Obestämd gulnäbbad lira/scopolilira Calonectris borealis/diomedea

2021

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö–Vinga 1.8 (Matthis Kaby, Per Österman m fl). 1 ex str S Vinga 14.8 (Musse Björklund m fl).
Liran från den 1 augusti passerade Vinga på ovanligt nära håll. Observatörerna bedömde att det rörde sig om gulnäbbad lira (och inte scopolilira), men tyvärr finns inga bilder och den nationella Raritetskommittén har valt att godkänna fyndet som obestämd gulnäbbad lira/scopolilira. Liran från den 14 augusti passerade så långt ut att observatörerna hade behövt optik i paritet med Hubbleteleskopet för att kunna bedöma de artskiljande karaktärerna.
Magnus Rahm

2020

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 8.9 (Raul Vicente m fl). 1 ex str S Vinga 8.9 (Musse Björklund m fl). 1 ex förbiflygande Kråkudden, Hönö 9.9 (David Armini).
Eftersom fynden den 8 september med stor sannolikhet rör samma fågel landar vi på två fynd, även om det förstås inte är otänkbart att det var samma lira som kom tillbaka ännu en gång nästa dag. Fåglarna passerade tyvärr på för långt avstånd för att observatörerna skulle ha en sportslig chans att bedöma vilken art det rörde sig om. Det är i och för sig möjligt att det hade blivit svårt till och med om lirorna hade stannat till på en kopp kaffe. Skillnaderna mellan arterna är nämligen minimila när det gäller fjäderdräkt och bara tydliga för den som råkar bära med sig ett litet kemilaboratorium.
Magnus Rahm

2018

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 11.9 (David Armini m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 30.9 (Mattias Pozsgai m fl).
Femte året i rad med fynd av detta artpar innebär en rekordlång serie. Årets fynd gjordes lite senare på året än vanligt. Faktum är att dessa två fynd är septemberfynd nummer två och tre i området, men därutöver finns även tre oktoberfynd.
Magnus Rahm

2017

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 4.8 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 5.8 (Erik Wahlgren m fl).
Det har hängt i luften några år och i början av 2018 meddelade Birdlife Sveriges taxonomikommitté att gulnäbbad lira splittas i två arter: Calonectris borealis, som får behålla namnet gulnäbbad lira, och C. diomedea, som får namnet scopolilira. Lite förenklat kan man säga att den förra häckar i Atlanten och den senare i Medelhavet, och geografin gör det troligt att det är gulnäbbad lira som oftast dyker upp i Sverige. Splitten är i hög grad molekylärbiologiskt motiverad, men det finns också subtila skillnader i utseende, särskilt när det gäller mängden mörkt på handens undersida. Vid havsfågelskådning på Västkusten lär det dock bli svårt att avgöra skillnaden med någon sorts säkerhet och dessutom finns det ett visst överlapp i denna karaktär, så det kan bli svårt att någonsin göra en säker artbestämning av detta artpar här i rapportområdet. I Artportalen och i den här rapporten fortsätter vi förstås att behandla dessa fåglar precis som vanligt, fast under en annan rubrik. Under 2017 gjordes fynd vid Kråkudden under två på varandra följande dagar. Det är inte osannolikt att det rör sig om samma fågel men å andra sidan gjordes fynd även i Skåne den 5 augusti, så det var fler än en individ i omlopp. Fynden gjordes under perfekt årstid för artparet.
Magnus Rahm

2016

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 13.7 (Stefan Svanberg m fl). 2 ex str S Vinga 2.8 (Kent Kristenson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 8.8 (Göran Engberg m fl).
Det är inte omöjligt att det delvis är samma individer som observerats flera gånger, men i vilket fall utgör 2016 ett mycket gott år för arten. Endast två tidigare år, 2003 och 2008, har fyra observationer gjorts under ett och samma år, men under 2008 bedömdes det röra sig om enbart två individer.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 3.6 (Roger Eskilsson m fl).
Fyndet är det 24:e i rapportområdet. Arten är numera nästintill årlig och sedan 2007 har fynd saknats bara 2011 och 2013.
Magnus Rahm

2014

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 20.8 (Daniel Tingdahl m fl). 1 ex förbifl Vinga 21.8 (Uno Unger m fl). 1 ex str S Vinga 26.10 (Kjell Svensson m fl).
Observationerna den 20 och 21 augusti rör sannolikt samma fågel, och därmed blir årets fynd nummer 22 och 23 i Göteborgsområdet. Oktoberfyndet är sent, och bara två dagar från fenologirekordet, som sattes på Hönö den 28 oktober 2003.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 13.7 (Martin Alexandersson m fl).
Göteborgsområdets tjugoförsta fynd. Juli är en helt typisk tid för denna sommarlira.
Magnus Rahm

2010

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö–Vinga 30.7 (Björn Lindkvist m fl).
Fjärde året i rad med fynd av gulnäbbad lira. Fyndet är Göteborgsområdets tjugonde sedan det första gjordes 1971, vilket då även var Sveriges första fynd (se FiG-2009 för komplett fyndhistorik). Eftersom arten hos oss är en utpräglad sommarlira är slutet av juli en förväntad tid för dess uppträdande.
Magnus Rahm

2009

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 21.7 (Tina Widén m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 31.7 (Patrik Axelsson m fl).
Eftersom den gulnäbbade liran inte är årlig i Göteborgsområdet är två fynd en fin utdelning. Fynden gjordes under den tid då chansen är allra störst att stöta på arten i våra farvatten, och utgör fynd nummer 18 och 19 genom tiderna (se separat ruta för komplett fyndhistorik).
Magnus Rahm

2008

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 10.6 och 11.6 (Mikael Molin, Jan Johansson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 14.8 (Stefan Svanberg m fl) och samma ex str S Vinga 14.8 (Mikael Molin m fl).
Sextonde respektive sjuttonde fyndet för området. Fynden från juni bedöms röra sig om samma individ och detsamma gäller för augustifynden.
Magnus Unger

2007

Samtliga: 1 ex str S Rörö 19.7 (Christer Fält) och samma ex str S Kråkudden, Hönö 19.7 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 27.7 (Roger Eskilsson m fl).
Efter tre år med uteblivna fynd av arten i rapportområdet, gjordes det återigen fynd av denna härliga havsfågel. Fynden utgör nummer 14 och 15 för Göteborgsområdet, arten är nu sedd fyra av åtta år under 2000-talet.
Magnus Unger