Mindre sångsvan Cygnus columbianus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 12 mar 14 feb 2015 Kvibergsfältet (Mikael Forsman)
Sista vår 4 apr 2 maj 2000 Torslandaviken (Björn Dellming)
Första höst 28 okt 13 okt 2009 Rörö (Björn Dellming)
Sista höst 17 nov 27 dec 2019 Säveåns mynning (Adam Bergqvist)

2021

Samtliga: Vår: Sammanlagt 119 ex 27.2–24.3. Höst: Sammanlagt 26 ex 19.10–4.12.
Ett i alla avseende typiskt år för mindre sångsvan, både vad gäller antal och fördelning över året.
Magnus Rahm

2020

Samtliga: Vår: Sammanlagt 65 ex 24.2–17.3. Höst: Sammanlagt 31 ex 31.10–22.11.
Efter en mild vinter kom sträcket igång redan i slutet av februari och var över i mitten av mars, det vill säga ett par veckor tidigare än vanligt. Vårsumman blev ganska låg men klart inom variationen. Relativt många fynd gjordes under hösten, som alltid är sämre än våren vad mindre sångsvan anbelangar.
Magnus Rahm

2019

Samtliga: Vår: Sammanlagt 74 ex 16.2–30.3. Höst: 1 ex str V Södra Tynnered 29.10 (David Armini). 2 ex str Hässlavägen, Hönö 29.10 (Thomas Karlsson). 19 ex str SV Sandvik, Torslanda 29.10 (Valdemar Holmgren). Vinter: 1 ad str SV Säveåns mynning, Göteborgs hamn 27.12 (Adam Bergqvist).
Mindre sångsvans-våren kom igång redan i mitten av februari, vilket är ovanligt tidigt, även om det finns enstaka fynd i första halvan av februari sedan tidigare. I gengäld var säsongen snabbt överstökad och inga fynd gjordes i april. Den totala vårsumman blev relativt beskedlig, åtminstone i jämförelse med de senaste goda åren som ofta bjudit på 200 exemplar eller fler. Hösten blev helt normal med enstaka fynd i slutet av oktober.
Magnus Rahm

2018

Samtliga: Vår: Sammanlagt 176 ex 26.3–7.4 med som mest 56 ex str NO Torslandaviken 2.4 (Ola Wennberg m fl). Höst: 1 ex str SV Brudarebacken 27.10 (Jonas Bergman Laurila m fl). 1 ex str SV Brudarebacken–Slottsskogen 28.10 (Magnus Rahm m fl). 1 ex str Hässlavägen, Hönö 18.11 (Thomas Karlsson). 7 ex str Hässlavägen, Hönö 25.11 (Thomas Karlsson).
Ett i alla avseenden typiskt år för 10-talet. Vårsträcket blev kort men intensivt och i vanlig ordning gjordes bara en handfull observationer under hösten, närmare bestämt i slutet av oktober och november.
Magnus Rahm

2017

Samtliga: Vår: Sammanlagt 205 ex 23.2–2.4. Höst: 10 ex str SV Övre Kåbäcken, Partille 2.11 (Ingvar Björhall).
Ännu en fin mindre sångsvans-vår kan läggas till handlingarna. Under 00-talet nådde vårsumman över 100 bara ett enda år (2007, 133 ex), men under 10-talet har vi haft över 200 ex under tre vårar (2013, 2016, 2017). Det är ganska anmärkningsvärt eftersom mindre sångsvan anses minska i Västeuropa. Uppträdandet under hösten har däremot inte förändrats nämnvärt, vilket gör att man kan misstänka att det i första hand är förskjutna flyttvägar som legat till grund för vårökningen
Magnus Rahm

2016

Samtliga: Vinter: 1 ex str NO Uggledal, Askim 23.2 (Kerstin Hirmas). Vår: Sammanlagt ca 225 ex 12–23.3 med som mest 75 ex str NO Torslandaviken 16.3 (Magnus Persson). 1 3K+ str NO Kvillehed, Nordre älv 23.4 (Elon Wismén m fl). Höst: 6 ad Torslandaviken 17.10 (Ola Wennberg). 1 ex str S Delsjö golfbana 6.11 (Anton Mangsbo). 2 ex str SV Svarte mosse, Biskopsgården 9.11 (Benga Ragnewall).
Ett mycket gott uppträdande under våren. Det enda året som varit bättre var 2013 då ca 231 exemplar rapporterades under våren. Flocken på 75 ex som sträckte förbi Torslandaviken den 16 mars är den näst högsta som rapporterats från området, endast slagen av en flock på 83 ex den 6 april 2013 på samma lokal. Höstens uppträdande var mer sparsmakat, vilket å andra sidan är helt normalt – det är betydligt lättare att få se mindre sångsvan på våren än på hösten i Göteborgsområdet.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 92 ex under perioden 14.2–19.3. Höst: 2 ex str S Brudarebacken 28.10 (Leif Andersson). 4 ex str SV Torslandaviken 21.11 (Peter Strandvik).
Ett gott uppträdande, särskilt under våren. Mindre sångsvan anses ha en vikande trend i Europa, men hos oss tycks den snarare bli allt mer vanlig. Kanske har flyttvägarna förskjutits en aning mot norr, så att en större andel sträcker över Göteborgsområdet.
Magnus Rahm

2014

Samtliga: Vår: Sammanlagt 40 ex 3.3–4.4. Höst: Sammanlagt 19 ex 17.10–13.11.
För den mindre sångsvanen lös skrällarna med sin frånvaro under 2014. Såväl vår- som höstsumman är högst normal, och fenologiskt var allt i sin ordning.
Magnus Rahm

2013

Samtliga: Vår: Sammanlagt ca 231 ex under perioden 1–17.4, varav som mest 83 ex Torslandaviken 6.4 (Karin Magnander m fl) och 27 ex str NO Galterö 17.4 (Per Österman m fl). Höst: 2 ad Öxnäs, Säve 24.10 (Christer Fält). 1 ex str Lillhagens Sandlycka 22.11 (Freddy Persson). 1 ad str S Torslandaviken 24.11 (Magnus Persson).
Mindre sångsvanens uppträdande var rekordartat på flera sätt. Totalsumman är den överlägset högsta – det tidigare rekordet var från 2007 med 133 ex. Den rastande flocken på 83 ex i Torslandaviken är också den överlägset största som rapporterats. Tidigare har det aldrig noterats flockar större än 50 ex. Höstens uppträdande blev i vanlig ordning mer beskedligt. Då tar de flesta mindre sångsvanar en sydligare rutt och går miste om vad Göteborg har att erbjuda.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: Vår: Sammanlagt 61 ex under perioden 11.3–4.4. Höst: 6 ex str SV Kråkudden, Hönö 11.11 (Stefan Svanberg m fl). 2 ex str Kvastekulla, Partille 13.11 (Ingvar Björhall).
Den mindre sångsvanen hade ett normalt år med vår- och höstsummor helt inom variationen, även om vårsumman är relativt hög och höstsumman relativt låg. Fördelningen över året är helt enligt boken.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: Vår: Sammanlagt 12 fynd av ca 40 ex under perioden 19–29.3, varav upp till 9 ex rastade vid Äspekullen, Säve 20–23.3 (Tommy Järås m fl). Höst: 1 ad Torslandaviken 26–28.10 (Tina Widén m fl). 11 ex str SV Hyppeln 15.11 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex str SV Brudarebacken 16.11 (Leif Andersson m fl).
Ett normalt uppträdande, även om rastande flockar är relativt ovanligt. Dessa svanar var en del av den stora gås- och svanflocken vid Äspekullen, se vidare under sångsvan.
Magnus Rahm

2010

Vår: Sammanlagt 14 fynd av 39 ex under perioden 25.3–1.4.
Höst: Sammanlagt 8 fynd av 69 ex under perioden 26.10–11.11, varav 50 ex str SV Hällsvik, Torslanda 6.11 (Niklas Aronsson).
Den hårda vintern försenade starten på den mindre sångsvanens sträck, som blev kort men någorlunda intensivt. 39 ex är en normal vårsumma. Höstsumman är däremot mycket hög. Den domineras naturligtvis av 50-flocken över Torslanda – den största rapporterade flocken någonsin över Göteborg.
Magnus Rahm

2009

Vår: Sammanlagt 9 fynd av 23 ex under perioden 8.3–4.4.
Höst: 2 ad str SV Rörö 13.10 (Björn Dellming). 1 ex str S Stora Amundö 31.10 (Johan Revelj m fl). 1 ad Torslandaviken 13.11 (Magnus Persson).
Årssumman av denna tundrahäckande art tillhör de lägre under 00-talet men får ändå anses fullt normal då antalen varierar mycket. Mars är den klart bästa månaden för arten i Göteborgsområdet, medan det under hösten i princip är dött lopp mellan oktober och november. Årets fynd har därmed en normal fördelning över året, även om fyndet på Rörö den 13 oktober är något tidigare än väntat.
Magnus Rahm

2008

Vår: Sammanlagt 45 ex fördelat på 11 fynd under perioden 8.3–9.4.
Höst: Inga fynd.
Höga antal: 25 ex str NO Mölnlyckemotet, Råda 30.3 (Johannes Löfqvist).
Antalet vårfynd ligger på en normal nivå för 2000-talet, dock utgjordes mer än halva årssumman av den stora flocken vid Mölnlyckemotet. Att inga höstfynd gjordes är ovanligt, senast detta inträffade var år 2000.
Magnus Unger

2007

Vår: Sammanlagt 133 ex mellan 10.3 och 2.4.
Höst: 2 ex str SV Säteriet, Råda 4.11 (Johannes Löfqvist). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 8.11 (Mattias Pozsgai). 3 ex Nordre älvs fjord, Björlanda 10.11 (Magnus Persson). 1 ex Kvillebäcken, Hisingen 23.11 (Mats-Erik Eriksson).
Den mindre sångsvanen hade ett mycket bra år med den kanske högsta vårsiffran någonsin för området, tidigare höga vårsiffror under 2000-talet har legat runt 70 ex. Fyra höstfynd är lite fler än vad som normalt brukar göras.
Magnus Unger