Bergand Aythya marila

2021

Höga antal: 8 ex Torslandaviken 2.1 (Jan Wahlberg).
Inga sommarfynd föreligger i år och 8 ex som högsta antal är inte mycket att skryta med, normalt sett brukar vi i alla fall kunna ha tvåsiffriga antal.
Per Björkman

2020

Sommar: 2 hanar str S Kråkudden, Hönö 3.7 (Roger Eskilsson).
Höga antal: 11 ex str S Kråkudden, Hönö 3.11 (David Armini m fl).
Sommarfynd av bergänder görs regelbundet men ej varje år. Det högsta antalet får anses som normalt för senare år. Toppnoteringen för 2000-talet är 33 ex, vilket gjordes i Torslandaviken både den 16 november och den 2 december 2006.
Per Björkman

2019

Sommar: Inga fynd.
Höga antal: 13 ex str S Kråkudden, Hönö 23.4 (Jon Håkansson).
Inga sommarfynd av bergänder gjordes i år vilket annars brukar förekomma ungefär vartannat år. Inga större ansamlingar under höst och vinter gjordes heller, utan det högsta antalet noterades liksom 2018 på våren vid en sträcklokal.
Per Björkman

2018

Sommar: Inga fynd.
Höga antal: 10 ex str S Kråkudden, Hönö 2.5 (Peter Hamrén).
Det högsta antalet är normalt för senare år, men tidpunkten är något anmärkningsvärd. I regel brukar toppnoteringarna göras under hösten, men nu utgjordes det av vårsträckande fåglar.
Per Björkman

2017

Sommar: 1 hane Röds sund, Hönö–Lammholmsviken, Öckerö 23–24.7 (Kerstin Hirmas m fl). 1 hona Röds sund, Hönö 29.7 (Thomas Karlsson).
Två sommarfynd gjordes i år vilket förkommer regelbundet i rapportområdet. Inga höga bergandsantal noterades i år.
Per Björkman

2016

Höga antal: 11 ex Torslandaviken 28.10 (Osborne Lindberg).
Inga större ansamlingar noterades under året, men årets antal är ändå normala för rapportområdet. Inga sommarfynd av bergand föreligger i år.
Per Björkman

2015

Sommar: 1 honf str S Kråkudden, Hönö 26.8 (Jon Håkansson m fl).
Ett sommarfynd ligger helt i linje med senare år. Inga högre antal är noterade i år.
Per Björkman

2014

Sommar: 1 hane str S Kråkudden, Hönö 20.8 (Roger Eskilsson m fl).
Höga antal: 25 ex str S Kråkudden, Hönö 2.11 (Uno Unger m fl). 17 ex str S Kråkudden, Hönö 17.2 (Uno Unger m fl).
Årets högsta antal rörde sig om två sträckande flockar med ungfåglar. Även under sommaren gjordes ett fynd vid samma lokal.
Per Björkman

2013

Sommar: Vid Torslandaviken sågs 1 hane 27.7 (Magnus Persson), 2 hanar 29–30.7 Ola Wennberg m fl) samt 1 par 31.7. (Osborne Lindberg).
Höga antal: 13 ex str S Kråkudden, Hönö 12.11 (Bo Runesson). 12 ex Torslandaviken 15.10 (Magnus Persson).
Även i år gjordes sommarfynd av bergand och det kan röra sig om tre till fem individer. Årets högsta antal (och även dagen efter; se bild) är något högre än förra året då vi bara kom upp i åtta exemplar.
Per Björkman

2012

Sommar: 1 hane str S Kråkudden 13.7 (Bo Brinkhoff m fl).
Höga antal: 8 ex rast Kråkudden, Hönö 12.12 (Martin Oomen).
Sommarfynd görs i princip vartannat år i rapportområdet. Det högsta antalet bergänder som ses i Göteborgstrakten fortsätter att sjunka för varje år. Liksom brunanden har berganden en vikande trend som häckfågel i Sverige.
Per Björkman

2011

Höga antal: 12 honfärgade Torslandaviken 16.10 (Ola Wennberg).
Inga sommarfynd gjordes under året. Högsta antalet rapporterade bergänder är relativt normalt för senare år. Toppnoteringen för 2000-talet är 33 ex och gjordes dels 26 december 2004, dels 26 november–2 december 2006. Noterbart är att ovanligt få bergänder sågs under första halvåret.
Per Björkman

2010

Sommar: 1 2K+ hane str S Kråkudden, Hönö 6.7 (Magnus Rahm). 3 hanar str S Kråkudden, Hönö 20.7 (Ola Bäckman m fl).
Höga antal: 18 ex Vrångö 26.1 (Uno Unger).
Även i år gjordes sommarfynd av bergänder i skärgården, vilket gjorts i princip vartannat år under 2000-talet. Årets högsta antal var en uppryckning från de tre senaste årens antal om 10–11 ex.
Per Björkman

2009

Sommar: 1 hane str S Kråkudden, Hönö 23.7 (Peter Hamrén).
Höga antal: 11 ex Rörö 13.12 (Magnus Unger).
Antalet sommarfynd under 00-talet är nu uppe i elva stycken fördelade på sex somrar. Storleken på de vinterflockar som ses i området ligger dock fortsatt på en låg nivå. Det högsta antal som finns dokumenterat i området är 145 ex i Skarvik 19 mars 1960. Från 70-talet finns en notering om 130 ex den 24 mars 1973 vid Nordre älvs mynning. Under 1980 sjönk högsta antalet till 15 ex i Torslandaviken den 17 december 1988 och 90-talets högsta notering är 34 ex vid samma lokal den 25 oktober 1990, men för dessa decennier är dokumentationen av höga antal bergänder i Göteborgsområdet tämligen bristfällig. Högsta antal som noterats under 00-talet är 33 ex, vilket har rapporterats vid två tillfällen, vid Gallskären, Björkö den 26 december 2004 och i Torslandaviken mellan den 16 november och den 2 december 2006.
Per Björkman

2008

Höga antal: 10 honfärgade Nordre älvs fjord, Björlanda 28.12 (Stefan Svanberg).
Årets största ansamling av bergänder i rapportområdet var denna något oansenliga flock. Som jämförelse låg högsta antalet över 30 ex både 2005 och 2006. Inga sommarfynd gjordes under 2008, vilket varit fallet både 2006 och 2007.
Per Björkman

2007

Sommar: 1 ad hane str S Kråkudden, Hönö 19.7 (Mikael Molin m fl). 3 hanar str S Kråkudden, Hönö 20.7 (Peter Hamrén). 1 ad hane Torslandaviken 23–25.7 (Johan Svedholm m fl).
Höga antal: 11 ex Välkommen, Björlanda 1.5 (John Thulin m fl). 10 ex Torslandaviken 1.11 (Bo Brinkhoff m fl).
Jämfört med 1990-talet då det knappt gjordes några fynd av bergand under somrarna har företeelsen blivit ganska vanlig under 2000-talet. Hittills har det gjorts tio sommarfynd fördelat på fem somrar under sistnämnda årtionde.
Stefan Svanberg