Halsbandsflugsnappare Ficedula albicollis

2019

Samtliga: 1 hane sj Välen 11.5 (Hans Börjesson m fl). 1 hane sj Slottsskogen 20.5 (Peder Winding m fl).
Senast området förärades med fynd av halsbandsflugsnappare var 2010 så detta var förstås ett kärt återseende för många. Det är nio dagar mellan fynden men arten är en högst ovanlig gäst i regionen så det är förstås svårt att utesluta möjligheten att det rör sig om samma individ. Fynden utgör det femte och sjätte i rapportområdet.
Ola Bäckman

2010

Samtliga: 1 hane Björningsås, Hisingen 23.5 (Johan Svedholm).
Detta är det fjärde fyndet i området (se separat historikruta). Senast arten gästade rapportområdet var 2007 och dessförinnan 1996. Alla fyra fåglarna har varit hanar och de har upptäckts under en period från 11 maj till 2 juni så årets fågel faller väl in i tidigare fyndmönster. Två av de tidigare fåglarna har setts i Slottsskogen medan det senaste fyndet i området utgjordes av en fågel som gästade Store lund, Tynnered i juni 2007.
Mikael Molin

2007

Samtliga: 1 2K hane Store lund, Tynnered 2–4.6 (Peder Kinberg m fl).
Första fyndet i området sedan 1996 då en fågel uppehöll sig i Slottsskogen. Arten är mycket ovanlig utanför sitt kärnområde på Öland och Gotland.
Anders Kronhamn