Alförrädare Polysticta stelleri

2019

Samtliga: 1 hane Hönö huvud, Hönö 22.10 (Jon Håkansson m fl).
Efter två sommarfynd på Hönö av alförrädare, 2012 och 2017, fick vi så ett oktoberfynd, vilket inte skett sedan 1990-talet i rapportområdet.
Per Björkman

2017

Samtliga: 1 2K hane str S Kråkudden, Hönö 3.7 (Björn Aldén m fl).
Första fyndet av alförrädare sedan 2012 i rapportområdet och även då var det ett sommarfynd utanför Hönö. Det blir allt längre mellan observationerna av denna art. Tidigare hade vi en hane som sågs tio år i rad mellan år 1994 och 2003 i området kring Göta älvs mynning och ut mot Vinga.
Per Björkman

2012

Samtliga: 1 hane Bolleskären, Hönö 10–16.7 (Bengt Karlsson m fl).
Denna sommarfågel sällskapade med ejdrar och kunde endast ses när den var uppe och flög. Fynd under denna tid är inte alltför ovanligt i Sverige och i Göteborgstrakten återkom en alförrädarhane varje sommar till samma område mellan år 1993 och 2003.
Per Björkman

2011

Samtliga: 1 honfärgad Hyppeln 13.2 (Magnus Unger).
Under tio år i rad, 1993–2003, sågs en alförrädarhane i området runt Porsholmen och Torslandaviken. Därutöver är det sparsamt med fynd av arten i rapportområdet. Årets fynd är blott det fjärde under 2000-talet och samtliga av dessa har gjorts i norra skärgården.
Per Björkman

2009

Samtliga: 1 hane Hönö huvud 10–20.3 (Jon Håkansson m fl).
Första fyndet i området sedan 2005. Göteborgstraktens första fynd gjordes den 15 april 1980 då en adult hona sågs på Hönö. Första fyndet i övriga Bohuslän gjordes vid Pater Noster så långt tillbaka i tiden som den 10 november 1913, medan Halland fick sitt första fynd vid Morups Tånge den 18 februari 1967. Under 70-talet ökade antalet fynd av alförrädare markant i hela Sverige. För Västkusten blev toppåret 1980, då 20 fynd av 21 ex gjordes. Mellan åren 1994 och 2003 hade vi i Göteborgs rapportområde minst två långstannande fåglar kring Göta älvs mynning och ute vid Vinga.
Per Björkman