Bergfink Fringilla montifringilla

Fenologi

Median Rekord
Sista vår 10 maj 16 jun 2016 Toleredsskogen (Jörgen Arvidsson)
Första höst 25 aug 31 jul 2003 Smithska udden (Kristoffer Nilsson)

2019

Sena fynd: 1 ex Hönö 10.6 (Daniel Laveson).
Höga antal: 5 000 ex Ellesbo, Hisingen 15.12 (Tommy Järås m fl).
Ett sent vårfynd, eller rättare sagt sommarfynd, gjordes på Hönö 10 juni. Det är ovanligt med sommarfynd då arten häckar längre norrut, och inte känt om fågeln var lite sent ute eller faktiskt översomrade. Senast en bergfink noterades i juni var 16 juni 2016. Fyrsiffriga antal bo- och/eller bergfinkar är ovanliga i Göteborgsområdet och ses snarare på sträck än som stationära födosökande flockar. Rapportområdets största stationära bergfinksflock observerades den 6 oktober 2012 då cirka 10 000 ex samlades vid Trädet på norra Hisingen. Årets 5 000 bergfinkar vid Ellesbo, även det beläget på norra Hisingen, är i paritet med det högsta sträckantalet av bergfink som noterades den 12 oktober 2005 på Rörö. Invasion av bergfink sker oftast i samband med ett massivt uppträdande av favoritfödan bokollon. 5 000 bergfinkar får utgöra Göteborgsområdets svar på de 4–8 miljoner fåglar som uppehöll sig vid en lokal i norra Skåne under hela vintern för att kalasa på bokollon, ett skådespel som lockade många skådare för att uppleva när flocken lyfte i gryningen eller kom tillbaka i skymningen.
Silke Klick