Rödhalsad gås Branta ruficollis

2007

Samtliga: 1 2K Galterö 11.7–9.8 (Roger Eskilsson m fl).
Första fyndet för rapportområdet och för Västergötland. Fågeln uppehöll sig med vitkindade gäss i området under närmare en månads tid, och drog sedan vidare söderut för att observeras i Halland den 12 augusti till 23 oktober. Fågelns spontanitet diskuterades mycket, och resonemanget som gjorde att Rrk Göteborg och Rrk Halland valde att bedöma fågeln som spontant uppträdande har publicerats i den tryckta rapporten.
Magnus Unger