Fjällvråk Buteo lagopus

Fenologi

Median Rekord
Sista vår 29 apr 19 maj 2019 Observatorieberget, Slottsskogen (Tina Widén)
Första höst 17 sep 14 aug 2015 Angered (David Klingberg)

2021

Samtliga: Vinter–vår: Sammanlagt 30–38 ex 1.1–10.5. Höst–vinter: Sammanlagt ca 28 ex 12.9–31.12.
Antalet fjällvråkar har varit lågt under senare år och trenden höll i sig även i år. Orsaken är troligen det dåliga häckningsutfallet i fjällvärlden, där den dåliga förekomsten av gnagare fortsätter att ställa till det för en art som fjällvråk.
Per Björkman

2020

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 30–35 ex 1.1–28.4. Höst/vinter: Sammanlagt ca 35 ex 16.9–31.12.
Antalen ligger i nivå med senare år. Vi får gå tillbaka till 2014 för att hitta en bra fjällvråkshöst. Då låg antalet summerade fjällvråkar under denna period på 120–150 ex.
Per Björkman

2019

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt ca 25 ex 3.1–19.5. Höst/vinter: Sammanlagt ca 30 ex 5.9–30.12.
Nu har vi haft ungefär samma sparsamma antal fjällvråkar under några år. Några fåglar finns stationära i området under höst och vinter. Antalet sträckande fåglar uppgick inte till några större antal, men det förklaras troligen av att arten inte heller i år hade något framgångsrikt häckningsår i fjällen.
Per Björkman

2018

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt ca 40 ex 1.1–9.5. Höst/vinter: Sammanlagt ca 28 ex 8.9–26.12.
Efter ett magert fjolår är antalen något högre i år. Antalsvariationerna påverkas så klart av hur sträng eller mild vintern är.
Per Björkman

2017

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 11 ex 6.1–9.5. Höst/vinter: Sammanlagt ca 27 ex 8.9–26.12.
Ovanligt få fjällvråkar har rapporterats under året, normalt ligger enbart höstens antal mellan 50 och 100 ex. Troligtvis har häckningsframgången varit skral.
Per Björkman

2016

Vinter: 20–25 ex under januari–februari och ca 5 ex under december.
Antalen under januari–februari är helt normala medan decembervråkarna var något färre än de brukar vara. Snittet för antalet fjällvråkar under december månad ligger strax över tio sedan 2005 då Artportalen lanserades. Antalsvariationerna beror ofta på hur milda vintrarna är i Mellansverige. Med snöfall och kyla drar sig vråkarna söderut och vi kan få en påfyllning av antalen här i Göteborgstrakten.
Per Björkman

2015

Vinter: 15–18 ex under januari–februari och 10–12 ex under december.
Höga antal: 22 ex str S Kungsladugård 18.10 (Jan Mogol). 19 ex str S Landvetter 14.10 (Martin Oomen).
Tidigt höstfynd: 14.8 Angered (David Klingberg).
Två höga dagssummor noterades under hösten, faktum är att det är de två högsta antalen som går att finna Göteborgs rapportområde. Även höstens första obs är anmärkningsvärt tidig. I övrigt ser det normalt ut för fjällvråkarna i rapportområdet.
Per Björkman

2014

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt 20–25 ex 1.1–2.5. Höst/vinter: Sammanlagt 120–150 ex 16.9–27.12.
Tämligen höga antal under våren. I januari–mars sågs som mest 4 ex samtidigt i området runt Bärby på Hisingen. Höstens antal är rekordhöga, och ovanligt många fjällvråkar räknades på sträck söderut sent under hösten. En kombination av god häckningsframgång och milt höstväder är säkert några av förklaringarna till detta, liksom ovanligt flitiga observatörer i fält.
Per Björkman

2013

Samtliga: Januari–februari: 10–15 ex. Vår: 14 ex under perioden 3.3–5.5. Höst/vinter: 100–110 ex under perioden 5.9–9.12.
Tämligen normala antal under vinter/vår. Höstens antal är dock högre än i fjol, men i paritet med 2011. Noterbart är att inga fjällvråkar sågs i området efter den 9 december!
Per Björkman

2012

Samtliga: Vinter: 15–21 ex under perioden 1.1–6.3 Vår: 15 ex under perioden 12.3–13.5. Sommar: 1 ex str O Kålsered, Björlanda 27.7 (Magnus Persson). Höst: 55–60 ex under perioden 25.8–31.12.
I år finns rapporter av fjällvråkar ovanligt tidigt under hösten, men i övrigt är antalen tämligen normala. Fördelningen kommunvis av vinterobservationer fördelar sig enligt följande: Göteborg 10–15 ex, Härryda 1 ex, Partille 0, Mölndal 2 ex, Öckerö 2–3 ex.
Per Björkman

2011

Samtliga: Vinter/vår: Sammanlagt ca 35–40 ex under perioden 1.1–9.5. Höst/vinter: Sammanlagt ca 110–115 ex under perioden 25.9–31.12.
Normala antal under första halvåret, medan höstens antal är riktigt höga. Den goda tillgången på sork i fjällen är säkert orsaken till detta. Vid Falsterbo sträckte ett rekordhögt antal fjällvråkar ut under hösten.
Per Björkman

2010

Vinter: Sammanlagt 45–100 ex under perioden 1.1.-21.3.
Vår: Sammanlagt 11 ex str N under perioden 25.3–24.4.
Höst: Sammanlagt 25–30 ex under perioden 27.9–31.12.
Under vintern rapporterades anmärkningsvärt många fjällvråkar i området. Troligen har vråkarna rört sig längre söderut i Sverige än under en normal snöfattig vinter. Det faktum att antalet observationer ökade drastiskt en bit in i januari kan tala för att ett inflöde norrifrån skedde. En normal Göteborgsvinter ses mellan 10 och 30 fjällvråkar i området. Antalet som summerats under hösten är sålunda nere på normal nivå. Fjällvråken hade annars sitt bästa år på länge i Sverige, med god häckningsframgång under sommaren och sträcksiffror vid Falsterbo i paritet med 1980-talet. Men detta märkte vi alltså ej av i Göteborgstrakten.
Per Björkman

2009

Vinter/vår: Sammanlagt ca 24 ex under perioden 6.1–11.4.
Höst/vinter: Sammanlagt 25–29 ex under perioden 6.9–30.12.
Rapporterna av fjällvråk har i år en något annorlunda fördelning än normalt, med fler obsar under vinter–vår och ett färre antal under höst–vinter. Även vid Falsterbo räknades det färre fjällvråkar under hösten än normalt. Där var årets antal utsträckande fåglar det näst lägsta för 00-talet. Arten visar en långsiktig minskning som häckfågel i Sverige.
Per Björkman

2008

Vinter/vår: Sammanlagt ca 20 ex under perioden 1.1–3.5.
Höst/vinter: Sammanlagt ca 50 ex under perioden 10.9–27.12.
Fjällvråken uppträder regelbundet med några övervintrande fåglar i området. Den ses därutöver sparsamt på vårsträcket och i något högre antal under höststräcket.
Per Björkman

2007

Vinter: Sammanlagt 3–4 ex under januari–februari och 5 ex under december.
Vår: Ca 10 ex under perioden 2.3–22.4.
Höst: Ca 51 ex under perioden 25.9–30.11.
Ett tämligen stort antal observationer görs varje vinter av fjällvråk. Arten ses sparsamt under vårsträcket, medan den vissa år kan uppträda med hyggliga antal under hösten. Årets vårantal ligger något under vad som setts under senare år. Höstens antal ligger i paritet med fjolåret, vilket dock verkade vara ett ovanligt bra år.
Per Björkman