Blå kärrhök Circus cyaneus

Fenologi

Median Rekord
Sista vår 19 maj 12 jun 2011 Lärjeåns dalgång (Hans-Erik Hermansson)
Första höst 22 aug 17 jul 2012 Kråkudden (Osborne Lindberg mfl)

2021

Samtliga: Januari–februari: Ca 10 ex. Vår: Sammanlagt ca 12 ex 1.3–8.5. Höst: 90–95 ex 1.8–29 .11. December: 5 ex.
Det blev en relativt normal fyndbild av blå kärrhökar för senare år i rapportområdet. Höstens antal ligger lite högre än de gjort de senaste åren och är uppe och nosar på de ca 100 ex som noterades under hösten 2016.
Per Björkman

2020

Samtliga: Januari–februari: Minst 2 ex i Öxnäsområdet under hela perioden. 1 honfärgad str NV Brudarebacken 3.2 (Anton Mangsbo). Vår: Sammanlagt ca 35 ex 1.3–28.5. Sommar: 1 hane Öxnäs 24.6 (Mikael Sundberg). 1 2K hane Stora Oxhagen, Hisingen 21.7 (Tom Ekman). 1 ad hane Klippans naturreservat, Björketorp 25.7 (Bo Brinkhoff m fl). Höst: Sammanlagt 75–85 ex 20.8–15.11. December: 1 honfärgad Hårssjön 6.12 (Magnus Rahm). 1 honfärgad Smedstorps ängar, Björketorp 6.12 (Elon Wismén). 1 honfärgad Öxnäs 11.12 (Mikael Sundberg). 1 honfärgad Torslandaviken 24.12 (John Andersson m fl). 1 honfärgad Torslandaviken 29.12 (Magnus Persson). 1 honfärgad Hills golfbana, Mölndal 29.12 (Lars Eric Rahm).
Det blev ett ovanligt stort antal observationer av blå kärrhökar under hela året. Att göra en korrekt bedömning av det faktiska antalet är mycket svårt, då i synnerhet området runt Öxnäs på Hisingen är välbesökt både av skådare och blå kärrhökar under hösten. Den 30 september finns en obs av inte mindre än sex stationära fåglar i detta område.
Per Björkman

2019

Samtliga: Januari–februari: Inga fynd. Vår: Sammanlagt 15 ex 30.3–9.5. Höst: Sammanlagt ca 50 ex 8.8–26.11. December: 1 ad hane str S Brännö 3.12 (Lars Hellman). 1 honfärgad Öxnäs 10.12 (Mikael Sundberg). 1 honfärgad Öxnäs 30.12 (Mikael Sundberg).
Inga vinterfynd av blå kärrhök gjordes under januari–februari men antalet vårfåglar var normalt. Under hösten verkar det dock ha varit ett något färre antal fynd än det brukar. Även om fåglar noterats regelbundet under september på Hisingen, så rör observationerna ofta samma fåglar som stannar i området under en tid.
Per Björkman

2018

Samtliga: Januari–februari: 1 hane Öxnäs–Bärby (Tommy Järås m fl) 19.1–25.2. 1 honfärgad Kalshed, Säve 24.1 (Magnus Kinell). Vår: Sammanlagt 20 ex 3.3–2.5. Höst: Sammanlagt ca 75 ex 13.8–27.11. December: 1 honfärgad Kippholmen 17.12 (Lars Persson). 1 ex Torslandaviken 27.12 (Joakim Cederlund).
En helt normal fyndbild för arten i rapportområdet. De sommarfynd som gjordes 2017 och 2015 får räknas som undantag.
Per Björkman

2017

Samtliga: Januari–februari: Sammanlagt 6 ex. Vår: Sammanlagt 14 ex 2.4–19.5. Sommar: 1 honfärgad Nolvik 28.6 (Tommy Johansson). Höst: Sammanlagt 70–75 ex 13.8–23.11. December: 1 honfärgad Trädet, Säve 4.12 (Bo Brinkhoff).
En relativt normal fyndbild för senare år. Sommarfyndet sticker förstås ut, men där minns vi att ett par blå kärrhökar försökte sig på att häcka i samma område 2015.
Per Björkman

2016

Samtliga: Januari–februari: 6–8 ex. Vår: Sammnalagt 19 ex 29.3–4.5. Höst: Sammanlagt ca 100 ex 14.8–30.11. December: 4–7 ex.
Något fler vårfynd gjordes än normalt, men annars ser fyndbilden ut som den brukar.
Per Björkman

2015

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Björlanda skjutfält 19–25.4 (Stanley Mattsson m fl).
En av årets sensationer var att ett par blå kärrhökar gjorde ett kort försök till häckning på norra Hisingen. Hanen var färgmärkt och kunde därför konstateras härröra från de Västfrisiska öarna i Holland. Han hade sommaren innan gjort ett häckningsförsök vid Tjolöholm i Kungsbacka kommun. Tyvärr verkade det inte som paret "fick till det" på riktigt, möjligen blev det konkurrens från bruna kärrhökar i området. För mer information se artikel i FpV nr 2 2016.
Per Björkman

2014

Samtliga: Januari–februari: Sammanlagt 12–15 ex. Vår: Sammanlagt 7 ex 22.3–18.5. Höst: Sammanlagt 80–90 ex 26.8–30.11. December: Sammanlagt 6 ex. Höga antal: 7 ex str S Arödsberget, Hisingen 18.10 (Jon Håkansson).
Under januari och fram till den 4 februari bedömdes 12–15 stationära individer finnas i rapportområdet. Som mest sågs 3 ex samtidigt vid Bärby på Hisingen. Detta är ovanligt många blåhökar och lite anmärkningsvärt eftersom endast en fågel sågs under hela december 2013 i området. De 7 ex som noterades vid Arödsberget är det näst högsta antal som räknats under en dag i rapportområdet. Rekordet är 12 ex från Vrångö den 28 september 2007.
Per Björkman

2013

Samtliga: Januari–februari: 1 3K+ hona Pansarkvillen, Säve 6.1–20.2 (Berndt Lindberg m fl). 1 honfärgad Välen 23–28.1 (Uno Unger m fl). Vår: 24 ex under perioden 21.3–26.5. Höst: Ca 69 ex under perioden 10.8–25.11. December: 1 ex Kalshed, Säve 13–27.12 (Tina Widén m fl).
En normal fyndbild för senare år.
Per Björkman

2012

Samtliga: Januari–Februari: Sammanlagt minst 10 ex. Vår: 20 ex under perioden 18.3–19.5. Höst: 62 ex passerade området under perioden 17.7–10.12.
En normal fyndbild för senare år. Ett tiotal individer ses under vintern, främst på Hisingen. Under våren passerar 15–25 ex, medan höstens antal brukar vara upp mot det tredubbla. I år sågs även blå kärrhökar en bit in i december, vilket inte var fallet 2011.
Per Björkman

2011

Samtliga: Vinter: Sammanlagt 8–10 ex under januari–mars. Vår: Sammanlagt 16–18 ex under perioden 1.4–26.5. Sommar: 1 ad hane Lilla Oxhagen 7.6 (Anders Bergquist). 1 hane Lärjeåns dalgång, Angered 12.6 (Hans-Erik Hermansson). Höst: Sammanlagt 80–85 ex under perioden 26.8–12.11.
Ett spännande år för blå kärrhöken rent rapportmässigt. Det började med ett sparsamt antal rapporterade individer under vintern, där antalen liknar tidigt 2000-tal. Vårsträcket var normalt, men anmärkningsvärt är att två junifynd föreligger. Höstens antal är ovanligt höga. Tydligt är att blå kärrhökarnas häckning lyckades väl tack vare det goda sorkåret i norra Skandinavien. Även antalen utsträckande fåglar vid Falsterbo styrker detta. Till sist saknas helt observationer efter den 12 november vilket aldrig hänt tidigare under 2000-talet i Göteborgstrakten.
Per Björkman

2010

Vinter/vår: Sammanlagt 34–39 ex under perioden 1.1–20.5.
Höst: Sammanlagt ca 30 ex under perioden 4.9–31.12. Antalen för vinter/vår ligger något högre än normalt. Däremot är antalet rapporterade blå kärrhökar under hösten klart lägre än det brukar vara.
Inget år tidigare under 2000-talet har antalet understigit 50 ex. Även antalet utsträckande blå kärrhökar vid Falsterbo under hösten pekar på en liknande minskning för i år.
Per Björkman

2009

Vinter/vår: Sammanlagt ca 22 ex under perioden 1.1–24.5.
Sommar: 1 hane Gunnesby, Säve 24.6 (Hans Börjesson).
Höst/vinter: Sammanlagt 50–55 ex under perioden 13.8–31.12.
Sommarfynd av blå kärrhök är ovanliga i rapportområdet. Årets fynd är det tredje under 00-talet. Antalet observerade fåglar under övrig tid får betraktas som normalt för senare år. Noterbart är att fälten runt Fässberg i Mölndal hyste tre stationära fåglar under senare delen av december.
Per Björkman

2008

Vinter: Januari–februari: 1 ex Billdals skärgård 1–20.1 (flera observatörer). 3 ex Öxnäsområdet 4.1– 28.2 (flera observatörer). 1 ex Lilla Oxhagen 9.2 (Hans Petersson m fl). 1 ex Änggårdsbergen 22.1 (Kristoffer Nilsson). December: 1 hona + 1 hane Torslandaviken 12.12 (Lena Essedahl). 1 ad hane Hällsvik, Torslanda 13.12 (Niklas Aronsson).
Vår: Sammanlagt ca 15 ex under perioden 2.3–5.5.
Höst: Sammanlagt ca 55 ex under perioden 23.8–13.11.
Ett normalt uppträdande för blå kärrhök, som övervintrar sparsamt i vårt rapportområde. Vår- och höstsummorna ligger också på normal nivå.
Per Björkman

2007

Vinter: 4 ex under januari–februari och 2 ex under december.
Vår: Ca 26 ex under perioden 4.3–29.5.
Höst: Ca 71 ex under perioden 22.8–8.11.
Höga antal: 12 ex str S Vrångö 28.9 (Tina Widén).
Några blå kärrhökar övervintrar som vanligt inom området. Antalet vårfynd är högre än tidigare år, medan antalet höstfynd ligger inom den normala variationen. Den fina dagssiffran från Vrångö den 28 september fördelade sig på 2 hanar och 10 honfärgade fåglar och står sig gott som dagssiffra mot övriga Sverige under 2007. Förutom i Falsterbo, där två dagar gav över 20 ex under oktober månad, låg högsta dagsantalet för Götaland på 13 ex den 29 september vid Sandsjön i Småland. För Svealand och Norrland ligger högsta dagsantal på 14 ex, noterat cirka två veckor tidigare under hösten. Tydligt är att de blå kärrhökarna tar relativt god tid på sig att ta sig söderut genom Sverige.
Per Björkman