Ängshök Circus pygargus

2020

Samtliga: 1 2K hona Torslandaviken 22.5 (Magnus Levin m fl).
Maj eller augusti är de månader då chansen är störst att vi får se ängshökar i rapportområdet. Arten lever på marginalen i landet och uppträder främst i de sydöstra landskapen.
Per Björkman

2019

Samtliga: 1 honfärgad str N Brännås, Mölndal 25.8 (Johan Tallnäs).
Första fyndet sedan 2013 i området. Mitten av maj eller sent i augusti är bästa tiden för att lyckas se denna raritet för rapportområdet.
Per Björkman

2013

Samtliga: 1 2K hona str SV Trädet, Säve 16.5 (Christer Fält). 1 ad hane str S Brudarebacken 1.9 (David Klingberg).
Årets två fynd gör att vi nu är uppe i totalt fjorton i rapportområdet. Av dessa har åtta gjorts på våren och sex på hösten. Tidsmässigt passar de väl in i fyndbilden, samtliga fåglar under våren har rapporterats under perioden 7–18 maj och på hösten under perioden 9 augusti–5 september.
Per Björkman

2011

Samtliga: 1 2K str N Hönö – Öckerö 8.5 (Magnus Unger m fl). 1 ad hane str S Ersdalen, Hönö 12.5 (Per Björkman).
Elfte respektive tolfte fyndet av denna eleganta rovfågel i Göteborgs rapportområde. Av dessa är sju vårfynd gjorda mellan den 7 och 18 maj och fem är höstfynd gjorda mellan den 9 augusti och 5 september.
Per Björkman

2009

Samtliga: 1 hona str S Brudarebacken 30.8 (Christer Fält m fl). 1 3K+ hona str O Torslandaviken 5.9 (Björn Dellming m fl).
Med årets två fynd är vi uppe i totalt tio i rapportområdet (se separat ruta för komplett fyndhistorik). Fram till 2005 hade endast vårfynd gjorts, men därefter har ängshökar setts enbart under augusti och september.
Per Björkman

2008

Samtliga: 1 ad hane str S Smithska udden 29.8 (Kristoffer Nilsson).
Årets fynd är det åttonde för rapportområdet. Liksom de två senaste, som är från 2005 och 2007, gjordes det i augusti, medan de tidigare fem fynden är gjorda i maj. I Sverige häckar ängshöken framför allt på Öland och Gotland, men några par häckar i de östliga landskapen från Skåne i söder till Uppland i norr, och enstaka exemplar brukar ses på Västkusten nästan varje år.
Per Björkman

2007

Samtliga: 1 ad hane str N Olofstorp, Bergum 9.8 (Håkan Thorstensson).
Ängshöken är en sällsynt art inom rapportområdet. Sedan tidigare föreligger sex fynd, varav fem har gjorts under maj månad. Detta är det andra augustifyndet i Göteborgstrakten. Observatören, som stod hemma på tomten, såg denna hane komma i sakta glidflykt norrut kl 11.30.
Per Björkman