Silkeshäger Egretta garzetta

2011

Samtliga: 1 ad Lammholmen, Öckerö 8.6 (Bengt Karlsson m fl).
Första fyndet i skärgården och sjätte i Göteborgs rapportområde. Av dessa sex fynd har nu fyra gjorts i maj eller juni.
Magnus Rahm

2009

Samtliga: 1 ex Välen och Askims strand 18–21.8 (Bengt Adamsson m fl).
Den 17 augusti sågs en silkeshäger vid Lökebergs kile i Bohuslän. Sannolikt var det den fågeln som dök upp i Välen dagen därpå. Fågeln hann förutom Välen även pröva på närbelägna Askims strand där den sågs för sista gången på kvällen den 21 augusti. Fyndet är det femte i Göteborgs rapportområde och det första på hösten (se separat ruta för komplett fyndhistorik). Sedan tidigare finns ett februarifynd, två majfynd och ett junifynd.
Magnus Rahm