Stäpphök Circus macrourus

2021

Samtliga: 1 hane str NV Partille golfbana 14.4 (Tobias Meyer). 1 1K str S Rörö-Hyppeln 30.8 (Ingemar Åhlund).
Två fynd gjordes av stäpphök under året, vilket är samma antal som 2020. Även tidsmässigt är fyndbilden snarlikt fjolåret med ett fynd i april och ett under tidig höst. Efter toppåren 2015 och 2011 då hela 9 ex noterades har antalen hamnat på mera blygsamma nivåer igen. Tidsmässigt är det något förvånande att ingen fågel noterades under september månad.
Per Björkman

2020

Samtliga: 1 ad hane Lagmansholmen, Säve 10.4 (Stefan Svanberg). 1 2K+ hane Öxnäsområdet 12.9–16.9 (Magnus Persson m fl).
Efter några år med ett ökande antal fynd av stäpphök fick vi nöja oss med endast två fynd i år. Vårfyndet är det första sedan 2017 och området runt Öxnäs på Hisingen fortsätter att attrahera fåglar under mitten av september månad.
Per Björkman

2019

Samtliga: 1 1K hona Brudarebacken 23.8 (Björn Andreasson). 1 ad hane str SV Torslandaviken 24.8 (Christer Fält). 2 1K Säve 7–16.9 (Magnus Persson m fl). 1 1K str S Härryda 9.9 (Johan Karlström, m fl). 1 1K str S Arödsberget–Johanneberg 17.9 (Per Björkman m fl). 1 1K Galterö 22.9 (Andreas Svensson).
Helt i linje med tidigare år gjordes fynd under augusti och september av stäpphökar. Den fågel som sågs sträcka söderut över Göteborg den 17 september kan mycket väl ha vart någon av de fåglar som uppehöll sig i Öxnäsområdet mellan den 7 och 16 september.
Per Björkman

2018

Samtliga: 1 1K Torslandaviken 2.9 (Stefan Svanberg).1 1K Torslandaviken 7.9 (Ola Wennberg). 1 1K hane Öxnäs 10.9 (Fredrik Larsson m fl). 1 1K str S Brudarebacken 10.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 2K hane Öxnäs 18.9 (Magnus Persson m fl).
Efter den första stäpphöksinvasionen hösten 2011 har vi kunnat glädja oss åt ett antal fåglar varje höst, främst under september månad. Årets fem fynd får därmed anses som ett normalt antal för senare år.
Per Björkman

2017

Samtliga: 1 hane Rönnings älvstrand 10.5 (Ingemar BE Larsson). 1 1K Lagmansholmen–Kvillehed–Trädet–Hökälla 3–12.9 (Magnus Persson m fl). 1 ad hane Öxnäs 17.9 (Peter Strandvik).
Summa tre fynd av stäpphök gjordes i år. Vi gör bedömningen att den ungfågel som sågs i september rörde sig mellan de olika relativt närliggande Hisingslokalerna. Mycket få ungfåglar observerades i Sverige under hösten, vilket gör det osannolikt att det skulle ha rört sig om mer än en individ. Under 2000-talet har annars antalet stäpphöksfynd ökat starkt i Sverige och 2002 var första gången sedan 1944 som arten sågs i Göteborgstrakten. Därefter har den setts regelbundet, även om den inte varit årligt förekommande.
Per Björkman

2016

Samtliga: 1 2K honfärgad str SV Torslandaviken 25.4 (Christer Fält). 1 1K Sagsjön, Kållered 21.8 (Ove Ferling m fl). 1 2K hane Torslandaviken 3.9 (Magnus Persson). 1 1K Trädet, Säve 12.9 (Bo Brinkhoff m fl). 1 1K str S Torslanda 12.9 (Magnus Persson). 1 2K hane + 1 1K str S Nötholmen, Hönö 13.9 (Bo Brinkhoff m fl). 1 1K Brudarebacken 13.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 1K str S Välen 15.9 (Uno Unger m fl). 1 1K Nya Gärdet, Hönö 17.9 (Hans Zachrisson m fl).
Med årets tio fynd slogs nytt rekord för stäpphök i rapportområdet. Det tidigare högsta antalet vi haft i området är nio fynd 2011. Trenden i landet har varit ökande under ett antal år, vilket beror på att stäpphökens utbredningsområde förskjutits västerut i Ryssland. Aprilfågeln är det fjärde vårfyndet av arten i Göteborgstrakten.
Per Björkman

2015

Samtliga: 1 1K Rörö 15.8 (Josua Smedberg). 1 1K str S Brudarebacken 2.9 (Jan-Åke Noresson). 1 ad hane Öxnäs 4.9 (Bo Brinkhoff m fl). 1 1K Torslandaviken 5.9 (Magnus Persson m fl). 1 1K str S Brudarebacken 19.9 (Conny Palm m fl). 1 1K Öxnäs 19.9 (Karin Magnander).
Trenden i landet är ökande för stäpphöken och årets sex fynd är det näst högsta för vårt rapportområde. Endast 2011 gjordes fler fynd, då nio fåglar sågs. Fyndbilden mellan dessa år är mycket snarlik. Merparten fynd utgörs av ungfåglar och därutöver ett till två fynd av adulta individer. Tidsmässigt är fynden samlade från slutet av augusti till slutet av september.
Per Björkman

2014

Samtliga: 1 ad hane Torslandaviken 18–19.4 (Daniel Laveson m fl).
Efter att ha uteblivit 2013 fick vi återigen ett fynd av stäpphök i Göteborg. Årets fynd var det 22:a i ordningen och tillika det sjätte vårfyndet. För ovanlighetens skull stannade fågeln över natten vid lokalen.
Per Björkman

2012

Samtliga: 1 3K+ hane str SO Hyppeln och Torslandaviken 30.4 (Martin Oomen, Magnus Rahm m fl).
Efter fjolårets stäpphöksinvasion får vi nöja oss med denna hane, som sträckte in förbi Hyppeln och en dryg timme senare återupptäcktes vid Torslandaviken. Av de 21 fynd som finns totalt i rapportområdet var detta det femte vårfyndet.
Per Björkman

2011

Samtliga: 1 1K Brudarebacken 26.8 (Roger Eskilsson). 1 ad hane Trädet, Säve 3.9 (Bo Nilsson). 1 ad hane str S Rörö 4.9 (Håkan Möller). 1 3K+ str S Brudarebacken–Johanneberg–Rambo mosse, Mölndal 10.9 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 1K str S Rådasjöns naturreservat 18.9 (Johannes Löfqvist). 1 1K str S Stora Rävholmen, Öckerö 18.9 (Bengt Karlsson). 1 1K Torslandaviken 20.9 (Dan Lundberg). 1 1K str S Gamlestaden 25.9 (Roger Eskilsson). 1 1K str S Bergum 27.9 (Håkan Thorstensson).
Även Göteborgs rapportområde fick känna av höstens invasion av stäpphökar. Årets nio fynd saknar motstycke.
Per Björkman

2008

Samtliga: 1 1K str SV Öxnäs 13.9 (Per Björkman m fl) och samma ex str S Ganlet, Önnered 13.9 (Mikael Molin m fl).
Första fyndet av stäpphök sedan 2004. Stäpphöken är en östlig fågel och häckar i Europa närmast i Vitryssland, Ukraina och framför allt Ryssland, men har även konstaterats häcka i Finland. Observationer av stäpphök har ökat i Västeuropa under senare år. Komplett fyndhistorik för Göteborgs rapportområde redovisas i rutan här intill.
Per Björkman