Skogsduva Columba oenas

2021

Häckningar: 1 par Askesby (Tommy Järås). Fynd under häckningstid: 5 ex sp Bokedalen, Jonsered 14.3–27.6 (Leif Jonasson m fl). 1 ex sp Djupedal 17.3 (Uno Unger). 3 ex sp Björsjöås, Vättlefjäll 15.4 (Stefan Svanberg). 4 ex sp Hakered 8.5–1.6 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex sp Välen 22.5 (Stefan Andersson m fl). 1 ex sp Ragnhildsholmen 9.6 (Torbjörn Arvidsson). 1 ex sp Roten, Vättlefjäll 18.6 (Hans Börjesson). 2 ex sp Torp 14–16.7 (Lars Erik Norbäck m fl). 2 ex Öxnäs 29.7 (Mikael Sundberg).
En häckning i Askesby samt ca tolv revir till utifrån lägre häckningskriterier är ett utfall som ligger inom den typiska variationen av upptäckta skogsduvehäckningar i Göteborgsområdet.
Ola Bäckman

2020

Häckningar: 1 par Bokedalen, Jonsered (Erik Ahlgren m fl). Fynd under häckningstid: 4 ex sp Bokedalen, Jonsered 19.3–17.6 (Bodil Nyström m fl). 2–3 ex sp Hårssjön 27.3–6.6. (John Thulin m fl). 1 ex sp Bråtaskogen, Råda 13.4 (Rune Edquist). 1 ex sp Lärjeholm, Angered 18.4 (Stig Carlsson). 1 ex sp Finnsmossen, Änggårdsbergen 23.4 (Johan Svedholm). 2 ex Ragnhildsholmen 2.5 (John Thulin). 1 ex sp Halleröd, Hisingen 4.5 och 13.8 (Christer Johansson m fl). 1 ex sp Stora Torp 9.5 (Mattias Lindholm). 1–2 ex sp Vättlefjäll, Bergum 28.5 och 3.6 (Mathias Theander m fl). 1 ex sp Säveåns dalgång, Jonsered 24.6 (Inga-Lisa Ahlfors). 1 ex Asplunden, Rödbo 29.6 (Conny Palm).
En häckning i Bokedalen där det troligen fanns två par till. Sett till övriga rapporter med lägre häckningskriterier hamnar vi på ca 15 revir totalt vilket får anses vara en normal utdelning av denna svåröverblickade häckfågel i området.
Ola Bäckman

2019

Häckningar: 1 par Bokedalen, Jonsered (Jonny Jonsson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex sp Fridhems gammelskog 8.3 (John Thulin). 1 ex sp Smedstorps ängar, Björketorp 24.3 (Johannes Löfqvist). 1 ex sp Hårssjön 29.3–4.4 (Ove Ferling m fl). 1 ex sp Ragnhildsholmen 30.3–12.7 (Torbjörn Arvidsson m fl). 1 ex sp Hög, Hisingen 30.4–20.5 (Tommy Järås).
En häckning och ca fem revir är inget lysande resultat av denna svåröverblickade art. Risken är stor att häckningar förbises och sett till variationen av rapporter mellan åren så finns det nog ingen större anledning till oro gällande årets utfall.
Ola Bäckman

2018

Häckningar: 1 par Torp (Jan-Åke Noresson m fl). 1 par Ragnhildsholmen (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Ekevadsbron, Angered (Lars Erik Norbäck m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex sp Hårssjön 5.4–13.5 (Ove Ferling m fl). 2 ex sp Bokedalen, Jonsered 16.4–14.7 (Lennart Johansson m fl). 1 par Askesby, Säve 20.4–28.5 (Christer Fält m fl). 1 ex sp Hög, Hisingen 7–19.5 (Tommy Järås). 1 ex Kvillen, Skändla, Hisingen 23.5 (John Thulin). 1 ex Älsjön 27.5 (Jonas Mattsson m fl). 1 ex Välen 28.5 (Jonas Mattsson m fl) 1 ex sp Västra Hisingen 1.6 (Christer Fält).
Höga antal: 35 ex Öxnäs 23.3 (Staffan Larsson).
Tre troliga häckningar rapporterade av denna svåröverblickade art. Ca nio till elva revir kan noteras utifrån tillgänglig rapportering av lägre häckningsskriterier vilket signalerar en relativt normal förekomst för området.
Ola Bäckman

2017

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 ex sp Lagmansholmen 25.2–7.4 (Mats Raneström m fl). 1 ex sp Hög, Hisingen 16.3–21.5 (Tommy Järås). 2 ex sp Bokedalen, Jonsered 24.3–27.6 (Ingvar Björhall m fl). 1 ex sp Norra Kortedala 26.4 (Andreas Skyman). 1 ex sp Delsjö golfbana 30.4 (Marie Mattsson). 1 ex sp Gunnared, Angered 12.5 (Johan Svedholm). 1 ex sp S:t Jörgens park, Hisingen 14.5 (Ragnar Gustafsson). 1 ex sp Rösbo, Hisingen 18.5 (Per Österman).
Höga antal: 40 ex Öxnäs 25.3 (Magnus Persson).
Nio noterade revir är lite bättre än de senaste två åren och mer i paritet med tidigare år.
Ola Bäckman

2016

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Ragnhildsholmen 10.3–5.5 (Torbjörn Arvidsson m fl). 1 ex sp Fridhem, Hisingen 22.3–31.3 (Per Lundgren m fl). 1 ex sp Hög, Hisingen 5.5–14.5 (Tommy Järås). 2 ex sp Bokedalen, Jonsered 10.5–6.6 (Ingvar Björnhall m fl). 1 ex sp Torp, Göteborg 12.5 (Fredrik Larsson m fl).
Fem noterade revir tangerar förra årets relativt låga resultat. Inga högre antal skogsduvor noterades heller under året.
Ola Bäckman

2015

Häckningstid: 1 par Fridhem, Hisingen 11.3–10.8 (Stig Carlsson m fl). 1 ex sp Hög, Hisingen 25.4–28.5 (Tommy Järås). 2 ex sp Ragnhildsholmen 1–21.5 (Stefan Malm m fl). 1 ex sp Bokedalen, Jonsered 3.5 (Ingvar Björhall). 1 ex sp Lagmansholmen 5.6 (Mats Raneström). 4 ex permanent revir Öxnäs 7.6 (Benga Ragnewall).
Höga antal: 25 ex Öxnäs 3.3 (Lars Erik Norbäck). 45 ex Öxnäs 1.4 (Benga Ragnewall). 20 ex Öxnäs 19.4 (Mats Raneström).
Minst fem revir är en låg siffra sett till de senaste åren men är ändå i paritet med vissa år under 2000-talet. Det är svårt att säga något säkert om artens upp- och nedgång i området då skådarfrekvens i typiska områden och bristande rapportering säkerligen kan spela in.
Ola Bäckman

2014

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Fridhem 18.2–13.8 (Per Lundgren). 1 ex sp Flaterna, Årekärr 10.4 (Jan Wahlberg). 1 par Pileröd, Rödbo 4.5 (Tom Ekman). 1 ex sp Bokedalen, Jonsered 4.5 (Per Lundgren m fl). 1 ex sp Hög, Hisingen 9.5–14.6 (Tommy Järås). 1 par sp Kvillehed, Nordre älv 10.5 (Elon Wismén m fl). 1 ex sp Medicinareberget 12.5 (Olle Löfqvist m fl). 1 ex sp Ragnhildsholmen 31.5 (Nils-Erik Nilsson). 1 ex bobesök? Ellesbo 7.6 (Per Björkman).
Vinter: 4 ex Uppegården, Säve 14.12 (Johan Svedholm).
Höga antal: 40 ex str SO Kippholmen, Björlanda 26.10 (Magnus Persson).
Nio revir är i paritet med förra årets rapporter och en relativt låg siffra sett till de senare åren. 2011 och 2012 rapporterades tolv respektive 14–15 revir. Inga större rastande flockar noterades i år men en flock på 40 ex sågs sträcka SO vid Kippholmen den 26 oktober.
Ola Bäckman

2013

Häckningar: Troliga häckningar: Minst 3 par Tagene stenkross, Hisingen (Johan Svedholm m fl). Fynd under häckningstid: Spelande fåglar noterades på följande lokaler: Källdalen, Hisingsparken (Bo Brinkhoff). Fridhem, Hisingen (Per Lundgren m fl). Hög, Hisingen (Tommy Järås). Östra begravningsplatsen, Göteborg (Maria Dillström m fl). Hårssjön (Amar Hot m fl). Bokedalen, Jonsered (Ingvar Björhall m fl). Östra Bergum (Håkan Thorstensson).
Åtta revir är ett relativt dåligt resultat med senare års mått mätt. Kanske får det dock tillskrivas en låg skådarfrekvens och/eller dålig rapportering, eftersom exempelvis rapporter saknas från flera vanligtvis säkra lokaler på norra Hisingen. Vidare kan noteras att inga högre antal är rapporterade. Vanligtvis brukar trakterna kring Öxnäs dra till sig större flockar någon gång under året.
Johan Svedholm

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Stora Amundö 23.4–3.7 (Hans Wahlberg m fl). 1 par Hökälla, Hisingen 25.3–24.7 (Per Björkman m fl). 1 ex sp Rya Skog 23.5 (Uno Unger). 1–2 ex sp Bokedalen, Jonsered 22.3–3.6 (Ingvar Björhall m fl). 1 ex sp Hög, Hisingen 17.4–14.6 (Tommy Järås). 1 ex sp Skogome, Säve 16.5 (Jan Hellström). 1 ex sp Fridhem, Hisingen 17.2–9.5 (Per Lundgren m fl). 2 ex sp Hakered, Hisingen 5.6 (Johan Svedholm). 1 ex sp Sagered, Kållered 13.5 (Morgan Johansson). 1 ex sp Lunden 12–25.4 (Martin Oomen). 3–4 par Tagene stenkross, Hisingen 6.5 (Tommy Järås).
Höga antal: Öxnäs: 19 ex 19.7 (Bo Brinkhoff). 15 ex 17.3 (Magnus Eriksson).
Årets 14–15 revir är ett bra resultat, till och med fler än de 13 som rapporterades i samband med atlasinventeringen 2006–2007. Däremot är högsta antalet det lägsta som noterats sedan år 2000 då högsta noteringar började uppmärksammas i vårt område. Närmast kommer 24 ex vilket noterades år 2000. Vi hamnar därmed också långt ifrån det rekordartade uppträdandet av som mest 70 ex vilket rapporterats från Öxnäs nu två år i rad 2010–2011.
Mikael Molin

2011

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 ex sp Gunnaredsravinen, Angered 26.3–30.7 (Lars-Erik Norbäck). 1 ex sp Ellesbo, Hisingen 12.4 (Lena Essedahl). 1 ex sp Ekevadsbron, Angered 8.5 (Lars-Erik Norbäck). 1 ex sp Askesby, Säve 19.5 (Tommy Järås). 1 ex sp Hög, Hisingen 8–26.5 (Tommy Järås). 1 ex sp Botaniska trädgården 22.5–2.6 (Stig Fredriksson m fl). 1 ex Åketorp, Hisingen 2.6 (Johan Svedholm). 1 ex sp Hakered, Hisingen 3.6 (Johan Svedholm). 1 ex sp Välen 5.6 (Oscar Berkefalk-Westman). 1–3 ex Bokedalen, Jonsered 16.4–20.7 (Håkan Thorstensson m fl). 1 ex sp Fridhem, Hisingen 28.7 (Jan Hellström).
Höga antal: Ca 70 ex Öxnäs, Säve 11–12.3 (Peter Strandvik m fl).
Årets rapporter om cirka 12 revir är ett bra resultat och nästan i paritet med 2005 och 2006 då 13 par rapporterades i samband med atlasinventeringen. Högsta antalet är tangerat rekord efter att lika många sågs på den för arten klassiska lokalen Öxnäs 3 juli i fjol.
Mikael Molin

2010

Häckningstid: 1 par Ragnhildsholmen 23.5 (Mats Raneström). 2 ex sp Bokedalen, Jonsered 16.5 (Håkan Thorstensson). 1 ex Lökekullen, Säve 11.5 (Martin Oomen). 1 ex sp Hög, Hisingen 8.5 (Tommy Järås).
Vinter: 1 ex Hällsvik, Torslanda 19.11–15.12 (Niklas Aronsson).
Höga antal: 70 ex Öxnäs, Säve 3.7 (Bo Brinkhoff).
Antalet rapporter om spelande fåglar är normalt för senare år men färre än de 13 revir som rapporterades under 2006–2007 i samband med atlasinventeringen. Det högsta antalet är dock nytt rekord och som vanligt i dessa sammanhang är lokalen Öxnäs. Tidigare högsta siffran sedan år 2000 rapporterades därifrån den 20 april i fjol då 43 ex sågs.
Mikael Molin

2009

Häckningar: 1 par gjorde ett misslyckat häckningsförsök i kattuggleholk Bolsten, Hisingen 11.5 (Tommy Järås). Häckningstid: Spelande fåglar: 1–4 ex Hökälla 26.3–4.4 (Stig Fredriksson). 1–3 ex Ragnhildsholmen 2–8.5 (Jörgen Persson m fl). 1 ex Ekevadsbron, Angered 16.5 (Lars-Erik Norbäck). 1 ex Hög, Hisingen 22.5–22.7 (Tommy Järås). 1 ex Bokedalen 24.5 (Lars-Erik Norbäck).
Vinter: 1 ex Askesby, Säve 17.1 (Tommy Järås m fl).
Höga antal: 26 ex str NO Risholmen, Torslandaviken 5.3 (Magnus Persson). 22 ex Öxnäs 13.3 (Magnus Persson). 43 ex Öxnäs 20.4 (Christer Fält).
Normal fyndbild med ett vinterfynd, fem spelande fåglar och en konstaterad häckning. Antalet fåglar vid Öxnäs den 20 april är däremot det högsta noterade sedan höga antal började rapporteras år 2000. Det näst högsta gäller också en notering från Öxnäs nämligen 38 sydsträckande ex den 14 september 2002.
Mikael Molin

2008

Häckningar: 1 par Hökälla (Mats Raneström m fl). 1 par Hög, Hisingen (Tommy Järås). Häckningstid: Spelande fåglar: 1 ex Lunnagården, Mölndal 26.4 (Lars Eric Rahm). 1–4 ex Bokedalen, Jonsered 2–9.5 (Kerstin Martinsson m fl). 1 ex Hårssjön 29.5 (Fredrik Althoff). 1 ex Lärjeåns dalgång, Göteborg 2.6 (Martin Oomen).
Höga antal: Öxnäs, Säve: 28 ex 12.2 (Bo Brinkhoff m fl). 25 ex 17.8 (Marinko Karabatic). 34 ex str S 21.9 (Johan Svedholm).
Glädjande med två konstaterade häckningar och rapporter om ett flertal spelande fåglar. De högsta antalen är normala och som vanligt koncentrerade till Öxnäs-området. Normalt brukar enstaka december- eller januarifynd göras, så icke i år dock.
Mikael Molin

2007

Januari: 1 ex Hisingsparken 13.1 (Daniel Gustafsson m fl).
Häckningstid: Spelande fåglar: 2 ex Ekevadsbron, Angered 28.4–5.5 (Lars Erik Norbäck m fl). 1 ex Angered centrum 28.4 (Daniel Gustafsson). 1–2 ex Bokedalen, Jonsered 2–18.6 (Aimon Niklasson m fl). 1 ex Vättlefjäll, Bergum 17.6 (Mathias Forsberg). 1 par Hökälla, Hisingen 21.6 (John Fjortoft Karlsen). 1 ex Ellesbo, Hisingen 24.6 (Göran Karlsson). 1 ex Lärjeåns dalgång, Angered 20.7 (Jörgen Persson). 1 ex Hög, Hisingen 11.8 (Tommy Järås).
December: 1 ex Ärlegatan, Majorna 19.11–9.12 (Per Arne Lindgren m fl).
Höga antal: 30 ex Öxnäs, Säve 12.3 (Ingvor Svensson m fl). 28 ex Uppegården, Säve 2.4 (Birger Kaiser m fl) och 22 ex samma lokal 15.4 (Jon Håkansson). 33 ex Öxnäs, Säve 9.7 (Tina Widén).
Åtta fynd av spelande fåglar är den bästa siffran på 2000-talet. Jämför man lokalerna med förra årets sju rapporter visar det sig att endast två av lokalerna överensstämmer (Bokedalen och Hög), vilket sammanlagt ger 13 olika lokaler med spelande skogsduva över en tvåårsperiod. Den höga rapporteringsfrekvensen av denna annars underrapporterade art beror troligen på Atlasinventeringen och risken är stor att vi snart är tillbaka på enstaka spelande fåglar igen. I övrigt en normal fyndbild med några flockar på 20–30 ex under vår och höst, samt två vinterfynd. Den långstannande fågeln i Majorna i november–december höll ihop med ringduvor.
Pär Lydmark