Silvertärna Sterna paradisaea

Fenologi

Median Rekord
Första vår 22 apr 12 apr 2005 Nordre älvs fjord (Johan Svedholm)
Sista höst 9 okt 3 nov 2007 Kråkudden, Hönö (Magnus Unger)

2021

Sena fynd: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 26.10 (Tina Widén m fl). 1 1K Asperö 5.11 (Gösta Olofsson).
Sena fisk- och silvertärnor tycks bli allt vanligare i området, men silvertärnor i november är fortfarande sällsynta. Årets fynd utgör blott det andra novemberfyndet sedan millennieskiftet.
Elis Ölfvingsson

2019

Sena fynd: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 12.10 (Musse Björklund m fl).
Precis som sin släkting fisktärnan tycks fler och fler silvertärnor dröja sig kvar i våra vatten en bit in i oktober. Årets sista fynd gjordes sent, men det är ingalunda extremt.
Elis Ölfvingsson

2018

Häckningar: Inga konstaterade häckningar.
Sena fynd: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 5.10 (Martin Oomen m fl). 2 1K Öxnäs 7.10 (Magnus Lundström). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 9.10 (Bo Brinkhoff m fl).
För tredje året i rad står vi utan konstaterade häckningar i rapportområdet. Under åren 2011–2015 häckade ett par på Hönö, men de senaste två åren har observationer under häckningstid helt uteblivit. Totalt fyra silvertärnor sågs under oktober månad vilket är klart fler än genomsnittet. Det var överlag ovanligt gott om sena tärnor – för mer detaljer se under "obestämd fisk-/silvertärna".
Elis Ölfvingsson

2017

Häckningar: Inga konstaterade häckningar.
Under åren 2011–2015, och eventuellt även 2016, häckade ett silvertärnepar på Hönö men i år noterades inga häckningsindicier alls där. Utanför Hönö har arten aldrig konstaterats häcka och 2017 var inget undantag.
Elis Ölfvingsson

2016

Häckningar: Inga konstaterade häckningar, men enstaka observationer gjordes som kan tyda på att 1 par gjort häckningsförsök vid Bredviken, Hönö (Thomas Karlsson).
Höga antal: 305 ex str S Kråkudden, Hönö 6.5 (Stefan Svanberg m fl).
Sena fynd: 1 1K Önnereds hamn 1.10 (Stefan Svanberg).
De senaste åren har ett silvertärnepar mer eller mindre regelbundet häckat eller gjort häckningsförsök vid Dannekroksholmarna på Hönö. Detta är faktiskt den enda lokal där häckning någonsin kunnat konstateras i området, men just därifrån saknas i år rapporter helt. Däremot uppträdde ett par misstänkt vid Bredviken inte långt därifrån under maj–juni, men tyvärr kunde ingen häckning konstateras.
Elis Ölfvingsson

2015

Häckningar: 1 par Dannekroksholmarna, Hönö (Bengt Karlsson).
Ett par inledde häckning på Dannekroksholmarna, men tyvärr försvann sedan fåglarna från lokalen. Detta var i samma område som ett par häckade eller gjorde häckningsförsök under åren 2011–2013. Förhoppningsvis kommer de tillbaka 2016 med bättre framgång.
Stefan Svanberg

2013

Häckningar: Troliga häckningar: Troligen häckade ett par på Dannekroksholmarna, Hönö (Bengt Karlsson). Ett par sågs varnande på skäret under häckningstid, men någon ruvande fågel eller ungar kunde inte konstateras.
2K-fåglar: 1 2K str S Kråkudden, Hönö 18.5 (Jon Håkansson). 1 2K str S Kråkudden, Hönö 15.6 (Per Björkman).
Sena fynd: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Mattias Pozsgai m fl). 1 1K str S Vrångö 29.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K str SV Galterö 30.10 (Jan Mogol).
För tredje året i rad sågs ett par under häckningstid vid Hönö. Troligen är det samma fåglar som häckade på platsen 2011 och 2012 som återkommit.
Stefan Svanberg

2012

Häckningar: 1 par Hönö (Bengt Karlsson m fl).
Komplettering 2011: Häckningar: 1 par Dannekroksholmarna, Hönö (Bengt Karlsson).
De första häckningarna av silvertärna i Göteborgsområdet på 2000-talet. Senaste och enda kända häckningen dessförinnan gjordes på Dannekroks­holmarna, Hönö 1998 då en bounge ringmärktes på lokalen (Tommy Järås, Björn Zackrisson). På samma plats häckade alltså silvertärna igen 2011 (se kompletteringen ovan). Hur denna häckning gick är inte helt klart, men det mesta tyder på att den misslyckades. Även om årets häckning inte kunde konstateras genom ett bo med ungar eller en ruvande fågel är vi övertygande om att ett par häckade i området. Möjligen var det på Kråkholmen, alltså samma ö som även hyste häckande kentsk tärna, fisktärna och skrattmås. Här sågs en gammal fågel landa bland fisktärnorna på holmen i andra halvan av maj och i början av juli observerades ett par med en nyligen flygg unge på lokalen. Även om häckningen inte skedde på just Kråkholmen är vi av uppfattningen att det var i närområdet och det vore inte konstigt om paret från 2011 har återvänt 2012 och skiftat häckningsö.
Stefan Svanberg

2011

2K-fåglar: 1 2K Torslandaviken 22.6 (Magnus Rahm).
Sena fynd: 3 1K str S Kråkudden, Hönö 6.10 (Martin Oomen m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 7.10 (Peter Hamrén m fl). 2 1K Stora Amundö 11.10 (Ivar Ivarsson). 2 1K str S Kråkudden, Hönö 11.10 (Uno Unger m fl). 2 ex (1 ad+1 1K) str S Kråkudden, Hönö 19.10 (Stefan Svanberg m fl).
För tredje året i rad observerades en 2K-fågel. Sedan år 2000 har fem fynd gjorts av denna ovanliga ålderskategori, av dessa är fyra gjorda i juni månad och en i maj. Hösten var ovanligt mild vilket möjligen kan ha bidragit till att det sågs fler silvertärnor än brukligt under oktober månad.
Stefan Svanberg

2010

2K-fåglar: 1 2K Torslandaviken 13.6 (Bo Brinkhoff m fl).
Sena fynd: 1 ex str Kråkudden, Hönö 18.10 (Pelle Gustavsson).
Andra året i följd med fynd av en 2K-fågel. Första sommaren stannar silvertärnor normalt i vinterkvarteren och 2K-fåglar ses bara fåtaligt i landet. Detta var blott det fjärde fyndet av en 2K-fågel i rapportområdet under 2000-talet. Oktoberfynd hör inte heller till vanligheterna och fynd efter 30 september görs knappt vartannat år.
Stefan Svanberg

2009

2K-fåglar: 1 2K Skeppstadsholmen, Torslanda 11.6 (Stefan Svanberg).
Höga antal: 179 ex str S Kråkudden, Hönö 25.4 (Björn Dellming m fl).
Första sommaren stannar silvertärnor normalt i vinterkvarteren och 2K-fåglar ses bara fåtaligt i landet. Detta var blott det tredje fyndet av en 2K-fågel i rapportområdet under 00-talet. Årets högstanotering är inte mycket att hänga i granen, men det är faktiskt den högsta dagssumman på tre år. Antalet bleknar dock i jämförelse med 2006, då det under några få dagar i början på maj räknades närmare 3 800 silver- och 3 000 obestämda fisk-/silvertärnor på Kråkudden.
Stefan Svanberg

2007

Sena fynd: 1 1K Långholmen, Torslanda 2.10 (Johan Svedholm). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 10.10 (Bo Brinkhoff). 1 1K str S Vinga 14.10 (Tore Holsendahl m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Magnus Unger m fl).
Ovanligt många sena observationer gjordes och fyndet från den 3 november innebar nytt fenologirekord för området. Vårsträcket blev magert och högsta noteringen var endast 138 ex på Kråkudden den 26 april. Detta kan jämföras med föregående år då högsta dagssumman var 1 581 ex på samma lokal.
Stefan Svanberg