Svartkråka × gråkråka Corvus corone corone × cornix

2020

Samtliga: 1 ex Högsbohöjd 5.1–2.12 (Fredrik Larsson m fl). 1 ex Klippan, Göteborgs hamn 20–25.1 (Albin Torsson m fl). 1 ex Jaegerdorffsmotet 22.2–5.11 (Albin Torsson). 1 ex Torpadammen, Kaverös 26.3–13.10 (Jonatan Uppström). 3 ex Västra begravningsplatsen 24.11 (Johan Svedholm).
Alla obsarna är gjorda i samma del av Göteborg och härrör från en tidigare samhäckning mellan svartkråka och gråkråka i detta område.
Per Björkman

2018

Häckningar: 1 par Gullö, Säve (Tommy Järås).
Övriga fynd: 1 ex Askimsviken 9.3 (Uno Unger).
Sedan några år har vi ett par med samhäckande svartkråka × gråkråka i Gullöområdet på norra Hisingen och i år sågs en ungfågel vid boet.
Per Björkman

2017

Samtliga: 1 ex Gullö, Säve 25.3 (Tommy Järås). 1 ex Torslandaviken 19.12 (Ola Wennberg).
Gullöfågeln härrör från en samhäckning av grå- och svartkråka i området och det är väl inte helt uteslutet att det är samma fågel som setts vid Torslandaviken i slutet av året. Per Björkman
Per Björkman