Silkeshäger Egretta garzetta

2021

Samtliga: 1 ex Stora Amundö 19–24.5 (Henrik Eriksson m fl). 1 ex Ängesholmen, Styrsö 25.5 (Andy Hultberg m fl).
En något rastlös silkeshäger gästade oss i slutet av maj. Den höll mestadels till i viken söder om Stora Amundö, men vad man får anta var samma individ sågs även någon dag senare vid Ängesholmen i sundet mellan Styrsö och Donsö. Fyndet utgör rapportområdets elfte, och en stor majoritet har gjorts mellan början av maj och början av juni.
Magnus Rahm

2020

Samtliga: 1 ex Välen 10.6 (Stefan Svanberg m fl).
En silkeshäger gjorde en kort kvällsvisit i Välen, som nu stoltserar med två av områdets tio fynd.
Magnus Rahm

2018

Samtliga: 1 ex Torslandaviken 6.5 (Nico Fröhberg).
Områdets nionde fynd blev en snabb visit i början av maj, det vill säga den månad när man bör ha störst chans att hitta en silkeshäger i Sverige.
Magnus Rahm

2016

Samtliga: 1 ex Galterö 7–11.5 (Göran Johansson m fl). 1 ex Galterö–Torslandaviken 14.8 (Robert Ennerfelt, Emil Agneholm, Staffan Larsson m fl).
Fynd nummer sju och åtta i rapportområdet och för första gången gjordes två fynd under ett och samma år. Det senaste fyndet innan 2016 gjordes i Lammholmsviken på Öckerö 2011 och det var då det första fyndet i skärgården. Den uppmärksamme kan därvid dra slutsatsen att årets första fynd var det första i södra skärgården. Fynden fördelar sig som förväntat under året; förutom områdets första fynd som gjordes i februari 1973, har samtliga fynd gjorts i maj, juni och augusti.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: 1 ad Lammholmen, Öckerö 8.6 (Bengt Karlsson m fl).
Första fyndet i skärgården och sjätte i Göteborgs rapportområde. Av dessa sex fynd har nu fyra gjorts i maj eller juni.
Magnus Rahm

2009

Samtliga: 1 ex Välen och Askims strand 18–21.8 (Bengt Adamsson m fl).
Den 17 augusti sågs en silkeshäger vid Lökebergs kile i Bohuslän. Sannolikt var det den fågeln som dök upp i Välen dagen därpå. Fågeln hann förutom Välen även pröva på närbelägna Askims strand där den sågs för sista gången på kvällen den 21 augusti. Fyndet är det femte i Göteborgs rapportområde och det första på hösten (se separat ruta för komplett fyndhistorik). Sedan tidigare finns ett februarifynd, två majfynd och ett junifynd.
Magnus Rahm