Gråhäger Ardea cinerea

2021

Häckningar: 58 par Ängesholmen, Styrsö (Kjell Ove Andersson). 3 par Knipared, Bergum (Håkan Thorstensson).
Korrigering: 1 par Södra Röden, Nordre älvs fjord 2020 utgår.
Den gamla, anrika kolonin på Ängesholmen växer sakta men säkert; 2019 häckade 39 par där. Den lilla kolonin i Knipared kämpar vidare men tycks möjligen vara på tillbakagång. I fjolårets rapport hurrade vi över att ha fått en ny häcklokal, men det visade sig dessvärre vara en felinmatning.
Magnus Rahm

2020

Häckningar: 5 par Knipared, Bergum (Håkan Thorstensson). 1 par Södra Röden, Nordre älvs fjord (Tommy Järås).
Det är inte ofta det händer något nytt på gråhägerfronten men i år har vi faktiskt en ny häckningslokal, den här gången en ö i Nordre älvs fjord. En ruvande häger är inte mycket till koloni men någonstans måste man ju börja. I Knipared var det två bon färre än i fjol, men mer oroande är att det inte kommit några rapporter alls från områdets stolthet, den stora kolonin på Ängesholmen vid Styrsö. Vi hoppas att det bara rör sig om bristande rapportering och uppmuntrar alla rapportörer att notera observationer av hägrar där.
Magnus Rahm

2019

Häckningar: 39 aktiva bon Ängesholmen, Styrsö (Kjell Ove Andersson). 6 aktiva bon Knipared, Bergum (Håkan Thorstensson).
Höga antal: Ca 100 ex Styrsö 25.9 (Linus Westlund).
För första gången på tio år fick vi glädjande nog en rapport om storleken på områdets största gråhägerkoloni på Ängesholmen intill Styrsö. Under dessa tio år har kolonin växt sig större, från 32 aktiva bon 2009 till 39 i år. Vid millenniets början fanns där bara två par. Det stora antal hägrar som uppehöll sig i området i september indikerar att en hel del ungar kom på vingarna också. Vår andra koloni, i Knipared, har varit stabil de senaste åren.
Magnus Rahm

2018

Häckningar: Kolonin på Ängesholmen, Styrsö var aktiv (Johan Ennerfelt m fl). 7 aktiva bon Knipared, Bergum (Håkan Thorstensson).
Den lilla Knipareds-kolonin tuffar på i stort sett i oförändrat skick och på Ängesholmen håller hägrarna alltjämt ställningarna utan att någon fågelrapportör riktigt vet hur många där faktiskt häckar.
Magnus Rahm

2017

Häckningar: Kolonin på Ängesholmen, Styrsö var aktiv (Per Tengroth m fl).
7 aktiva bon Knipared, Bergum (Håkan Thorstensson). Nej, gråhäger är verkligen inte överraskningarnas fågel i Göteborgsområdet. Sedan 2012 har detta avsnitt av fågelrapporten varit i stort sett oförändrat, med samma två aktiva kolonier uppräknade. I Knipared fanns i år ett (1) aktivt bo mer än 2016. Kolonin på Ängesholmen har inte blivit ordentligt räknad sedan 2009 då 32 bon konstaterades vara aktiva, men det mesta tyder på att den har bibehållit ungefär den storleken.
Magnus Rahm

2016

Häckningar: Aktiva kolonier fanns på Ängesholmen, Styrsö (Per Johansson m fl) och i Knipared, Bergum (6 aktiva bon) (Håkan Thorstensson).
Medan den lilla kolonin i Knipared sakta har växt är utvecklingen på Ängesholmen oklar. Vid ett tillfälle tidigt under våren rapporterades ca 60 hägrar vara på vingarna över holmen, så man kan misstänka att det rör sig om ungefär 30 par.
Magnus Rahm

2015

Häckningar: Aktiva kolonier fanns på Ängesholmen, Styrsö (minst 3 bon) och i Knipared, Bergum (minst 1 bo).
Kolonin vid Ängesholmen är sannolikt bra mycket större, men senast någon räknade noga var 2009. Då fanns 32 aktiva bon.
Magnus Rahm

2014

Häckningar: Aktiva kolonier fanns på Ängesholmen, Styrsö (minst 8 bon) och i Knipared, Bergum (minst 1 bo).
Våra båda kända hägerkolonier finns alltjämt kvar, men vi vet inte mycket om utvecklingen i dessa.
Magnus Rahm

2013

Häckningar: Aktiva kolonier fanns på Ängesholmen, Styrsö och i Knipared, Bergum.
Lyckade häckningar har rapporterats från områdets båda pålitliga hägerkolonier, men inga goda uppskattningar av deras aktuella storlek finns tillgänglig. Under hösten noterades som mest 46 hägrar vid Ängesholmen vilket möjligen kan ge en grov fingervisning om den kolonins storlek.
Magnus Rahm

2012

Häckningar: Aktiva kolonier fanns på Ängesholmen, Styrsö och i Knipared, Bergum.
Lyckade häckningar har rapporterats från de båda kända häckningskolonierna som finns i rapportområdet. Storleken på kolonierna är tyvärr inte känd. Styrsökolonin, som är den större, bestod av 32 aktiva bon 2009 då den senast räknades noggrant.
Magnus Rahm

2011

Häckningar: Ett ex med bomaterial noterades vid Ängesholmen, Styrsö 9.4 (Lars Erik Norbäck).
Styrsökolonin ökade stadigt under hela 00-talet, men efter 2009 finns inga rapporter om kolonins storlek även om den fortfarande tycks finnas kvar. Det vore intressant att veta hur hägrarna har klarat de senaste två stränga vintrarna, så passa gärna på att studera kolonin lite extra noga nästa gång du har vägarna förbi!
Magnus Rahm

2010

Häckningar: Inga rapporter.
De senaste åren har Ängesholmen mellan Styrsö och Donsö varit den enda pålitliga häckningslokalen i Göteborgsområdet. I år har det tyvärr inte kommit några rapporter om häckningar därifrån men hägrar har setts i anslutning till ön, så förmodligen finns kolonin kvar.
Magnus Rahm

2009

Häckningar: 32 aktiva bon Ängesholmen, Styrsö (Kjell Ove Andersson). Minst 1 par Lärjeåns dalgång, Bergum (Elon Wismén m fl).
Styrsökolonin var i år precis lika stor som förra året. I år sågs en korp röva bort ägg men flera ungar kom ändå på vingarna. Liksom 2004, 2005 och 2007 har häckning också rapporterats från Bergum. Det verkar alltså som om där finns en liten koloni som kämpar på i det tysta.
Magnus Rahm

2008

Häckningar: 32 aktiva bon, 20 ungar kläcktes Ängesholmen, Styrsö (Kjell Ove Andersson).
En rejäl ökning av antalet aktiva bon med nästan en dubblering av 2007 års notering på 17 bon. Tyvärr resulterade det inte i någon ökning av antalet kläckta ungar jämfört med förra året, men även detta ökar sakta om man tittar tillbaka några år. Tyvärr inga rapporter från Bergum, men den lilla kolonin som rapporterats därifrån tidigare kan säkert finnas kvar.
Magnus Unger

2007

Häckningar: 17 aktiva bon konstaterades, minst 20 ägg kläcktes Ängesholmen, Styrsö (Kjell Ove Andersson). Minst 1 par med ungar Knipared, Bergum 4.6 (Conny Palm).
Styrsökolonin växer sakta men säkert, från 14 bon i fjol till 17 i år. Glädjande nog har vi också åter fått häckningsrapporter från Bergum, vilket är den enda häckplatsen som rapporterats utöver Styrsö sedan 1997.
Magnus Unger