Havsörn Haliaeetus albicilla

2021

Häckningar: Inga konstaterade häckningar.
Sommar: 1 ex Lindesnäs 7.6 (Tobias Helsén). 1 ex Näset 8.6 (Karl-Olof Johansson). 2 ex Öxnäs 8.7 (John Fjörtoft Karlsen m fl). 1 ex Fotö 24.7 (Peter Keil). 1 ad Lagmansholmen 25.7 (Camilla Ek). 1 ex Öxnäs 2.8 (Bo Brinkhoff). 1 ad Olofstorp 2.8 (Håkan Thorstensson). 1 ex Gårdsten 18.8 (Mikael Sundberg). 1 ex Öxnäs 21.8 (Anders Olsson). 1 7K+ Öxnäs 21.8 (Anders Olsson).
Höga antal: 4 ex Rörö 9.1 (Stefan Svanberg m fl).
Antalet sommarfynd av havsörn fortsätter att öka i området. Om vi även lägger till de 35–40 observationer som gjordes under april–maj, vilket varit omöjligt för ett antal år sedan, så förstår man att det börjar bli dags även för oss att hitta ett havsörnsbo i vårt område.
Per Björkman

2020

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ad Vrångö 8.6 (Lars Erik Norbäck m fl). 1 ex Brudarebacken 11.7 (Anton Mangsbo). 1 ex Nolviks kile, Björlanda 11.7 (Tommy Johansson). 1 ex Lackarebäck, Mölndal 19.7 (David Klingberg).
Antalet sommarfynd blev fyra stycken precis som förra året, men fortfarande saknar vi arten som häckfågel i området.
Per Björkman

2019

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 3K– Landvetter 15.6 (gnm Peter Strandvik). 1 ad Öxnäs 25.6 (Magnus Lundström). 1 2K+ str SO Stora Kåsjön, Partille 20.7 (Tina Widén m fl). 1 ad Styrsö-Grimmered 20.7 (Andy Hultberg m fl).
I år gjordes fyra sommarfynd av havsörn och i takt med att havsörnarna sprider sig som häckfågel i grannskapet ökar antalet fynd under häckningstid även hos oss.
Per Björkman

2018

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 2K– Askesby 9.8 (Lennart Larsson).
I år var det snålt med sommarobsar av havsörn i området, de senaste åren har minst tre observationer gjorts. De fåglar som besöker Västkusten under vinterhalvåret består till stor det av ryska örnar och de drar norrut i april och dyker upp igen under september–oktober.
Per Björkman

2017

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 3K+ Mölnlycke 27.6 (Pär Lydmark m fl). 1 4K+ Askesby, Säve 5.7 (Lennart Larsson). 1 4K+ Askesby, Säve 26.7 (Lennart Larsson).
Sommarfynd av havsörn blir allt vanligare i takt med att vi får fler häckande örnar i närliggande landskap.
Per Björkman

2016

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ad Brännö 5.5 (Robert Ennerfelt). 1 ex Torslandaviken 30.5 (Magnus Persson m fl). 1 ad Öxnäs 31.5 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Billdal 1.6 (Hans Wahlberg).
Även i år föreligger ett antal fynd under häckningstid och frågan är varifrån dessa fåglar härrör?
Per Björkman

2015

Häckning: Fynd under häckningstid: 1 ex Torslandaviken 6.6 (Mats Bjersing). 1 ex Askesby, Säve 5.7 (Lennart Larsson). 1 ex Säve 20.8 (Bo Brinkhoff m fl).
Tre sommarfynd finns för i år vilket så klart är intressant att notera och det är inte varje år som det görs. Havsörnarna fortsätter att etablera sig som häckfågel i närliggande landskap.
Per Björkman

2014

Höga antal: Fynd av fler än 2 ex: 3 ex Kippholmen, Björlanda 12.1 (Bo Brinkhoff m fl). 3 4K– Öxnäs 18.1 (Stefan Andersson m fl). 3 ex Hyppeln 12.12 (Roger Eskilsson m fl).
Inga observationer gjordes under maj–augusti i år. Under höst och vinter däremot uppträder havsörnen tämligen allmänt inom rapportområdet. Antalet observationer under denna tid har ökat stadigt under den senaste tioårsperioden, även om inte riktigt lika många havsörnar rapporterades under 2014 som 2013.
Per Björkman

2013

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ad Kippholmen, Björlanda och Kvillehed, Nordre älv 5.5 (Roger Eskilsson m fl). 1 4K– Torslandaviken 10.5 (Johan Ennerfelt m fl). 1 ex Skatås 16.5 (Mia Wallin). 1 ex Styrsö 21.6 (Ulf Lindell, Bodil Lindell). 1 ex Torslandaviken 19.7 (Håkan Thorstensson).
Antalet fynd under häckningstid ökar inom rapportområdet. Havsörnen har återetablerats som häckningsfågel i Västergötland och Halland. Artens positiva trend fortsätter alltså i södra Sverige.
Per Björkman

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 subad str N Solängen, Mölndal och Göteborgs hamn 28.7 (Magnus Rahm, Martin Oomen m fl).
Ett sommarfynd gjordes i år, där en ickehäckande fågel passerade norrut över Mölndal och Göteborg. Annars fortsätter fyndbilden att vara den vi haft några år med ett relativt stort antal observationer, dels från årets början fram till mitten av mars, dels från mitten av oktober fram till årets slut.
Per Björkman

2011

Häckningar: Fynd under häckningstid: Inga säkra rapporter under april–juli, och endast en obs under augusti; 1 trolig subadult str V Hög 18.8 (Tommy Järås).
Under tidig höst finns ytterligare ett par observationer på norra Hisingen. I övrigt talrika rapporter av havsörnar från nyår och fram till den 26 mars, samt under senhösten.
Per Björkman

2010

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex str V Skogen, Mölnlycke 6.4 (Pär Lydmark). 1 ad Ragnhildsholmen, 8.5 (Tommy Johansson).
Höst/vinter: Under januari och februari sågs 1–8 havsörnar nästan dagligen i rapportområdet.
Ur häckningssynpunkt är området runt Nordre älv och Nordre älvs fjord särskilt intressant. Där ses havsörn ofta både sent på våren och tidigt på hösten. Även i år sågs i detta område en adult fågel den 19 september vilket skulle kunna indikera att något revir finns norr om oss. Under vintern blev toppnoteringen den 7 februari, då som mest nio havsörnar rapporterades från olika lokaler. Med all säkerhet var åtta olika örnar inblandade. Sedan glesades obsarna ut under mars månad. Att ange ett antal är näst intill omöjligt, men så mycket kan sägas att den stränga vintern drog hit klart fler havsörnar än normalt. Även under hösten blev antalet rapporterade havsörnar högre än normalt tack vare kylan och den tidiga isläggningen i skärgården.
Per Björkman

2009

Vinter/vår: Sammanlagt ca 24 ex under perioden 1.1–20.3.
April–maj: 1 ad Hårssjön 21.4 (Britt-marie Bruun m fl). 1 ex Rörö 21.5 (Håkan Ydregården).
Augusti: 1 ex str SO Brudarebacken–Solängen, Mölndal 5.8 (Peter Hamrén m fl).
Höst/vinter: Sammanlagt ca 22 ex under perioden 12.10–31.12.
Observationen av en adult havsörn under häckningstid vid Hårssjön är särskilt intressant. Under övrig tid är antalet rapporter normalt för senare år. Det var inte alltför länge sedan havsörnen var en sällsynthet i Göteborgsområdet och vi får hoppas att arten kan etablera sig som häckfågel även hos oss, liksom den gjort på några platser i Västergötland.
Per Björkman

2008

Vinter/vår: Sammanlagt 35 fynd av 10–15 ex under perioden 2.1–18.4.
Sommar: 1 ex str SO Brudarebacken, 17.8 (Elon Wismén m fl).
Höst/vinter: Sammanlagt 24 fynd av 17–20 ex under perioden 14.9–29.12.
Ett normalt uppträdande för havsörn inom rapportområdet. Höst- och vinterfynden ligger på en stabil nivå år från år. Däremellan görs enstaka observationer under annan tid, men ännu finns inga tecken på någon etablering vad gäller häckning i området.
Per Björkman

2007

Vinter/vår: Under perioden 13.1–10.3 gjordes 29 observationer av 9–19 olika individer. Augusti–september: 1 ex str V Välen 26.8 (Magnus Eriksson). 1 ex str S Öxnäs, Säve 28.9 (Bo Brinkhoff). 1 subad Vinga 29.9 (Göran Darefeldt). 1 3K str N Slottskogen 30.9 (Magnus Eriksson).
Höst/vinter: Under perioden 13.10–26.12 gjordes 16 observationer av ca nio olika individer i området.
Flera ex: 2 ex str NO Göteborgs fiskhamn 13.10 (Stefan Svanberg). 1 ad + 1 ung str N Öxnäs, Säve 14.11 (Marinko Karabatic).
Som vanligt ses havsörn regelbundet under hösten och vintern inom rapportområdet. Att säkerställa antalet individer är inte lätt, då örnarna ofta strövar över stora områden och är lätta att upptäcka på långt håll. Möjligen är årets antal något högre än tidigare år, vilket skulle kunna förklaras av ökad rapportfrekvens i Svalan. Observationer av fler än en fågel samtidigt görs inte årligen inom Göteborgsområdet. Även augustifynd är ovanliga inom vårt rapportområde, det har bara gjorts en gång tidigare under 2000-talet, då en fågel sågs mellan 27 juli och 1 augusti på Hisingen 2003.
Per Björkman