Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca

Fenologi

Median Rekord
Första vår 21 apr 12 apr 2009 Horstedammen, Öckerö (Bengt Karlsson)
Sista höst 16 sep 21 okt 2012 Arendalsudden, Hisingen (Ivar Ivarsson m fl)

2012

Sena fynd: 1 honf Arendalsudden 21.10 (Ivar Ivarsson m fl).
Ett anmärkningsvärt sent fynd då de flesta brukar lämna landet under augusti och september. Senast ett oktoberfynd gjordes i området var den 11–12 oktober 2005 då en adult hona sågs på Rörö. Årets fynd är också med viss marginal det senaste fyndet i hela landet under året, en fågel på Utlängan i Blekinge den 13 oktober och enstaka fåglar i Skåne och på Öland 4–6 oktober kommer närmast. En sökning längre tillbaka i tiden på Svalan ger vidare endast tre senare fynd någonsin i landet, en fågel vid Näsby på Öland 23 oktober 1988 och två fåglar på Öland 26 oktober 1986.
Mikael Molin