Vitvingad tärna Chlidonias leucopterus

2014

Samtliga: 1 3K Skogomedammen, Hökälla 17.5 (Per Björkman m fl). 2 ad Torslandaviken 17.5 (Uno Unger m fl). 1 ad Torslandaviken 19–20.5 (Benga Ragnewall m fl).
En av årets stora fågelhändelser var den väldiga invasion av vitvingade tärnor som ägde rum sig i Sverige kring mitten av maj. Den 16 och 17 maj dök plötsligt hundratals vitvingade tärnor upp i landet längs syd- och västkusten och stora antal observerades även i Danmark. En liknande invasion inträffade 1997 men berörde då nästan enbart de sydligaste landskapen och till och med 2013 var arten ännu inte anträffad i Göteborgsområdet. Denna gången fick dock även vi ta del av kakan, vilket resulterade i områdets tre första fynd av arten. Vår största flock på 2 ex var dock ganska blygsam i jämförelse med antalen som noterades i Halland där Getterön toppade med en flock på 77 exemplar.
Stefan Svanberg