Sparvuggla Glaucidium passerinum

2021

Samtliga: 1 ex sp Björröd, Landvetter 24.1 (Marcus Svensson). 1 ex sp Höga Svedjan, Björketorp 30.1–23.2 (Elon Wismén m fl). 1 ex Raketjärn, Landvetter 12.2 (Johan Karlström m fl).
Med inga häckningar, spelande ugglor på två lokaler och utöver det bara ett enda fynd så går inte 2021 till historien som ett anmärkningsvärt sparvuggleår, dock ändå inom ramen för det normala. Angränsande rapportområden har haft ovanligt få sparvugglor, bara bråkdelar av ett mer vanligt uppträdande utanför invasionsår.
Silke Klick

2020

Samtliga: 1 ex sp Höga Svedjan, Björketorp 28.2 (Johannes Löfqvist). 1 ex sp Klippans naturreservat, Björketorp 13–23.3 (Mats Björkquist m fl). 1 ex sp Raketjärn, Landvetter 1–6.4 (Christer Johansson m fl).
Spelande sparvugglor noterades på tre lokaler, som vanligt belägna i Härryda kommun i de allra östligaste delarna av rapportområdet. Inget tyder på att någon häckning genomförts. Inga höst- eller vinterfynd gjordes under 2020 som lämnar oss med totalt enbart tre fynd och därmed inte går till historien som något minnesvärt år för sparvuggleälskande skådare. Ser man på de senaste 20 åren så var antalet fynd av sparvugglor bara lägre under 2001, då ett enda fynd gjordes. Uppträdandet av sparvuggla kan variera kraftigt från år till år och utfallet 2020 var lågt även i de angränsande kustlandskapen Halland och Bohuslän. Västergötland har ett något mer jämnt uppträdande av sparvuggla. Vi får hoppas på ett nytt invasionsår, eller åtminstone någon långstannare, framöver.
Silke Klick

2019

Samtliga: Spelande: 1 ex Björketorp 26.1 (Johannes Löfqvist). 1 ex Backadalen 17.2 (Leif Karlsson). 1 ex Raketjärn, Landvetter 19.3 (Martin Oomen). 1 ex Torslandavallen 20.3 (Mathias Theander). 1 ex Bokedalen, Jonsered 31.3 (Lars Gerre). Övriga: 1 ex Jonsered 1.1–1.3 (Mikael Forsman m fl). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 4.1–20.2 (Martin Oomen m fl). 1 ex Kvibergs kyrkogård 6–9.1 (Andreas Skyman m fl). 1 ex Lillhagsparken 9–19.1 (John Thulin m fl). 1 ex Hisingsparken 10.1–14.3 (Per Lundgren m fl). 1 ex Gunnilse 14.1 (Mikael Sundberg). 1 ex Fridhem 18.1–20.3 (Per Lundgren m fl). 1 ex Gunnebo 20.1 (Stefan Svensson). 1 ex Kållered 23.1 (Lars Erik Norbäck). 1 ex Kvibergsfältet 29.1–28.2 (Mikael Forsman m fl). 1 ex Kippholmen 3–22.2 (David Klingberg m fl). 1 ex Hisingsparken 11.2 (Märtha Boström). 1 ex Hjällbo 16.2 (Peter Andersson). 1 ex Önnered 10–12.3 (Stefan Svanberg). 1 ex Torslanda 10.3 (Mathias Theander m fl). 1 ex Änggårdsbergen 11.3 (Mats Bjersing). 1 ex Kvibergs kyrkogård 17.3 (Andreas Skyman). 1 ex Lärjeåns dalgång 27.3 (Simon Thörn). 1 ex Slottsskogen 4.4 (Tina Widén m fl). 1 ex Delsjökolonin 12.4 (Olof Armini).
Spelande ugglor noterades på fem lokaler, men utan några indicier på häckning. Även utan häckning kunde vi njuta av flera långstannande sparvugglor som drog till sig många hågade skådare och fotografer. Att inga sparvugglor observerades under hösten är ovanligt och hände senast 2004 och 2010. Det återspeglas inte av förekomsten i angränsande landskap och är antagligen en slump.
Silke Klick

2018

Samtliga: 1 ex sp Höga Svedjan, Björketorp 18.3–2.4 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex sp Orremossen, Landvetter 2.4 (Margareta Andersson m fl). 1 ex Hög, Rödbo 14.10 (Tommy Järås). 1 ex Välen 15–17.10 (Uno Unger m fl). 1 ex Hisingsparken 28.10–18.12 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Jonsered 30.10–16.12 (Gun Andersson m fl). 1 ex Härlanda tjärn 5.11–9.12 (Leif Jonasson m fl). 1 ex Kvibergs kyrkogård 7.11 (Carina Håkansson). 1 ex Sandsjöbacka naturreservat 8.11 (Jonas Mattsson m fl). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 15.11–3.12 (Martin Kjerrulf m fl). 1 ex Kvibergsfältet 22.12 (Mikael Forsman). 1 ex Fräntorp 25.12 (Leif Jonasson).
Inga konstaterade häckningar och spelande ugglor på två lokaler är inget lysande utfall. De tio höst- och vinterfynden på lika många lokaler är ungefär vad vi brukar få i rapportområdet, men då några av dessa etablerade vinterrevir kunde många skådare glädjas åt fina närobsar på denna lilla tuffing.
Silke Klick

2017

Samtliga: 1 ex Björnaråsen, Partille 3.1 (Ingvar Björhall). 1 ex Fridhem, Hisingen 15–16.1 (Freddy Persson m fl). 2 ex sp Klippans naturreservat, Björketorp 8.2–5.7 (Conny Palm m fl). 1 ex sp Höga Svedjan, Björketorp 12.2 (Johannes Löfqvist). 1 ex sp Norr Yxsjön, Landvetter 19.3 (Christer Johansson). 1 ex ringmärktes Sudda, Hönö 3.9 (Björn Zachrisson m fl). Komplettering: 1 ex Styrsö 28.9 2015 (Gösta Olofsson).
Då vi inte hade någon invasion av sparvuggla under 2017 kan spelande ugglor på tre lokaler betraktas som en helt normal summa. Klippans naturreservat figurerar som vanligt som ett säkert kort vad gäller sparvuggla i rapportområdet. En riktig höjdare utgjorde höstens infångade och ringmärkta sparvuggla på Hönö. Medräknat en sent inkommen observation av en uggla som kraschade in i ett fönster på Styrsö, var Hönö-fyndet det femte i skärgården under 2000-talet.
Silke Klick

2016

Samtliga: 1 ex sp Klippans naturreservat, Björketorp 6.1–26.9 (Mikael Nilsson m fl). 1 ex Brudarebacken 11.2 (Ulf Persson). 1 ex sp Stora Issjön, Landvetter 28.2 (Martin Oomen). 1 ex sp Bertshult, Landvetter 28.2 (Martin Oomen). 1 ex sp Hasjön, Björketorp 28.2 (Martin Oomen). 1 ex sp Ulvamossen, Björketorp 28.2 (Johannes Löfqvist). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 28.2 (Stefan Johansson). 1 ex sp Lilla Issjön, Landvetter 29.2 (Uno Unger). 1 ex sp Vättlefjäll, Bergum 29.2 (Ove Andersson). 1 ex Fridhems gammelskog, Hisingen 12.3 (Tina Widén m fl). 1 ex sp Snällemossarna, Härryda 29.3 (Christer Johansson). 1 ex Lillhagsparken, Hisingen 17.11 (Annika Wetterberg). 1 ex sp Getryggen, Delsjöområdet 14.12 (Anton Mangsbo).
Spelande fåglar på hela åtta lokaler är ett utmärkt resultat och troligen det högsta någonsin i rapportområdet! Det skall emellertid sannolikt inte tolkas som att arten hade ett ovanligt bra år, den fina siffran har säkerligen mycket att göra med att vissa riktade inventeringsinsatser gjordes i Härryda kommun. Eftersom den vanligen bara spelar korta perioder i gryning och skymning är arten svårinventerad och missas lätt.
Johan Svedholm

2015

Samtliga: 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 24.1 (Karin Magnander). 1 ex sp Viken, Landvetter 12.3 (Martin Oomen). 1 ex sp Skällsjön, Landvetter 12.3 (Martin Oomen). 1 ex sp Klippans naturreservat, Björketorp 20–21.3 (Jan Hellström m fl). 1 ex sp Yxsjöns naturreservat, Mölnlycke 25.3 (Johan Svedholm). 1 ex Bokedalen, Jonsered 8.11 (Ulf Persson m fl). 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 15–18.11 (Stefan Johansson m fl). 1 ex Änggårdsbergen 14–26.12 (Ola Wennberg m fl).
Sparvugglor hördes på ovanligt många platser under våren i rapportområdets östra delar. Som brukligt gjordes inga observationer när det väl drog ihop sig till häckningssäsong, men det får nog anses troligt att några enstaka par häckar i Härryda kommuns vidsträckta skogsmarker. Tre fynd gjordes under senhösten vilket får anses som en normal summa.
Martin Oomen

2014

Samtliga: 1 ex sp Klippans naturreservat 4.3–5.4 (Martin Oomen m fl). 1 ex Hisingsparken 26.10 (Per Lundgren m fl). 1 ex Säteriet, Råda 14.11 (Johannes Löfqvist).
Sammanlagt tre fynd under året. Eftersom det inte förekom några invasionsrörelser under hösten så får det betecknas som ett ganska normalt uppträdande av denna karismatiska uggleart.
Martin Oomen

2013

Samtliga: 1 par Klippans naturreservat 27.1–29.3 (Tina Widén m fl). 1 ex Hammarkullen 16.3 (Peter Andersson). 1 ex sp Stora Issjön, Landvetter 27–30.3 (Martin Oomen m fl). 1 ex sp Maderna, Partille 7.5 (Ingvar Björhall). 1 ex Puketorp 13.9 (Pelle Gustavsson). 1 ex Klippans naturreservat 29.9 (Leif Bergendal) samt 1 ex vid samma lokal 26–28.12 (Mattias Pozsgai m fl).
Precis som samtliga år sedan 1994 (med undantag för 2006 och 2011) gjordes observationer vid Klippans naturreservat. Där gladde ett sparvugglepar många skådare under våren. Under 2000-talet har antalet spelande ugglor varierat mellan en och fyra individer. Årets tre spelande individer får alltså anses vara en god summa.
Martin Oomen

2012

Samtliga: Vår/vinter: Sammanlagt rapporterades ca 40 individer under perioden 1.1–20.5. Övriga fynd: 1 ex Änggårdsbergen 28.10 (Bernt Nielsen). 1 ex Kvibergs kyrkogård 3.12 (gnm Rrk Göteborg).
Fjolårets höstinvasion satte sina spår under vintermånaderna. Åtskilliga ugglor etablerade vinterrevir i parker och skogsområden kring Göteborg. Efter ett års frånvaro hördes återigen spelande sparvuggla vid Klippans naturreservat vilket är den enda lokalen i Göteborgsområdet där arten tidigare troligen regelbundet har häckat. Under hösten gjordes endast två observationer vilket får betecknas som ett närmast normalt antal under höstar då invasionstendenserna uteblir.
Martin Oomen

2011

Samtliga: Vinter/vår: 1 ex sp Jonsered, Partille 8.1 (Stefan Larsson). 1 hona Barfoteberget, Björketorp 2.3 (Elon Wismén m fl). Höst: Under hösten rapporterades ca 43 exemplar.
Sparvugglan uppträdde i en aldrig tidigare skådad mängd under höstmånaderna. Flera var långstannade fåglar som gladde många göteborgare. Bakgrunden till detta är god häckningsframgång i norra Skandinavien kombinerat med födobrist under hösten vilket resulterade i att ett stort antal ugglor letade sig ned mot södra Sverige. Värt att notera är att fynd från Klippans naturreservat uteblev för första gången sedan 1994.
Martin Oomen

2010

Samtliga: 1 ex Änggårdsbergen 5–7.3 (Olof Armini). 2 ex Klippans naturreservat, Björketorp 20.3–3.4 (Staffan Larsson m fl). 1 ex Bertshult, Landvetter 1.5 (Kristoffer Nilsson).
Under våren gjordes i vanlig ordning observationer i Klippans naturreservat. Lokalen är rapportområdets säkraste plats och sparvugglor har setts där varje år sedan 1994 med undantag för 2006. Totalt gjordes tre fynd under året vilket får betecknas som mycket dåligt. Som jämförelse kan nämnas att snittet på 00-talet legat på strax under elva fynd per år.
Martin Oomen

2009

Samtliga: Vinter/vår: 1 ex Svarttjärn 1–18.1 (Elon Wismén m fl) samt troligen samma ex sp 1–2.3 (Peter Strandvik). 1 ex Skatås 2–4.1 (Calle Hagman m fl). 1 ex Helgered, Björlanda 5.1 (Märtha Boström). 1–2 ex sp Klippans naturreservat 6.1–22.3 (Magnus Rahm m fl) 1 ex Gunnestorps mosse, Hisingsparken 11.2 (Bo Brinkhoff). 1 ex S:t Jörgens golfbana 22.2 (Bengt Adamsson). 1 ex sp Hovås skjutbana 1.3 (Johan Övergaard). 1 ex Lärjeåns dalgång, Hjällbo 6–21.3 (Peter Keil). 1 par Björsjöås, Vättlefjäll 18–28.3 (Martin Oomen m fl). 1 ex sp Safjället, Mölndal 19–20.3 (Fredrik Tebelius m fl). 1 ex sp Tutjärn, Kållered (Jan Mogol m fl) 1 ex sp Änggårdsbergen 22–26.3 (Robert Karlsson m fl). Höst: 1 ex Viken, Hisingen 22–27.9 (Olof Armini). 1 ex sp Holmesjön, Vättlefjäll (Per Björkman).
Den stora invasionen från hösten 2008 satte sina spår i ett högt antal rapporterade ugglor under framförallt vårvintern. Några häckningar kunde ej konstateras men på två lokaler sågs individer tillsammans i lämplig biotop.
Martin Oomen

2008

Häckningstid: 1 ex Klippans naturreservat 15.3 (Fredrik Andersson). 1 ex Raketjärn, Landvetter 10.4 (Johannes Löfqvist m fl).
Övriga: Vinter/vår: 1 ex Fridhem, Hisingen 14.2 (Lena Essedahl) och troligen samma ex 26.3 (Marinko Karabatic). 1 ex Hisingsparken 2.3 (Bo Brinkhoff). Höst/vinter: 1 ex Landala 8.10 (Lennart Falk). 1 ex Rya skog 14.10 (Björn Dellming). 1 ex Titteridamm, Angered 22.10 (gm Tommy Järås). 1 ex Solsten, Mölnlycke 28.10 (gm Tommy Järås). 1 ex Skatås 31.10 (Jan Wahlberg). 1 ex Lunnaberg, Hisingen 3.11 (Per Arne Lindgren). 1 ex Hög, Hisingen 5.11 (Tommy Järås). 1 ex Medicinareberget 11.11 (gm Tommy Järås). 1 ex Torslanda 11.11 (gm Tommy Järås). 1 ex Kippholmen, Björlanda 13.11 (Per Lundgren) samt 17.11 (Lars Carlsson). 1 ex Änggårdsbergen 15.11 samt 17.11 (Bengt Adamsson m fl). 1 ex Hisingsparken 23.11 (Jonas Magnusson m fl) 1 ex Slottsskogen 28.11 (Carl Jyker) och troligen samma ex 4.12 (Martin Oomen m fl). 1 ex Kållered 4.12 (Mikael Nord). 1 ex Högsjön, Vättlefjäll 7.12 (Barbro Björkman m fl). 1 ex Råhult, Partille 7.12 (Kristoffer Nilsson). 1 ex Lilleby småbåtshamn, Björlanda 14.12 (Mathias Theander). 1 ex Änggårdsbergen 21.12 (Jan Ohlin m fl). 1 ex Brudarebacken 25.12 (Ingemar Wallentin). 1 ex 28–29.12 Hisingsparken (Märtha Boström).
Totalt 24 fynd varav 20 under hösten. Detta är den högsta årsumman som någonsin noterats i rapportområdet. Likt övriga Sydsverige fick Göteborgsområdet ta del av den stora invasion av ugglor som svepte fram under hösten.
Martin Oomen

2007

Häckningstid: 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 10.2 (Göran Gustafson). 1 ex sp Stora Issjön, Landvetter 18.2 (Johannes Löfqvist). 1 ex sp Raketjärn, Landvetter 11.3 (Markus Lagerqvist m fl). 1 ex sp Knåkemossen, Askim 17–21.3 (Patrik Axelsson m fl). 1 ex Göddered, Hisingen 26.3 (Tommy Järås). 1 ex sp Högelid, Björketorp 9.6 (Conny Palm). 1 ex sp Sågebacken, Landvetter 23.6 (Conny Palm).
Övriga fynd: 1 ex Fridhem, Hisingen 15.10 (Johan Svedholm). 1 ex Hills golfbana, Mölndal 20.10 (Lars Eric Rahm). 1 ex Hårssjön 11.11 (Per-Anders Svensson). 1 ex Klippans naturreservat, Björketorp 24.11 (Conny Palm).
Med elva fynd fördelat på tio olika lokaler är det nu fjärde året i rad som årssumman för sparvuggla i Göteborg blir tvåsiffrig. Summan är visserligen lägre än de två senaste åren då 18 respektive 13 fynd gjordes, men på lång sikt är det ett bra resultat. Glädjande är också att en stor del av fynden gjordes under potentiell häckningstid. Som vanligt kunde ingen häckning konstateras, men eftersom både Klippans naturreservat och Stora Issjön är lokaler där arten rapporteras årligen häckar arten säkerligen sparvuggla i dessa områden, åtminstone från och till.
Pär Lydmark