Stäpphök Circus macrourus

2015

Samtliga: 1 1K Rörö 15.8 (Josua Smedberg). 1 1K str S Brudarebacken 2.9 (Jan-Åke Noresson). 1 ad hane Öxnäs 4.9 (Bo Brinkhoff m fl). 1 1K Torslandaviken 5.9 (Magnus Persson m fl). 1 1K str S Brudarebacken 19.9 (Conny Palm m fl). 1 1K Öxnäs 19.9 (Karin Magnander).
Trenden i landet är ökande för stäpphöken och årets sex fynd är det näst högsta för vårt rapportområde. Endast 2011 gjordes fler fynd, då nio fåglar sågs. Fyndbilden mellan dessa år är mycket snarlik. Merparten fynd utgörs av ungfåglar och därutöver ett till två fynd av adulta individer. Tidsmässigt är fynden samlade från slutet av augusti till slutet av september.
Per Björkman

2014

Samtliga: 1 ad hane Torslandaviken 18–19.4 (Daniel Laveson m fl).
Efter att ha uteblivit 2013 fick vi återigen ett fynd av stäpphök i Göteborg. Årets fynd var det 22:a i ordningen och tillika det sjätte vårfyndet. För ovanlighetens skull stannade fågeln över natten vid lokalen.
Per Björkman

2012

Samtliga: 1 3K+ hane str SO Hyppeln och Torslandaviken 30.4 (Martin Oomen, Magnus Rahm m fl).
Efter fjolårets stäpphöksinvasion får vi nöja oss med denna hane, som sträckte in förbi Hyppeln och en dryg timme senare återupptäcktes vid Torslandaviken. Av de 21 fynd som finns totalt i rapportområdet var detta det femte vårfyndet.
Per Björkman

2011

Samtliga: 1 1K Brudarebacken 26.8 (Roger Eskilsson). 1 ad hane Trädet, Säve 3.9 (Bo Nilsson). 1 ad hane str S Rörö 4.9 (Håkan Möller). 1 3K+ str S Brudarebacken–Johanneberg–Rambo mosse, Mölndal 10.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 1K str S Rådasjöns naturreservat 18.9 (Johannes Löfqvist). 1 1K str S Stora Rävholmen, Öckerö 18.9 (Bengt Karlsson). 1 1K Torslandaviken 20.9 (Dan Lundberg). 1 1K str S Gamlestaden 25.9 (Roger Eskilsson). 1 1K str S Bergum 27.9 (Håkan Thorstensson).
Även Göteborgs rapportområde fick känna av höstens invasion av stäpphökar. Årets nio fynd saknar motstycke.
Per Björkman

2008

Samtliga: 1 1K str SV Öxnäs 13.9 (Per Björkman m fl) och samma ex str S Ganlet, Önnered 13.9 (Mikael Molin m fl).
Första fyndet av stäpphök sedan 2004. Stäpphöken är en östlig fågel och häckar i Europa närmast i Vitryssland, Ukraina och framför allt Ryssland, men har även konstaterats häcka i Finland. Observationer av stäpphök har ökat i Västeuropa under senare år. Komplett fyndhistorik för Göteborgs rapportområde redovisas i rutan här intill.
Per Björkman