Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca

Fenologi

Median Rekord
Första vår 21 apr 12 apr 2009 Horstedammen, Öckerö (Bengt Karlsson)
Sista höst 16 sep 29 okt 2018 Slottsskogen (Robert Ennerfelt)

2018

Sena fynd: 1 honfärgad Slottsskogen 29.10 (Robert Ennerfelt).
Ett extremt sent fynd av en art som normalt lämnar oss under augusti och september. För Göteborgsområdet innebär det ett fenologirekord med åtta dagar, där det tidigare rekordet är från den 21 oktober 2012. Detta var dessutom det senaste fyndet av svartvit flugsnappare i hela landet 2018 och faktum är att det bara finns en handfull senare fynd historiskt sett.
Ola Bäckman

2012

Sena fynd: 1 honf Arendalsudden 21.10 (Ivar Ivarsson m fl).
Ett anmärkningsvärt sent fynd då de flesta brukar lämna landet under augusti och september. Senast ett oktoberfynd gjordes i området var den 11–12 oktober 2005 då en adult hona sågs på Rörö. Årets fynd är också med viss marginal det senaste fyndet i hela landet under året, en fågel på Utlängan i Blekinge den 13 oktober och enstaka fåglar i Skåne och på Öland 4–6 oktober kommer närmast. En sökning längre tillbaka i tiden på Svalan ger vidare endast tre senare fynd någonsin i landet, en fågel vid Näsby på Öland 23 oktober 1988 och två fåglar på Öland 26 oktober 1986.
Mikael Molin