Tallbit Pinicola enucleator

2013

Samtliga: 20 ex Klippans naturreservat 26–27.1 (Fredrik Bodenzius m fl).
Vårvinterns observation utgjordes sannolikt av en flock som dröjt sig kvar i södra Sverige, sedan invasionen senhösten 2012. Flocken var dessutom så stor, med våra mått mätt, att detta blir det största antalet som observerats i området sedan invasionen vintern 2000/2001.
Martin Oomen

2012

Samtliga: 1 ex Kungsladugård 4.11 (Johan Ennerfelt). 1 ex Brudarebacken 7.11 (David Klingberg). 1 ex Svankällan 7.11 (Johan Svedholm). 1 ex Brevik, Öckerö 9.11 (Simon Bäck). 1 ex str O Brudarebacken 25.11 (Martin Oomen m fl).
Under november månad fick Göteborg ta del av en invasion som främst kom att beröra de östra delarna av Sverige. Sammanlagt sågs fem exemplar. Frånvaron av rönnbär gjorde att det endast blev flyktiga observationer och ingen av höstens tallbitar blev dragbar. Under 2000-talet uteblev arten helt 2003 samt åren 2005–2010. Senaste stora invasionen i södra Sverige var hösten 2004 och även den gången fick Göteborg klen utdelning med endast sju fynd.
Martin Oomen

2011

Samtliga: 1 hane Bergsjön 24.2 (Amar Hot).
Likt fjolåret gjordes även i år ett fynd av denna nordliga art, som vissa år kommer ned i större antal till de södra delarna av landet. Senaste stora invasionen här i Göteborg var vintern 2000/2001.
Martin Oomen

2010

Samtliga: 1 ex Östra sjukhuset 6–9.12 (Johan Svedholm m fl).
Efter att varit näst intill årlig i början på 2000-talet så var detta första observationen sedan 2004 då sju fynd gjordes.
Martin Oomen