Spillkråka Dryocopus martius

2021

Häckningar: 1 par Balltorps våtmark (Tina Widén m fl). Troliga häckningar: 1 par Björketorp (Hjalmar Rosengren m fl). Fynd under häckningstid: Noterades på 92 lokaler.
Utöver en konstaterad häckning där paret fick ut två ungar observerades ytterligare ett eventuellt bobesök. Som vanligt gjordes fynd av ropande och trummande spillkråkor under häckningstid på inte mindre än 92 huvudlokaler runtom i rapportområdet, dock utan att häckning kunnat konstateras. Då arten är rödlistad sedan 2015 så vill vi återigen uppmana skådare att rapportera spillkråka med häckningskriterier så att vi kan följa utvecklingen över tid.
Silke Klick

2020

Häckningar: 1 par Hills golfbana (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Bokedalen, Jonsered (Ingvar Björhall m fl). Fynd under häckningstid: Noterades på ytterligare ett 40-tal lokaler.
Årets två häckningar är ett glädjande utfall efter några år utan konstaterad häckning. På ytterligare cirka 40 lokaler noterades spillkråkor under häckningstid, och på hälften av dessa hördes revirhävdande rop. Det är färre lokaler än året innan, men i ett lite längre perspektiv ett normalt utfall. Trots att spillkråkan är allt annat än diskret på häckplatsen och att ungarnas tiggläten är ljudliga, undgår häckningar oftast upptäckt. Arten är rödlistad sedan 2015 så vi vill uppmana alla att fortsätta rapportera spillkråka med häckningskriterier så att vi kan följa utvecklingen över tid.
Silke Klick

2019

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Rapporterad från 78 lokaler.
Ett pågående bobygge är det närmaste vi kom en konstaterad häckning i år, dock utan att någon häckningsframgång rapporterades. Det sammanlagda antalet observationer under häckningstid från 78 lokaler, i många fall även revirhävdande hannar, kan inge hopp om att artens population är stabil i rapportområdet. Med tanke på en minskning av arten i landet och en rödlistning sedan 2015 så är det dock angeläget att följa utvecklingen. Rapportera därför gärna spillkråka med häckningskriterier.
Silke Klick

2017

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: Rapporterad från 33 lokaler.
Något färre rapporter under häckningstid än i fjol, då vi för första gången publicerade en totalsumma av fynd under häckningstid.
Silke Klick

2016

Häckningar: 1 par Bokedalen, Jonsered (Gun Andersson m fl). Fynd under häckningstid: Observationer gjordes på ca 58 lokaler.
Endast en konstaterad häckning, och naturligtvis häckar långt fler spillkråkor i våra skogar, men med tanke på artens sentida minskning och därmed följande rödlistning bedömer vi att det är viktigt att övervaka artens population i rapportområdet. Vi vill därför uppmana till att rapportera arten med häckningskriterier!
Johan Svedholm

2013

Häckningar: 1 par Bokedalen (Ingvar Björhall).
I FiG-2012 redovisade vi för första gången häckningar av spillkråka, så vi har inte så mycket historiskt material att jämföra med – men givetvis häckar det mångdubbelt fler par än ett när det gäller denna stora spett. Försök gärna rapportera fler häckande spillkråkor framöver, så att vi kan få en bättre bild av artens utbredning i området.
Martin Oomen

2012

Häckningar: 1 par Bokedalen (Leif Jonasson m fl). 1 par Balltorps våtmark (Ove Ferling m fl). 1 par Hisingsparken (Bo Brinkhoff). Fynd under häckningstid: Sammanlagt 28 ropande/revirhävdande fåglar rapporterades från Hisingen, Mölndal, Göteborg, Partille och Härryda, bland annat 3 ex i Knipeflågsbergen, 4 ex i Vättlefjäll och 5 ex vid Maderna, Partille.
I år är första gången vi tar upp spillkråkehäckningar i rapporten, så vi har inte så mycket material att jämföra med. Rapportera gärna ropande och revirhävdande fåglar med häckningskriterier framöver så ska vi försöka följa utvecklingen av denna vår största hackspett lite närmare.
Martin Oomen