Mindre sångsvan Cygnus columbianus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 15 mar 14 feb 2015 Kvibergsfältet (Mikael Forsman)
Sista vår 4 apr 2 maj 2000 Torslandaviken (Björn Dellming)
Första höst 27 okt 13 okt 2009 Rörö (Björn Dellming)
Sista höst 16 nov 7 dec 2002 Fotö (Conny Palm)

2015

Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 92 ex under perioden 14.2–19.3. Höst: 2 ex str S Brudarebacken 28.10 (Leif Andersson). 4 ex str SV Torslandaviken 21.11 (Peter Strandvik).
Ett gott uppträdande, särskilt under våren. Mindre sångsvan anses ha en vikande trend i Europa, men hos oss tycks den snarare bli allt mer vanlig. Kanske har flyttvägarna förskjutits en aning mot norr, så att en större andel sträcker över Göteborgsområdet.
Magnus Rahm

2014

Samtliga: Vår: Sammanlagt 40 ex 3.3–4.4. Höst: Sammanlagt 19 ex 17.10–13.11.
För den mindre sångsvanen lös skrällarna med sin frånvaro under 2014. Såväl vår- som höstsumman är högst normal, och fenologiskt var allt i sin ordning.
Magnus Rahm

2013

Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 231 ex under perioden 1–17.4, varav som mest 83 ex Torslandaviken 6.4 (Karin Magnander m fl) och 27 ex str NO Galterö 17.4 (Per Österman m fl). Höst: 2 ad Öxnäs, Säve 24.10 (Christer Fält). 1 ex str Lillhagens Sandlycka 22.11 (Freddy Persson). 1 ad str S Torslandaviken 24.11 (Magnus Persson).
Mindre sångsvanens uppträdande var rekordartat på flera sätt. Totalsumman är den överlägset högsta – det tidigare rekordet var från 2007 med 133 ex. Den rastande flocken på 83 ex i Torslandaviken är också den överlägset största som rapporterats. Tidigare har det aldrig noterats flockar större än 50 ex. Höstens uppträdande blev i vanlig ordning mer beskedligt. Då tar de flesta mindre sångsvanar en sydligare rutt och går miste om vad Göteborg har att erbjuda.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: Vår: Sammanlagt 61 ex under perioden 11.3–4.4. Höst: 6 ex str SV Kråkudden, Hönö 11.11 (Stefan Svanberg m fl). 2 ex str Kvastekulla, Partille 13.11 (Ingvar Björhall).
Den mindre sångsvanen hade ett normalt år med vår- och höstsummor helt inom variationen, även om vårsumman är relativt hög och höstsumman relativt låg. Fördelningen över året är helt enligt boken.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: Vår: Sammanlagt 12 fynd av ca 40 ex under perioden 19–29.3, varav upp till 9 ex rastade vid Äspekullen, Säve 20–23.3 (Tommy Järås m fl). Höst: 1 ad Torslandaviken 26–28.10 (Tina Widén m fl). 11 ex str SV Hyppeln 15.11 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex str SV Brudarebacken 16.11 (Leif Andersson m fl).
Ett normalt uppträdande, även om rastande flockar är relativt ovanligt. Dessa svanar var en del av den stora gås- och svanflocken vid Äspekullen, se vidare under sångsvan.
Magnus Rahm

2010

Vår: Sammanlagt 14 fynd av 39 ex under perioden 25.3–1.4.
Höst: Sammanlagt 8 fynd av 69 ex under perioden 26.10–11.11, varav 50 ex str SV Hällsvik, Torslanda 6.11 (Niklas Aronsson).
Den hårda vintern försenade starten på den mindre sångsvanens sträck, som blev kort men någorlunda intensivt. 39 ex är en normal vårsumma. Höstsumman är däremot mycket hög. Den domineras naturligtvis av 50-flocken över Torslanda – den största rapporterade flocken någonsin över Göteborg.
Magnus Rahm

2009

Vår: Sammanlagt 9 fynd av 23 ex under perioden 8.3–4.4.
Höst: 2 ad str SV Rörö 13.10 (Björn Dellming). 1 ex str S Stora Amundö 31.10 (Johan Revelj m fl). 1 ad Torslandaviken 13.11 (Magnus Persson).
Årssumman av denna tundrahäckande art tillhör de lägre under 00-talet men får ändå anses fullt normal då antalen varierar mycket. Mars är den klart bästa månaden för arten i Göteborgsområdet, medan det under hösten i princip är dött lopp mellan oktober och november. Årets fynd har därmed en normal fördelning över året, även om fyndet på Rörö den 13 oktober är något tidigare än väntat.
Magnus Rahm

2008

Vår: Sammanlagt 45 ex fördelat på 11 fynd under perioden 8.3–9.4.
Höst: Inga fynd.
Höga antal: 25 ex str NO Mölnlyckemotet, Råda 30.3 (Johannes Löfqvist).
Antalet vårfynd ligger på en normal nivå för 2000-talet, dock utgjordes mer än halva årssumman av den stora flocken vid Mölnlyckemotet. Att inga höstfynd gjordes är ovanligt, senast detta inträffade var år 2000.
Magnus Unger

2007

Vår: Sammanlagt 133 ex mellan 10.3 och 2.4.
Höst: 2 ex str SV Säteriet, Råda 4.11 (Johannes Löfqvist). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 8.11 (Mattias Pozsgai). 3 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 10.11 (Magnus Persson). 1 ex Kvillebäcken, Hisingen 23.11 (Mats-Erik Eriksson).
Den mindre sångsvanen hade ett mycket bra år med den kanske högsta vårsiffran någonsin för området, tidigare höga vårsiffror under 2000-talet har legat runt 70 ex. Fyra höstfynd är lite fler än vad som normalt brukar göras.
Magnus Unger