Alförrädare Polysticta stelleri

2020

Samtliga: 1 hane str S Hyppeln 3.11 (Roger Eskilsson).
Det verkar som att det blivit en förskjutning i alförrädarens uppträdande i rapportområdet. De senaste två fynden av arten har båda gjorts under hösten. Förutom årets fågel sågs en hane den 22 oktober 2019. Innan dess hade vi två fynd under sommaren, en 2K hane den 3 juli 2017 och en hane som sågs från den 10 till den 17 juli runt Bolleskären utanför Hönö 2012. Arten har blivit allt sällsyntare nationellt från att ha haft några toppår på 1990-talet och för vårt rapportområdes del hade vi långstannande individer under tio år i rad i början på 2000-talet.
Per Björkman

2019

Samtliga: 1 hane Hönö huvud, Hönö 22.10 (Jon Håkansson m fl).
Efter två sommarfynd på Hönö av alförrädare, 2012 och 2017, fick vi så ett oktoberfynd, vilket inte skett sedan 1990-talet i rapportområdet.
Per Björkman

2017

Samtliga: 1 2K hane str S Kråkudden, Hönö 3.7 (Björn Aldén m fl).
Första fyndet av alförrädare sedan 2012 i rapportområdet och även då var det ett sommarfynd utanför Hönö. Det blir allt längre mellan observationerna av denna art. Tidigare hade vi en hane som sågs tio år i rad mellan år 1994 och 2003 i området kring Göta älvs mynning och ut mot Vinga.
Per Björkman

2012

Samtliga: 1 hane Bolleskären, Hönö 10–16.7 (Bengt Karlsson m fl).
Denna sommarfågel sällskapade med ejdrar och kunde endast ses när den var uppe och flög. Fynd under denna tid är inte alltför ovanligt i Sverige och i Göteborgstrakten återkom en alförrädarhane varje sommar till samma område mellan år 1993 och 2003.
Per Björkman

2011

Samtliga: 1 honfärgad Hyppeln 13.2 (Magnus Unger).
Under tio år i rad, 1993–2003, sågs en alförrädarhane i området runt Porsholmen och Torslandaviken. Därutöver är det sparsamt med fynd av arten i rapportområdet. Årets fynd är blott det fjärde under 2000-talet och samtliga av dessa har gjorts i norra skärgården.
Per Björkman

2009

Samtliga: 1 hane Hönö huvud 10–20.3 (Jon Håkansson m fl).
Första fyndet i området sedan 2005. Göteborgstraktens första fynd gjordes den 15 april 1980 då en adult hona sågs på Hönö. Första fyndet i övriga Bohuslän gjordes vid Pater Noster så långt tillbaka i tiden som den 10 november 1913, medan Halland fick sitt första fynd vid Morups Tånge den 18 februari 1967. Under 70-talet ökade antalet fynd av alförrädare markant i hela Sverige. För Västkusten blev toppåret 1980, då 20 fynd av 21 ex gjordes. Mellan åren 1994 och 2003 hade vi i Göteborgs rapportområde minst två långstannande fåglar kring Göta älvs mynning och ute vid Vinga.
Per Björkman