Ormvråk Buteo buteo

2016

Höga antal: 594 ex str S Västra begravningsplatsen 2.10 (Stefan Svensson). 470 ex str S Brudarebacken 2.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 153 ex str S Skinnefjäll, Mölnlycke 2.10 (Martin Oomen).
Den 2 oktober blev en fin sträckdag för ormvråk i rapportområdet och sammanlagt 1 217 ex räknades då vid tre geografiskt väl spridda lokaler.
Per Björkman

2014

Höga antal: 1 314 ex str S 14.10 noterat sammanlagt på fem lokaler.
Den 14 oktober blev en fin dag för sträckande ormvråkar i rapportorådet. Senast en liknande toppdag inföll var den 27 september 2007 då sammanlagt 2 204 ex räknades vid åtta lokaler i området. Naturligtvis kan inte dubbelräkningar uteslutas, men antalen ger ändå en bild av hur mycket vråkar som var i rörelse under dagen. Högsta antalet noterades med 512 ex på Brudarebacken.
Per Björkman

2013

Höga antal: 521 ex str S Brudarebacken 11.10 (Leif Andersson m fl).
Den 11 oktober var årets bästa sträckdag för ormvråk i Göteborgsområdet. Sammanlagt räknades 988 individer från ett flertal lokaler denna dag och drygt hälften av dessa sågs således från Brudarebacken.
Per Björkman

2007

Höga antal: Sammanlagt 2 204 ex str S vid åtta lokaler den 27.9 (flera rapportörer). Det högsta antalet, 668 ex, rapporterades från Mölnlycke (Johannes Löfqvist).
Det är inte ofta vi får uppleva sträckdagar av den här omfattningen när det gäller ormvråk i Göteborg. De senaste höstarna har en toppdag legat på mellan 200–300 ex. I Halland noterades för jämförelse 1 615 ex vid Löftaåns mynning och minst 1 200 ex vid Trönninge under eftermiddagen den 27 september. Även norrut i Bohuslän räknades stora antal denna dag, där 653 ex vid Bredfjället var toppnoteingen.
Per Björkman