Stenknäck Coccothraustes coccothraustes

2017

Höga antal: 50 ex Torrekulla, Kållered 27.1 (Ove Ferling).
Större flockar på över 20 rastande eller sträckande fåglar är inte ovanliga, men årets flock på 50 ex är en av de största i rapportområdet, åtminstone på 2000-talet. Bara 2011 noterades en lika stor flock. Stenknäck hör till de arter som ökar mest i landet.
Silke Klick

2007

Höga antal: 23 ex str S Smithska udden 26.9 (Kristoffer Nilsson m fl).
Enstaka sträcksiffror eller rastande flockar på över 20 ex observeras nästan varje år av denna annars ganska jämnt spridda men fåtaliga art. Årets toppnotering från Smithska udden var nytt lokalrekord.
Pär Lydmark