Stenknäck Coccothraustes coccothraustes

2007

Höga antal: 23 ex str S Smithska udden 26.9 (Kristoffer Nilsson m fl).
Enstaka sträcksiffror eller rastande flockar på över 20 ex observeras nästan varje år av denna annars ganska jämnt spridda men fåtaliga art. Årets toppnotering från Smithska udden var nytt lokalrekord.
Pär Lydmark