Svartkråka × gråkråka Corvus corone corone × cornix

2018

Häckningar: 1 par Gullö, Säve (Tommy Järås).
Övriga fynd: 1 ex Askimsviken 9.3 (Uno Unger).
Sedan några år har vi ett par med samhäckande svartkråka × gråkråka i Gullöområdet på norra Hisingen och i år sågs en ungfågel vid boet.
Per Björkman

2017

Samtliga: 1 ex Gullö, Säve 25.3 (Tommy Järås). 1 ex Torslandaviken 19.12 (Ola Wennberg).
Gullöfågeln härrör från en samhäckning av grå- och svartkråka i området och det är väl inte helt uteslutet att det är samma fågel som setts vid Torslandaviken i slutet av året. Per Björkman
Per Björkman