Obestämd stäpphök/blå kärrhök Circus macrourus/cyaneus

2017

Samtliga: 1 honfärgad str SV Björkö 17.9 (Kristoffer Lager).
Eftersom det dykt upp ett antal hybrider av stäpphök/blå kärrhök efter stäpphökens expansion västerut under senare år kan det vara av värde att publicera obestämda fåglar av dessa arter.
Per Björkman