Tallbit Pinicola enucleator

2021

Samtliga: 1 ex Fotö 31.10 (Hans Waern m fl). 4 ex Öxnäs 1.11 (Bo Brinkhoff). 2 ex Fridhem, Hisingen 2.11 (Mats Bjersing m fl). 4 ex Slättås, Delsjöområdet 4.11 (Martin Johansson). 3 ex Smedstorps ängar, Björketorp 5.11 (Elon Wismén). 2 ex Renströmsparken 12.11 (Olof Armini). 2 ex Södra Guldheden 20.11 (Bernt Nielsen). 2 ex Aröd, Hisingen 7.12 (Stig Carlsson).
Den tallbitsinvasion som pågick längre norrut i landet nådde inte riktigt ner till Göteborgsområdet och vi fick nöja oss med åtta fynd av sammalagd 20 ex. Det är visserligen inte ens i närheten av invasionen vi fick uppleva under vintern 2019–2020, men bättre än åren dessförinnan då inte ett enda fynd av denna utpräglade invasionsart hade noterats sedan 2013.
Silke Klick

2020

Samtliga: Sammanlagt noterades cirka 1400 tallbitar i rapportområdet från 24.10 föregående år till 19.2. Höga antal: 20 ex Eklanda 1–13.1 (Ove Ferling m fl). 20 ex Änggårdsbergen 1–2.1 (Olof Armini m fl). 35 ex Krokslätt 1–4.1 (Thomas Appelqvist). 32 ex Backa, Hisingen 1–2.1 (Peter Keil m fl). 22 + 25 ex Fiskebäck 2.1 (Stefan Svanberg).
Den stora tallbitsinvasionen som började på senhösten 2019 spillde naturligtvis över på 2020. Göteborgsskådare och tillresta kunde glädjas åt tallbitsflockar en bit in i januari. Dessa avtog dock rätt snabbt i storlek och in i februari sågs bara mindre flockar eller enstaka fåglar. I kommentarsfälten går det att läsa om länsade bärbuskar, och den 19 februari var det dags för de två sista tallbitarna för denna gång, och dessa sågs i Kålltorp. Ingen ny räkning gjordes för 2020 men av flockarnas storlek att döma hade nog minst hälften av de cirka 1400 tallbitar som räknades ihop för 2019 redan lämnat rapportområdet när 2019 övergick i 2020. En artikel som behandlar hela tallbitsinvasionen finns i FpV 2:2020.
Silke Klick

2019

Samtliga: Sammanlagt cirka 1 400 ex 24.10–31.12. Höga antal: 60 ex Ramberget, Hisingen 27.10–20.12 (Birger Kaiser m fl). 60 ex Önnered 28.10–14.12 (Stefan Svanberg m fl). 75 ex Hönö 29.10–24.12 (Hans Zachrisson m fl). 60 ex Skår 12–16.11 (Hampus Lybeck m fl). 60 ex. Smithska udden 21–24.11 (Stefan Svanberg m fl).
När invasionens första tallbitar noterades i rapportområdet med start den 24 oktober hade större antal passerat vid sträcklokaler längre norrut dagarna innan, och gett en liten indikation om vad som väntade. Sedan upptäcktes tallbitsflockar lite varstans, och rapporterna strömmade in. Göteborgsområdets största flock (75 ex) noterades på Hönö och flockar på 60 ex noterades på några lokaler. Eventuellt var det samma flock som rörde sig i området, åtminstone vid några av dessa observerade höga antal individer. Att få grepp om det totala antalet tallbitar som uppehöll sig i Göteborgs rapportområde under 2019 är naturligtvis en utmaning, men genom att kartlägga flockar och områden de har rört sig på kan ett antal på cirka 1 400 individer betraktas som tämligen realistiskt. Det är också nära den totalsumma av cirka 1 500 tallbitar som Christer Fält konkluderade för rapportområdet, helt oberoende av denna sammanräkning, för hela invasionsperioden från senhösten 2019 till februari 2020 (se FpV 2:2020).
Silke Klick

2013

Samtliga: 20 ex Klippans naturreservat 26–27.1 (Fredrik Bodenzius m fl).
Vårvinterns observation utgjordes sannolikt av en flock som dröjt sig kvar i södra Sverige, sedan invasionen senhösten 2012. Flocken var dessutom så stor, med våra mått mätt, att detta blir det största antalet som observerats i området sedan invasionen vintern 2000/2001.
Martin Oomen

2012

Samtliga: 1 ex Kungsladugård 4.11 (Johan Ennerfelt). 1 ex Brudarebacken 7.11 (David Klingberg). 1 ex Svankällan 7.11 (Johan Svedholm). 1 ex Brevik, Öckerö 9.11 (Simon Bäck). 1 ex str O Brudarebacken 25.11 (Martin Oomen m fl).
Under november månad fick Göteborg ta del av en invasion som främst kom att beröra de östra delarna av Sverige. Sammanlagt sågs fem exemplar. Frånvaron av rönnbär gjorde att det endast blev flyktiga observationer och ingen av höstens tallbitar blev dragbar. Under 2000-talet uteblev arten helt 2003 samt åren 2005–2010. Senaste stora invasionen i södra Sverige var hösten 2004 och även den gången fick Göteborg klen utdelning med endast sju fynd.
Martin Oomen

2011

Samtliga: 1 hane Bergsjön 24.2 (Amar Hot).
Likt fjolåret gjordes även i år ett fynd av denna nordliga art, som vissa år kommer ned i större antal till de södra delarna av landet. Senaste stora invasionen här i Göteborg var vintern 2000/2001.
Martin Oomen

2010

Samtliga: 1 ex Östra sjukhuset 6–9.12 (Johan Svedholm m fl).
Efter att varit näst intill årlig i början på 2000-talet så var detta första observationen sedan 2004 då sju fynd gjordes.
Martin Oomen