i flera fynd i Sverige såväl som i Göteborgstrakten. Detta var områdets femte fynd och alla har gjorts sedan 1999 (se separat ruta för komplett fyndhistorik). De tidigare fynden är alla gjorda under sommarhalvåret. De flesta europeiska ägretthägrar övervintrar kring Medelhavet eller i Afrika men en del fåglar verkar dröja sig kvar på nordligare breddgrader och i Sverige finns ett flertal novemberfynd från senare år.
Magnus Rahm

2008

Samtliga: 1 ex Hårssjön 13.4 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex str S Vrångö 24.9 (Tina Widén).
Detta är tredje respektive fjärde fyndet i området, tidigare finns ett höst- och ett vårfynd från 1999 och 2005. Fyndbilden i området speglar troligen en ökning av fynden i Sverige, men en bidragande orska kan också vara att skådaraktiviteten i området har ökat.
Magnus Unger