Mindre flugsnappare Ficedula parva

2021

Samtliga: 1 honfärgad Vinga 16.5 (Roger Eskilsson m fl). 1 honfärgad Offerstensvägen, Sävedalen 27.5 (Bengt Andréasson). 1 hane sj Sollid, Björketorp 30.5–4.6 (Elon Wismén m fl). 1 ex sj Torslanda, Hisingen 27.7 (Karin Magnander m fl). 1 honfärgad Båtmanstorpet, Mölnlycke 16.9 (Donald Blomqvist).
Inga konstaterade häckningar i år och heller inga observationer från Bokedalen alls så det förefaller som om flugsnapparna inte hittade dit i år. Återstår att se hur utfallet blir framöver. Annars är fem fynd en helt normal utdelning för Göteborgsområdet där förvisso höstfynd är betydligt ovanligare än vårfynd.
Ola Bäckman

2020

Samtliga: Troliga häckningar: 1 par Bokedalen, Jonsered 21.5–13.6 (Ingemar BE Larsson m fl). Övriga: 1 3K+ hane sj Lunnagården, Mölndal 21.5–9.6 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex sj Rådasjöns naturreservat 21.5 (Bert Petersson m fl).
Ingen konstaterad häckning gjordes men en sjungande hane och en hona kunde observeras på den klassiska häckningslokalen Bokedalen under en sammanhängande period mellan den 21 maj och den 13 juni. Även hanen vid Lunnagården stannade en längre period men där sågs aldrig någon hona.
Ola Bäckman

2019

Häckningar: 1 par (3 pulli) Bokedalen, Jonsered (Ingvar Björhall m fl).
Övriga fynd: 1 hane sj Torsholmen, Torslandaviken 19.5 (Lennart Falk m fl). 1 2K hane sj Brännö 23.5 (Lars Hellman). 1 ad hane sj Storåsfallet 26–29.5 (Sven Toresson m fl). 1 hane sj Gunnebo, Mölndal 28.5 (Stefan Lemurell). 1 2K hane sj Härlanda tjärn 16–18.6 (Anton Mangsbo m fl).
Mycket glädjande fick vi äntligen en konstaterad häckning i rapportområdet. Föga förvånande skedde det i klassiska Bokedalen, där ett par fick ut tre ungar som observerades i boet. Senast en säker häckning noterades var 1989 på just nämnda lokal. I övrigt noterades ytterligare fem sjungande hanar under våren vilket är ett gott antal och i linje med de senare årens uppträdande.
Ola Bäckman

2018

Samtliga: 2 ex Kättilsröd, Hisingsparken 12–26.5 (Staffan Larsson m fl). 1 ex sj Hult Åsen naturreservat 14.5 (Rickard Holmskog). 1 ex sj Bokedalen, Jonsered 15–18.5 (Ingvar Björhall). 1–2 ex sj Härlanda tjärn, 19–27.5 (John Thulin m fl). 1 hane sj Slottsskogen 25.5 (Tina Widén m fl). 1 ex sj Brännö 28.5 (Lars Hellman). 1 2K hane sj Hönö kyrkogård 29.5 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K hane sj Änggårdsbergen, Mölndal 31.5–6.6 (Lars Eric Rahm m fl).
Mindre flugsnappare har varit årlig i området sedan 2006 och antalet fynd har generellt blivit fler under senare år. Årets resultat på åtta fynd av minst nio individer är gott och slås endast av 2013 års tolv fynd.
Ola Bäckman

2017

Samtliga: Vår: 1 ad hane sj Finngösaravinen, Partille 20.5–15.6 (Lennart Strömberg m fl). 1 ad hane sj Labbera, Rådasjöns naturreservat 24.5–1.6 (Robert Ennerfelt m fl). Höst: 1 honfärgad Östra begravningsplatsen 16.9 (Anton Mangsbo).
Två vårfynd av mindre flugsnappare är en helt normal utdelning för Göteborgs rapportområde. Höstfynd görs då och då men är betydligt ovanligare. Endast 11 av totalt 78 fynd har gjorts under hösten.
Ola Bäckman

2016

Samtliga: 2 ex sj Bokedalen, Jonsered 12–16.5 (Ingvar Björhall m fl). 1 hane sj Delsjöområdet 13.5–11.6 (Fredrik Andersson m fl). 1 2K hane Välen 16.5 (Thomas Appelqvist m fl). 1 honfärgad Härlanda tjärn 16.5 (Ulf Persson m fl). 1 ex sj Fotö 21.5 (Hans Waern m fl). 1 ex sj Bjälkesdal, Partille 1.6 (Mattias Pozsgai).
Sex fynd av sju individer är en god siffra. Normalt ses en till tre fåglar varje år. 2012 sticker ut i sammanhanget med tolv fynd av arten. Inga konstaterade häckningar i år men en sjungande hane observerades mellan den 13 maj och den 11 juni vid Delsjöområdet där även en honfärgad fågel observerades vid ett tillfälle den 16 maj.
Ola Bäckman

2015

Vår: 1 2K hane sj Slottsskogen 20.5–14.6 (Tina Widén m fl). 1 ex sj Svarttjärn – Härlanda tjärn 24–31.5 (Mats Raneström m fl).
Höst: 1 1K Ryds kile, Björkö 8–28.8 (Alicia Ayestaran m fl).
Tre fynd ligger i linje med ett ganska normalt uppträdande i området. Höstfynd är ganska ovanligt i området och har bara noterats enstaka år under 2000-talet.
Ola Bäckman

2014

Samtliga: 1 ex sj Mossens idrottsplats, Göteborg 23.5 (Per-Anders Svensson m fl).
Efter fjolårets rekord på hela tolv fåglar är vi i år tillbaka till det normala uppträdandet med enstaka fynd. Tidsmässigt är årets fågel ett högst normalt vårfynd.
Ola Bäckman

2013

Samtliga: 1 2K hane Skogome 16–18.5 (John Thulin m fl). 1 2K hane Rådasjöns naturreservat 21–23.5 (Kicki Westman m fl). 1 2K hane Brudarebacken och Skatås 22–30.5 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ex Hisingsparken 23.5 (Bo Brinkhoff). 1 2K hane Hälsö 24.5 (Thomas Karlsson m fl). 1 2K hane Kålltorp 24.5 (Elis Ölfvingsson m fl). 1 2K hane Änggårdsbergen 1–12.6 (Mats Henriksson m fl). 1 ad hane Rörö 1.6 (Uno Unger m fl). 1 1K Krokängsparken, Hisingen 13–14.8 (Johan Svedholm m fl). 1 ex Kvibergs kyrkogård 10.9 (David Klingberg). 1 1K Vinga 28–29.9 (Magnus Hallgren m fl). 1 1K Vrångö 10.10 (Magnus Rahm).
Inga misstänka häckningar, däremot noterades ett rekordstort antal fåglar under året. Såväl vårsträcket som höststräcket slog sina tidigare högstanoteringar med råge med åtta respektive fyra fynd. Samtliga vårfynd utom ett utgjordes av 2K hanar, något som kanske kan tyda på att arten håller på att expandera från sina häckningsområden. Det ska bli intressant att följa utvecklingen de närmsta åren. Med årets 12 fynd har det totalt gjorts 68 fynd sedan 1963 i rapportområdet.
Martin Oomen

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Bokedalen, Jonsered 19.5–3.6 (Erik Edvardsson m fl). 1 2K hane Finngösaravinen, Partille 4–10.6 (Kerstin Martinsson m fl). 1 ad hane Björnekullarna, Partille 11–13.6 (Stefan Svanberg m fl).
Det är glädjande att den under 1990-talet klassiska lokalen Bokedalen besöktes av två fåglar under omständigheter som gör att man kan misstänka ett häckningsförsök. Inga mer konkreta bevis än ett förmodat bobesök kunde dock göras och inga observationer finns av fåglarna efter den 3 juni. Senast arten häckade i Bokedalen var 1989 då ett par fick fram två ungar vilka kunde observeras tillsammans med föräldrarna den 1 juli. Alla tre fynd inföll i år under den tid på året då chansen att stöta på arten är som störst i vårt område. Totalt har nämligen hela 40 av totalt 56 fynd gjorts under en period från mitten av maj till början av juni.
Mikael Molin

2011

Samtliga: 1 2K hane sj Hyppeln 23–24.5 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Änggårdsbergen 25.5 (Lennart Tullberg). 1 ad hane sj Lilla Delsjön 4–14.6 (Martin Oomen m fl).
Tre fynd är lika många som i fjol men något fler än de i genomsnitt två fåglar som rapporterats årligen under 2000-talet. Fynden är alla tre gjorda under den tid på året då flest fåglar setts: hela 29 av 53 observerade fåglar har upptäckts i slutet av maj–början av juni. Lokalerna är inte heller särskilt förvånande även om inga fynd tidigare rapporterats från just Änggårdsbergen. Närliggande Slottsskogen och Botaniska trädgården har dock besökts vardera två gånger tidigare.
Mikael Molin

2010

Samtliga: 1 2K hane Kungsladugård 19.5 (Johannes Tallroth). 1 1K Skansen Kronan 9.9 (Sindre Magnusson). 1 ex Kungsladugård 15.10 (Kristoffer Nilsson).
Höstfyndet från Kungsladugård är med bred marginal nytt fenologirekord. Det senaste fyndet innan detta är från 19 september 1982 på Galterö. Höstfynd är anmärkningsvärt sällsynta i området, hittills har endast 7 av totalt 50 ex rapporterats under hösten (perioden 3 augusti–15 oktober). Vårfyndet ligger i början av den tid på året då man har störst chans att träffa på arten i området. Totalt har hela 35 ex rapporterats under en period från mitten av maj till början av juni.
Mikael Molin

2009

Samtliga: 1 2K hane sj Slottskogen 29.5 (Stig Fredriksson m fl). 1 ad hane sj Hindtjärn, Partille 26–27.6 (Magnus Unger m fl).
Fynd nummer 45 och 46 i området sedan 1963. Fågeln i Slottskogen upptäcktes under den mest typiska tiden för arten i området, nämligen i slutet av maj då totalt 14 ex setts. Den adulta hanen vid Hindtjärn i Partille häckade eventuellt i området, men inga mer konkreta bevis för detta finns än att fågeln yttrade ett läte som anses fylla en varnande funktion båda dagarna den sågs. Tidigare har endast en fågel upptäckts i slutet av juni. Hela 14 fynd har dock gjorts i Partille kommun och den tidigare häcklokalen Bokedalen står för elva av dessa. I Slottsskogen har däremot endast en fågel setts tidigare och det var den 1 juni 1980. Lokaler med fler än två fynd är, förutom Bokedalen, Eklanda med fyra fynd och Brännö med tre fynd.
Mikael Molin

2008

Samtliga: 1 ex sj Kungsparken 23.5 (Kjell Wallin). 1 ex Östra Trollåsen, Askim 11.9 (Aimon Niklasson).
Två fynd är en ganska normal årssumma även om arten vissa år kan utebli helt. Höstfynd är dock förvånansvärt ovanliga. Årets fågel är endast det tredje septemberfyndet någonsin i området; de två tidigare gäller båda ensamma fåglar på Brännö den 18 september 1986 och den 19 september 1982. Förutom dessa två finns även två augustifynd i rullorna, nämligen 1 ex i Krokslätt den 3 augusti 2000 och 1 ex i Bokedalen den 4 augusti 2001.
Mikael Molin

2007

Samtliga: 1 honfärgad Kråkudden, Hönö 26.5 (Magnus Rahm m fl). 1 ad hane sj Bokedalen, Jonsered 31.5–15.6 (Sten Ekwall m fl). 1 2K hane sj Sisjön, Askim 3–6.6 (Markus Lagerqvist m fl).
Fynd av mindre flugsnappare i skärgården är mycket ovanliga och årets fynd är blott det andra på 2000-talet (2004 gjordes ett fynd på Styrsö). Glädjande med en långstannade sjungande individ i Bokedalen som är gammal klassisk mark för arten. Under 90-talet var Bokedalen en pålitlig lokal, men under 2000-talet har fynd där endast gjorts 2001 förutom årets fynd. Årets utdelning med totalt tre fynd är något fler än normalt.
Anders Kronhamn