Spillkråka Dryocopus martius

2013

Häckningar: 1 par Bokedalen (Ingvar Björhall).
I FiG-2012 redovisade vi för första gången häckningar av spillkråka, så vi har inte så mycket historiskt material att jämföra med – men givetvis häckar det mångdubbelt fler par än ett när det gäller denna stora spett. Försök gärna rapportera fler häckande spillkråkor framöver, så att vi kan få en bättre bild av artens utbredning i området.
Martin Oomen

2012

Häckningar: 1 par Bokedalen (Leif Jonasson m fl). 1 par Balltorps våtmark (Ove Ferling m fl). 1 par Hisingsparken (Bo Brinkhoff). Fynd under häckningstid: Sammanlagt 28 ropande/revirhävdande fåglar rapporterades från Hisingen, Mölndal, Göteborg, Partille och Härryda, bland annat 3 ex i Knipeflågsbergen, 4 ex i Vättlefjäll och 5 ex vid Maderna, Partille.
I år är första gången vi tar upp spillkråkehäckningar i rapporten, så vi har inte så mycket material att jämföra med. Rapportera gärna ropande och revirhävdande fåglar med häckningskriterier framöver så ska vi försöka följa utvecklingen av denna vår största hackspett lite närmare.
Martin Oomen