Ringduva Columba palumbus

2021

Höga antal: 2 300 ex str S Brudarebacken 9.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 11 500 ex str S Brudarebacken 10.10 (Tina Widén m fl). 6 000 ex str S Göteborgs hamn 11.10 (Jan Mogol). 5 000 ex str S Trolltjärn 12.10 (Aimon Niklasson).
Årets toppnoteringar får anses vara bra sett till senare år men står sig som vanligt ganska slätt jämfört med åren då Smithska udden hårdbevakades. Där, på vad som förefaller vara områdets bästa sträcklokal för ringduva, var det vanligt med femsiffriga antal. Rekordet för rapportområdet går dock tillbaka ända till den 13 oktober 1984 då 33 400 duvor noterades från Hönö. Årets topp på 11 500 exemplar från Brudarebacken är dock faktiskt det högsta antalet sedan 2009.
Ola Bäckman

2020

Höga antal: 3 820 ex str S Västra begravningsplatsen 11.10 (Stefan Svensson). 11 200 ex str S Slottsskogen 12.10 (Tina Widén m fl). 3 250 ex str S Brudarebacken 13.10 (Roger Eskilsson).
Efter förra årets bottennapp, där vi knappt kom över 2 000 duvor under toppdagarna, friskar årets sträck upp igen med en topp på 11 200 ex från Slottsskogen den 12 oktober. Förvisso en bra bit från rekordet som ligger på 33 400 ex från Hönö den 13 oktober 1984 men relativt senare år en fin dagstopp. Sedan 2009 är det bara den 11 oktober 2018 som bjudit på ett högre antal, nämligen 11 300 ex.
Ola Bäckman

2019

Höga antal: 1 750 ex str S Hyppeln 26.9 (Roger Eskilsson). 2 050 ex str S Arödsberget, Hisingen 1.10 (Per Björkman). 2 000 ex str S Välen 5.10 (Hans Börjesson). 2 152 ex str SV Arödsberget, Hisingen 22.10 (Per Björkman).
Relativt mesiga toppar som ligger i den lägre delen av variationen mellan åren. De senaste två åren har bjudit på femsiffriga noteringar vilket vi alltså inte var i närheten av i år.
Ola Bäckman

2018

Höga antal: 5 000 ex str S Slottsskogen 3.10 (Tina Widén m fl). 9 510 ex str S Brudarebacken 3.10 (Roger Eskilsson m fl). 5 200 ex str S Välen 3.10 (Hans Börjesson). 11 300 ex str S Askimsviken 11.10 (Jan Mogol).
Två tydliga och relativt sett fina toppdagar av sträckande ringduva noterades i år. För andra året i rad kunde ett femsiffrigt antal räknas in, då drygt 11 000 ringduvor sträckte förbi Askimsviken den 11 oktober, något som vi inte varit bortskämda med sedan storhetsdagarna då Smithska udden frekventerades. Även den 3 oktober kommer nära femsiffrigt med 9510 individer från Brudarebacken.
Ola Bäckman

2017

Höga antal: 10 100 ex str S Askimsviken 18.10 (Jan Mogol). 4 000 ex str S Hyppeln 19.10 (Roger Eskilsson). 2 900 ex str S Slottsskogen 5.10 (Tina Widén).
För första gången sedan 2009 noterades en femsiffrig dagssumma av sträckande ringduva, något som snarare var standard under åren på 00-talet då Smithska udden hårdbevakades. 10 100 exemplar är förvisso en trevlig summa, men står sig ändå slätt jämfört med de högsta noteringarna historiskt. Tre i topp är 33 400 exemplar innanför Hönö den 13 oktober 1984, 23 400 exemplar vid Smithska udden den 9 oktober 2004 samt 17 500 exemplar vid Hökälla den 3 oktober 2005.
Ola Bäckman

2016

Höga antal: 1 820 ex str S Kvillehed, Nordre älv 2.10 (Elon Wismén m fl). 2 000 ex str S Sandvik 15.10 (Christer Fält). 1 900 ex str S Arödsberget, Hisingen 20.10 (Jon Håkansson).
Året bjöd på blygsamma högsta dagssummor. 2000 individer som bästa resultat är förstås inte i närheten av de siffror vi blev vana vid, med en median på 16 000 exemplar, under åren 2004–2009 då Smithska udden bevakades. Årets siffra är dock även en dålig utdelning relativt senare år.
Ola Bäckman

2015

Höga antal: 2 920 ex str S Svaleboskogen 6.10 (Jan Mogol). 4 230 ex str S Götaledstoppen 10.10 (Johan Svedholm).
Relativt normala högstaantal för Göteborgsområdet. Den i särklass bästa lokalen för duvsträcket är Smithska udden men då denna tyvärr inte besökts lika ofta de senaste åren är siffrorna lite mer blygsamma än de år då lokalen bevakades hårt under sträckperioden.
Ola Bäckman

2014

Höga antal: 7 850 ex str S Välen 13.10 (Tina Widén m fl). 6 830 ex str S Götaledstoppen 11.10 (Johan Svedholm). 5 902 ex str S Västra begravningsplatsen 11.10 (Stefan Svensson).
Sedan den kontinuerliga sträckbevakningen vid Smithska udden slutade ser vi i stort sett aldrig femsiffriga antal av ringduva längre, vilket inträffade flertalet gånger vid denna i särklass bästa lokal för duvsträcket. Årets sträcktoppar den 11 och 13 oktober är relativt höga för området i övrigt och det hade förstås varit högst intressant att veta hur antalet vid Smithska udden såg ut dessa dagar.
Ola Bäckman

2013

Höga antal: 3 020 ex str S Vrångö 11.10 (Tina Widén m fl). 6 800 ex str SO Välen 16.10 (Hans Börjesson). 2 200 ex str S Östra Trollåsen, Askim 18.10 (Aimon Niklasson).
Sedan den regelbundna sträckbevakningen på Smithska udden upphörde har inga särskilt höga dagssummor av ringduva noterats i rapportområdet. Årets högstanotering är förvisso hyfsad, men står sig slätt mot rekordsumman på 33 400 exemplar innanför Hönö den 13 oktober 1984. Under början av 2000-talet bjöd även Smithska udden regelbundet på femsiffriga noteringar.
Johan Svedholm

2012

Höga antal: Slottsskogen: 3 971 ex str 8.10 (Ola Bäckman). 6 700 ex str 10.10 (Ola Bäckman). Brudarebacken: 5 250 ex str 6.10 (Martin Oomen m fl). 4 500 ex str 8.10 (Tina Widén m fl). 5 670 ex str 10.10 (Leif Andersson m fl). Övriga lokaler: 7 700 ex str Storeberget, Gamlestaden 7.10 (Roger Eskilsson). 7 250 ex str Fridhemsberget, Rådasjöns naturreservat 7.10 (Johannes Löfqvist). 7 050 ex str Hills golfbana, Mölndal 7.10 (Lars Eric Rahm). 3 720 ex str Kvillehed, Nordre älv 10.10 (Elon Wismén).
Ett normalt högsta antal vilket ligger precis på medianen under 2000-talet. Noterbart är att inga av de högre noteringarna gjorts vid vår tidigare bästa sträcklokal för arten, Smithska udden. Som jämförelse kan nämnas att medianantalet för högsta antalet under de fem åren 2004–2009 istället låg på cirka 16 000 ex och att hela fyra av dessa noteringar härrör från just Smithska udden. Under 2012 är högsta noteringen från denna lokal blygsamma 1 800 sträckande fåglar den 11 oktober. Frågan är om bättre bevakning av Smithska udden under de första dagarna i oktober skulle resultera i högre toppnoteringar eller om artens sträck över vårt område ändrat karaktär.
Mikael Molin

2011

Höga antal: 4 700 ex str S Slottsskogen 8.10 (Tina Widén). 2 800 ex str S Smithska Udden 8.10 (Conny Palm). 2 500 ex str S Välen 8.10 (Thomas Karlsson). 1 200 ex rast Habäck, Björketorp 15.4 (Willy Strömblad m fl).
Under 2004–2009 blev vi vana vid lite högre högsta dagssummor på mellan 4 520 och 23 400 ex med en median på hela 16 000 ex, att jämföra med de två senaste årens 5 800 och 4 700 ex. Kanske skulle fler höga dagssummor av arten noteras om Smithska udden besöktes flitigare i slutet av september till mitten av oktober såsom den bevakades tidigare.
Mikael Molin

2010

Höga antal: 3 000 ex str Brudarebacken 24.3 (Christer Fält m fl). 5 800 ex str Smithska udden 27.9 (Martin Oomen m fl). 2 500 ex str Smithska udden 28.9 (Leif Andersson m fl).
Vårsumman från den 24 mars är den högsta i området sedan mars 2006 då 3 140 ex rapporterades från Smithska udden 24 mars, 2 570 ex från Brudarebacken 29 mars och 2 220 ex Östra Trollåsen, Askim samma datum. Höstsummorna är betydligt lägre än i fjol då som mest 15 500 ex sågs och är också lägre än normalt för senare år då medianen för högsta dagssummorna under åren 2002–2010 är 11 500 ex.
Mikael Molin

2009

Höga antal: Smithska udden: 15 500 ex 9.10 (Magnus Rahm m fl). 14 690 ex 29.9 (varav ca 7 500 över Hovås, Askim (Kristoffer Nilsson m fl)). 5 680 ex 2.10 (Kristoffer Nilsson). 5 100 ex 30.9 (Kristoffer Nilsson m fl). Övriga lokaler: 14 700 ex Brudarebacken 9.10 (Christer Fält). 7 370 ex Krossholmen, Torslanda 7.10 (Johan Svedholm). 6 961 ex Slottskogen 9.10 (Magnus Eriksson). Samtliga siffror gäller sydsträckande fåglar.
Årets noteringar på 15 500 ex respektive 14 960 ex från Smithska udden och 14 700 ex från Brudarebacken är mycket höga. Det är dock en bit kvar till de högsta sträcknoteringarna i området, nämligen 33 400 ex innanför Hönö den 13 oktober 1984, 23 400 ex vid Smithska udden den 9 oktober 2004 samt 17 500 ex vid Hökälla den 3 oktober 2005.
Mikael Molin

2008

Höga antal: 7 500 ex str S Masthugget 3.10 (Lars Carlsson). 6 342 str S Välen 3.10 (Hans Börjesson). 9 080 ex str S Smithska udden 7.10 (Kristoffer Nilsson). 11 500 ex str S Smithska udden 15.10 (Kristoffer Nilsson). 4 080 ex str S Välen 15.10 (Hans Börjesson). 4 900 ex str S Skansen Lejonet 15.10 (Mats Raneström). 2 080 ex str S Öxnäs 15.10 (Marinko Karabatic).
Totalt sågs 36 110 ex sträcka vid Smithska udden under hösten vilket är nästan tre gånger så många som i fjol. De höga dagssummorna från den 7 och 15 oktober är de femte respektive tredje högsta någonsin vid lokalen. De två högsta dagssummorna av sydsträckande fåglar i Göteborg är 33 400 ex innanför Hönö den 13 oktober 1984 och 23 400 ex vid Smithska udden den 9 oktober 2004.
Mikael Molin

2007

Höga antal: 3 450 ex str S Smithska udden 2.10 och 4 050 ex str S samma lokal 3.10 (Kristoffer Nilsson m fl). 4 520 ex str S Mölnlyckemotet, Råda 3.10 (Johannes Löfqvist).
En handfull dagar med sträckrapporter om sammanlagt över 2 000 ex inföll i månadsskiftet september/oktober, men trots god bevakning blev det blev inga toppdagar i år. De senaste tre åren har toppnoteringarna varit 23 400 ex (2004; Smithska Udden), 17 500 ex (2005; Hökälla) och 16 350 ex (2006; Smithska Udden), vilket gör att årets dryga 4 500 ex framstår som ganska magert. Inte ens om man summerar samtliga ringduvor vid Smithska udden i år når man mer än dryga 13 000 ex.
Pär Lydmark