Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros

Fenologi

Median Rekord
Första vår 3 apr 17 feb 2019 Stenpiren, Göteborgs hamn (Per-Sture Ljungdahl)
Sista höst 12 nov 8 dec 2003 Rörö (Magnus Unger)

2021

Häckningar: 1 par Arendal (Anne-Catherine Ernehall m fl). 1 par Fässberg, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). Troliga häckningar: 1 par Sagsjön, Kållered (Lars Eric Rahm m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex sj Skarvikshamnen, Hisingen 14.4 (Stefan Svanberg). 1 honfärgad Mölnlycke stenbrott, Råda 19.4 (Fredrik Andersson). 1 2K hane Kalvsund 7.5 (Petter Yxell). 1 ex Skansen Lejonet 10.5 (Roger Eskilsson). 1 ex Kättilsröd, Tuve 13.5 (Stefan Karlström). 1 sj Korsvik, Fotö 14.5 (Hans Waern). 1 ad hane Stora Amundö 16.5 (Lars Lundmark). 1 hona Gamlestaden 21.5 (David Klingberg). 1 ex Valö, Gbg:s södra skärgård 31.5 (Gunnar Sander m fl). 1 honfärgad Brudarebacken 1.6 (Roger Eskilsson m fl). 1 hane Volvo Tuve 25.6 (Magnus Persson). 1 ex Torslandaviken 2.7 (Magnus Persson). 1 hane Gullbergsvass 12.7–7.9 (Magnus Lundberg m fl).
Övriga fynd: Vår: 1 honfärgad Slingan, Hönö 28.3 (Per Björkman m fl). 1 hane Skatås 11.4 (Håkan Sjöberg m fl). Höst: 9 fynd 24.7–2.12, däribland upp till 6 ex Skansen Lejonet 20.9–2.12 (Roger Eskilsson m fl). Vinter: 1 ad hane Skansen Lejonet 2.1 (Roger Eskilsson). 1 hane Galterö 2–31.1 (Andy Hultberg m fl). 1 3K+ hona Stora Amundö 7–26.1 (Christopher Magnusson m fl). 1 ex Hagen 9.1 (Jan Smith).
De skräpiga asfalts- och betongöknarnas stjärtdallrande knastervirtuos håller en fortsatt hyfsat stabil nivå i rapportområdet. Två konstaterade häckningar är normalt för senare år, och givet att flera av de troliga och möjliga häckningarna säkert rör verkliga häckningar, och att ett antal häckningar i svåråtkomliga hamn- och industriområden undgår upptäckt, kan man tänka sig att runt 10 par häckar i Göteborgstrakten.
Johan Svedholm

2020

Häckningar: 1 par Arendal (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Linnarhult, Angered (Peter Keil m fl) 1 par Sagsjön, Kållered (Bengt Hallberg m fl). 1 par Fässberg, Mölndal (Jan Tallnäs m fl). Troliga häckningar: 1 par Skansen Lejonet (Roger Eskilsson). Fynd under häckningstid: 1–2 sj Ringön 14.4–13.7 (Hans Zachrisson m fl). 2 ex sj Skarvikshamnen 22.4–24.6 (Stefan Svanberg). 1 3K+ hane sj Landvetters flygplats 26.4–18.5 (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex sj Söö, Fotö 1.5 (Hans Waern). 1 par Flatås 9.5 (Oskar Appell). 1 hona Bråta, Råda 19.5 (Fredrik Andersson). 1 hane sj Tingstads industriområde, Hisingen 4–18.6 (David Klingberg m fl). 1 ex Vasagropen, Mölndal 6.6 (Magnus Eriksson). 1 ex sj Ryahamnen 11–13.6 (Fredrik Larsson). 1 hane Bagglebo, Öckerö 11.7 (Thomas Karlsson).
Övriga fynd: Vår: Sammanlagt 13 ex 16.3–18.5. Höst: Sammanlagt 8 ex 13.8–20.11. Vinter: 2 ex Skarvikshamnen 6–29.1 (Stefan Svanberg). 1 honfärgad Torslandaviken 9.1 (Olof Armini). 1 2K Ringön 18.2 (Benga Ragnewall m fl). 1 ad hane Skansen Lejonet 26.12 (Roger Eskilsson). 1 hane Galterö 30.12 (Musse Björklund m fl).
Fyra konstaterade häckningar är ett bra resultat för senare år, och det är sannolikt att även flera av de möjliga och troliga häckningarna också rör faktiska häckningar. Eftersom arten ofta häckar inne på svåråtkomliga industriområden är det inte alltid så lätt att kontrollera häckningar och deras utfall. I övrigt kan nämnas att ovanligt många vinterfynd gjordes. Det verkar som om arten har en fortsatt ökande trend i rapportområdet sedan millennieskiftet då populationen var så gott som obefintlig, även om det är en bit kvar till de ca 25 par som häckade i början av 1980-talet. Då var beståndet relativt koncentrerat till varvsområdena i hamnen, nu är det som synes mer geografiskt splittrat vilket kan vara en effekt av att de gamla "skräpiga" hamnområdena snyggas upp och förändrar karaktär vilket missgynnar den svarta rödstjärten. Arten tycks då följa storstadens dynamik och dyker istället upp vid industrikomplex i tätorternas utkanter.
Johan Svedholm

2019

Häckningar: 1 par Fässberg, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Sagsjön, Kållered (Ove Ferling). Troliga häckningar: 1 par Lärjehed, Angered (Peter Keil m fl). Fynd under häckningstid: 1 ex sj Skarvikshamnen, Hisingen 29.4–8.9 (Stefan Svanberg). 1 ex Skansen Lejonet 10.5 (Thomas Eliasson). 1 ex sj Centralstationen 15.5 (Stefan Malm). 1 ex sj Götaälvbron 16–17.5 (Anders Jihmanner). 1 hane sj Ringön 22–23.5 (Lennart Hansson m fl). 1 ex sj Donsö 24.5 (Gösta Olofsson). 1 ex sj Stora Hamnkanalen, Göteborg 29.5 (Andreas Wållberg). 1 hane Ruddalen, Göteborg 9.6 (Ulf Sjögren). 1 1K Brännås, Mölndal 24.7 (Jan Tallnäs m fl).
Vår: Sammanlagt 14 ex 24.3–29.4.
Höst: Sammanlagt 10 ex 9.8–20.11.
Vinter: 1 ex sj Stenpiren 17.2 (Per-Sture Ljungdahl). 1 2K+ hane Skarvikshamnen, Hisingen 22.12 (Stefan Svanberg).
Återigen ett år med fåtaliga häckningar, även om situationen är betydligt bättre än runt millennieskiftet då arten var så gott som försvunnen från rapportområdet. I övrigt fynd i normal omfattning.
Johan Svedholm

2018

Häckningar: 1 par Fässberg, Mölndal (Björn Sjöstrand m fl). 1 par Preem raffinaderi, Hisingen (Johan Svedholm). Troliga häckningar: 1 par Skansen Lejonet (Roger Eskilsson m fl). 1 par Landvetters flygplats (Henrik Nilsson m fl). 1 par Skarvikshamnen, Hisingen (Stefan Svanberg). Fynd under häckningstid: 1 ex sj Carlanderska sjukhuset 8.5 (Mats Eriksson). 1 ad hane Kville bangård, Hisingen 31.5 (Annika Müllern-Aspegren). 1 ex sj Bråta, Råda 3.6 (Johannes Löfqvist). 1 ex Parken, Öckerö 10.6 (Dawid Johansson). 1 ad hane Norgården, Öckerö 24.6 (Thomas Karlsson).
Vår: Sammanlagt 8 ex 7.4–27.4.
Höst: Sammanlagt 3 ex 5.9–19.10.
Vinter: 1 ex Galterö 15.12 (Jonas Bergman Laurila).
Den häckande populationen verkar vara förhållandevis stabil på en låg nivå, i alla fall jämfört med fornstora dagar på 1980-talet då den inte var ovanlig i hamnområdena på Hisingen. Både vår- och höstsummorna är låga, men Galteröfågeln är första vinterfyndet sedan 2015.
Johan Svedholm

2017

Häckningar: 1 par Klåva, Hönö (Anders Lindroos m fl). Troliga häckningar: 1 par Utbyfältet (Roger Eskilsson m fl). Fynd under häckningstid: 1 ad hane sj Björröd, Landvetter 14.4–11.6 (Johannes Löfqvist m fl). 1 hane sj Gullbergsvass, Göteborg 12–28.5 (Richard Petersson m fl). 1 hane sj Ringön, Göteborgs hamn 15.5 (Magnus Unger).1 ex sj Spejsmossarna, Landvetters flygplats 18.5–15.6 (Henrik Nilsson). 1 ex sj Lilla Amundö 20.5 (Jan Wahlberg m fl). 1 ad hane Sagsjön, Kållered 20.6–15.7 (Bengt Hallberg m fl). 1 ex sj Skarvikshamnen, Hisingen 28.6 (Stefan Svanberg). 1 ex sj Lundbyhamnen 5.7 (Fredrik Andersson).
Vår: Sammanlagt 14 ex 23.3–7.5.
Höst: Sammanlagt 8 ex 11.7–20.11.
Endast en konstaterad häckning är magert, men arten häckade säkerligen på fler ställen i rapportområdet även om det är långt till glansdagarna i början av 1980-talet då ca 25 par bedömdes häcka i Göteborgs hamnområde. Under 90- och 00-talen minskade arten kraftigt och konstaterades över huvud taget inte häcka mellan 1998 och 2005. Sedan dess har det gått både upp och ner, men arten är fortfarande en av våra sällsyntare häckfåglar som sannolikt haft svårt att anpassa sig till uppsnyggning, städning, röjning och ändrad markanvändning i skräpiga industriområden och hamnar. En riktad inventering i t ex Hisingens svåråtkomliga hamnområden skulle ge en värdefull inblick i hur beståndet egentligen mår.
Johan Svedholm

2016

Häckningar: 1 par AstraZeneca, Mölndal (Silke Klick m fl). 1 par Donsö (Gösta Olofsson). Fynd under häckningstid: 1 par Björröd, Landvetter 10.4–20.7 (Johannes Löfqvist m fl). 1 2K hane sj Gullbergskajen 25.4–8.6 (Roger Eskilsson m fl). 1 hane sj Skarvikshamnen, Hisingen 10.5–13.10, dessutom 1 1K på samma lokal 8–11.8 (Stefan Svanberg). 1 par Bråta, Råda 21.5 (Leif Bergendal). 1 2K hane sj Skandiahamnen, Hisingen 4.6 (Bengt Hallberg). 1 hane Kråkudden, Hönö 26.6 (Peter Bryngelson m fl).
Övriga fynd: Vår: Sammanlagt 8 ex 2.4–7.5. Höst: Sammanlagt 14 ex på 10 lokaler 22.7–29.10.
Två konstaterade häckningar är relativt lågt, men det döljer sig sannolikt fler häckningar bland fynden under häckningstid. I övrigt är fynden något färre än de senaste åren, men får ändå anses vara av normal omfattning. Det kan dock noteras att det till skillnad från de senaste två åren inte gjordes något vinterfynd i år.
Johan Svedholm

2015

Samtliga: Vinter: 1 hona Vinga 3.1 (Kent Kristenson m fl). 1 ex Bråta, Råda 4.2 (Johannes Löfqvist). 1 2K hane Lexby, Partille 6–9.2 (Uno Unger m fl). 1 2K+ hane Färjenäs 8–9.12 (Bo Brinkhoff m fl). 1 1K Trädgårdsföreningen 29.12 (Ulf Persson). Vår: 1 honf Hårssjön 3.4 (Jan-Åke Noresson). 1 ex sj Kvarnbyn, Mölndal 7.4 (Morgan Johansson). 1 2K Torslandaviken 9.4 (Karin Magnander m fl). 1 honf Tjälleviks mosse, Hönö 10.4 (Håkan Möller). 1 honf Torslandaviken 11.4 (Magnus Persson). 1 honf Mossens idrottsplats 21.4 (Britta Svensson m fl). 1 hane Hyppeln 21.4 (Roger Eskilsson). 1 ex sj Nordstaden 22.4 (Bo Brinkhoff). 1 hane Välen 26.4 (Eva Åkesson m fl). 1 hane Brudarebacken 15.5 (Nicklas Broberg Larsson). 1 honf Sandvik, Torslanda 17.5 (Christer Fält). Häckningar: 1 par Donsö (Gösta Olofsson m fl). Troliga häckningar: 1 par Skansen Lejonet (Roger Eskilsson m fl). 1 par Skarvikshamnen (Stefan Svanberg). Häckningstid: 1 hane sj Drottningtorget 14.4–11.7 (Stefan Malm m fl). 1 ad hane sj Björröd, Landvetter 19.4–4.7 (Johannes Löfqvist m fl). 1 hane sj Säveåns mynning 20.4–5.5 (Bengt Adamsson m fl). Höst: 1 honf Trädgårdsföreningen 16–20.7 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Norra småbåtshamnen, Öckerö 19.7 (Thomas Karlsson). 1 hane Hyppeln 4.9 (Roger Eskilsson m fl). 2 i par Nordstaden 2–18.11 (Erik Hansson m fl). 1 honf Torslandaviken 10.11 (Ola Wennberg).
Ytterligare ett år med många observationer, i synnerhet många vårfynd, av svart rödstjärt kan läggas till handlingarna. Förvisso endast en konstaterad häckning vilket är det sämsta resultatet sedan 2009, men här döljer sig säkert ett visst mörkertal då arten ofta häckar i miljöer som sällan besöks av skådare. Man kan nog misstänka att artens population ändå är förhållandevis stabil i rapportområdet, men det är värt att hålla ögonen på denna käcka lilla fågel. Besök gärna skräpiga hamn- och industriområden under tidiga sommarmorgnar och lyssna efter den knastriga sången, eller varför inte leta lite extra runt gårdar och liknande lantbruksmiljöer i rapportområdets mer rurala delar?
Johan Svedholm

2014

Häckningar: 1 par Donsö (Gösta Olofsson m fl). 1 par Björröd, Landvetter (Elon Wismén m fl). 1 par Skarvikshamnen, Hisingen (Stefan Svanberg). Troliga häckningar: 1 par Säveåns mynning (Peter Keil m fl). Dessutom noterades arten på ytterligare 10 lokaler under häckningstid.
Övriga fynd: Vinter: 1 hane Lilla Kärrsvik, Öckerö 1.1 (Simon Bäck). 1 honfärgad Säveåns dalgång, Jonsered 12.11–3.12 (Ingemar BE Larsson m fl). 1 ex Torslandaviken 19.12 (Christer Fält). Vår: 1 honfärgad Brudarebacken 30.3 (Olof Armini m fl). 1 honfärgad Rörö 31.3 (Bo Brinkhoff m fl). 1 2K hane Kråkudden 25.4 (Ola Bäckman m fl). Höst: sammanlagt 16–17 fynd av 18–19 individer.
Tre konstaterade häckningar och säkert ytterligare en handfull häckningar som döljer sig bland fynden under häckningstid visar att den svarta rödstjärten fortfarande verkar trivas ganska väl i våra skräpmarker, trots att många industriområden, bangårdar och liknande har drabbats av uppsnyggningsiver. Det är dock fortfarande en bit kvar till artens fornstora dagar i början av 1980-talet, då cirka 25 par bedömdes häcka i Göteborgs hamnområde. Såväl vinter- som höstsummorna är för övrigt ovanligt höga.
Johan Svedholm

2013

Häckningar: 1 par AstraZeneca, Mölndal (Gunilla Edvardsson m fl). 1 par Kville bangård, Hisingen (Johan Svedholm). Troliga häckningar: 1 par Säveåns mynning (Peter Keil m fl). Dessutom noterades arten på ytterligare arton lokaler under häckningstid.
Övriga fynd: Höst: 1 ex Saltasviken, Öckerö 1.8 (Simon Bäck). 1 ex Rörö 15.8 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex Torslandaviken 12.9 (Karin Magnander). 1 hane Brunnsparken 30.9 (Berndt Lindberg). 1 honf Brudarebacken 2.10 (Lars Carlbrand). 1 honf Eklanda, Mölndal 4.11 (Anders Olsson). 2 ex Torslandaviken 23–24.11 (Magnus Persson m fl). 1 1K hane Öxnäs 25.11 (Bo Brinkhoff).
Två konstaterade häckningar är något mindre än de senaste åren, men flera av lokalerna som hyste svarta rödstjärtar under häckningstid gav säkerligen i själva verket häckningar. Exempelvis är det troligt att arten häckade i de svåråtkomliga ytterhamnsområdena på Hisingen samt vid Tingstads industriområde där fåglar sågs under hela säsongen. Arten verkar numera ha ett livskraftigt bestånd i rapportområdet, efter en svacka i början av 2000-talet.
Johan Svedholm

2012

Häckningar: 1 par AstraZeneca, Mölndal (Gunilla Edvardsson m fl). 1 par Sabema bergtäkt, Kållered (Morgan Johansson). 1 par Säveåns mynning (Håkan Aronsson m fl). 1 par Marieholm (Patrik Jonasson). 1 par Skarvikshamnen (Stefan Svanberg m fl). Troliga häckningar: Troliga häckningar noterades på Donsö (Lars Davidsson m fl) samt vid Långedrag (Erik Welén m fl), Skandiahamnen (Bengt Hallberg m fl) och Skeppsbrokajen (Johan Grudemo m fl). Fynd under häckningstid: Utöver ovanstående observerades arten på ytterligare tio lokaler under häckningstid.
Övriga fynd: Vinter: 1 honf Björkö 26.1–5.2 (Peter Hamrén m fl). 1 ex Backaplan 26.1 (Matserik Eriksson). Höst: Sammanlagt sågs 7 ex under perioden 10.8–30.10.
Det verkar som att den svarta rödstjärten har återetablerat sig ordentligt nu efter att ha varit så gott som försvunnen runt millennieskiftet. Med fem konstaterade häckningar tangeras resultatet från 2011 som i sin tur var det bästa resultatet sedan 1989. Det kan påpekas att paret vid AstraZeneca hann med två häckningar under året och att paret vid Marieholm möjligen kan vara paret vid Säveåns mynning som flyttat sig några hundra meter för en andrakull.
Johan Svedholm

2011

Häckningar: 1 par AstraZeneca, Mölndal (Silke Klick m fl). 1 par Donsö (Lars Davidsson m fl). 1 par Skandiahamnen, Hisingen (Dan Lundberg m fl). 1 par Skarvikshamnen, Hisingen (Stefan Svanberg m fl). 1 par Tingstads industriområde, Hisingen (Peter Strandvik m fl). Troliga häckningar: 1 par Skansen Lejonet (Peter Keil m fl). 1 par Marieholm (Per Lundgren m fl). 1 par Ringön, Göteborgs hamn (Hans Zachrisson m fl). Fynd under häckningstid: Arten noterades på ytterligare tio lokaler under häckningstid.
Övriga fynd: Höst: Sammanlagt noterades 14 ex under perioden 28.7–5.11.
Ännu ett bra år för denna industribakgårdarnas elegant, som så sent som i början av 2000-talet befarades vara helt utgången som häckfågel i rapportområdet. Fem konstaterade häckningar är faktiskt det bästa resultatet sedan 1989 då lika många häckningar konstaterades. Häckningen i Tingstads industriområde är dessutom den första konstaterade häckningen i Bohusdelen av rapportområdet på mycket länge. Arten hade sin storhetstid under början av 1980-talet då runt 25 par häckade i Göteborgs hamnområden.
Johan Svedholm

2010

Häckningar: Minst 1 par Åbro, Mölndal (Anders Olsson m fl). 1 par Skarvikshamnen (Stefan Svanberg m fl). 2 par Skandiahamnen (Björn Dellming m fl). Fynd under häckningstid: 1 hane Brudarebacken 30.3 (Peter Strandvik). 1 ex sj Sahlgrenska sjukhuset 4.4 (Martin Oomen). 1 ex sj Marieholm 5–7.4 (Roger Eskilsson). 1 hane sj Shell raffinaderi 12.4 (Per Åkeflo). 2 ex Slättås, Delsjöområdet 13–15.4 (Per Boström). 1 2K hane sj Riskulla, Mölndal 16.4–7.6 (Lars Eric Rahm m fl). 1 ex sj Sävenäs 25.4 (Patrik Jonasson). 1 hane Kålltorp 30.4 (Aimon Niklasson). 1 hane sj Säveåns mynning 13.5 (Roger Eskilsson). 1 ex Smithska udden 13.5 (Thomas Karlsson). 1 2K hane sj Drottningtorget 15.5–11.6 (Jan Hellström m fl). 1 ex sj Tingstads industriområde 18.5 (Annika Wetterberg m fl). 1 hane sj Orrekulla industriområde 19.5 (John-Eric Thore). 1 ex sj Torslandaviken 28.5–6.7 (Ulf Sjögren m fl).
Höst: 1 1K Kråkudden 20–21.8 (Per Björkman m fl). 2 1K Arendal 21.8 (Magnus Persson). Som mest 3 ex Skansen Lejonet 3.9–25.10 (Mats Raneström m fl). 1 ex Lindholmen 11.9 (Andreas Garpebring m fl). 1 hane Torslandaviken 20.10 (Bo Brinkhoff). Dessutom var fåglarna i Åbro, Mölndal kvar till 25.11.
Den svarta rödstjärtens positiva trend fortsätter, och hela fyra konstaterade häckningar är det bästa resultatet sedan 1998, då lika många häckningar konstaterades. Dessutom gjordes ovanligt många fynd under häckningstid, varför man kan misstänka att fler häckningar genomfördes 2010. Det är dock en bit kvar till fornstora dagar i början på 1980-talet, då cirka 25 par uppskattades häcka i rapportområdet. I Åbro och i synnerhet inne på AstraZenecas område fanns minst tre revirhävdande hanar och minst en hona som genomförde två olika häckningar, varav den första misslyckades men den andra gav upphov till två flygga ungar.
Johan Svedholm

2009

Vinter: 1 ad hane Klåva, Hönö 1.1 (Göran Karlsson).
Häckningar: 1 par Skarvikshamnen, Hisingen (Stefan Svanberg m fl). Häckningstid: 1 ex sj Björkö 11.4 (Per Karlsson Linderum). 1 par Åbro, Mölndal 15.4–3.11 (Kerstin Martinsson m fl). 1 hane sj Åbyfältet, Mölndal 16.4–6.6 (Anders Olsson m fl). 1 ex sj Masthugget 17.4 (Magnus Lundström). 1 ex sj Sävenäs 18.4–25.5 (Leif Jonasson m fl). 1 par Shell raffinaderi, Hisingen 20.4 (Per Åkeflo). 1 hane sj Långeberg 22.4 (Olof Armini). 1 ex sj Skansen Lejonet 30.4 (Leif Jonasson). 1 ex sj Riskulla, Mölndal 2.5 (Mats Bjersing). 1 ex sj Eklanda, Mölndal 18–26.5 (Anders Olsson m fl). 1 ex sj Ånäsmotet, Göteborg 24.5 (Olof Armini). 1 ad hane Skandiahamnen, Hisingen 15.6 (Pelle Gustavsson).
Höst: 1 honfärgad Brudarebacken 5.8 (Christer Fält). 1 ex Torslandaviken 21.9 (Thomas Karlsson). 1 ad hane Hummerviken, Öckerö 26.10 (Mats Raneström). 1 hane Kråkudden, Hönö 28.10 (Erik Widuss). 1 honfärgad Arendal, Hisingen 12.11 (Dennis Kraft).
Arten har nu konstaterats häcka i rapportområdet tre år i rad vilket får betraktas som mycket glädjande. Överlag ovanligt många fynd, och kanske kan några av observationerna under häckningstid också röra sig om genomförda häckningar, till exempel vid Åbro där ett par höll till under lång tid och på Shellraffinaderiet där parning iakttogs. Hisingens hamnområden är ju gammal klassisk mark för arten, men många fåglar brukar också observeras i Mölndals västra delar. Januarifyndet är det andra under 00-talet och det första sedan 2001.
Johan Svedholm

2008

Vår: 1 ad hane Sisjöns industriområde, Askim 8.4 (Stefan Andersson). 1 ex sj Ryahamnen, Hisingen 9.4 (Mikael Forsman). 1 honfärgad Rörö 22.4 (David Lundgren). 1 hane sj Eklanda, Mölndal 23.4 (Per-Anders Svensson). 1 honfärgad Brudarebacken 24.4 (Mattias Pozsgai m fl). 1 2K hane sj Skandiahamnen, Hisingen 24.4 (Reino Andersson).
Häckningar: 1 par Skarvikshamnen, Hisingen 24.4–28.10 (Reino Andersson m fl) där även ytterligare en hane höll till under perioden. Häckningstid: 2 ex Åbro, Mölndal 4.5–3.11 (Jörgen Grahn m fl). 1 ex Stensjön, Mölndal 7.5 (Jan Krantz). 1 hane Marieholm 27.5 (Elvor Ohlin, Jan Ohlin).
Höst: 1 ex Brukshundsklubben, Mölndal 15.7 (Lena Essedahl). 1 ad hane Brudarebacken 28.7 (Nils Gabrielsson). 1 hane Vinga 9.8 (Claes-Göran Ahlgren m fl). 1 ex Torslandaviken 13.9 (Pelle Melander Ekberg). 1 hane Brudarebacken 13.11 (Leif Andersson).
Liksom 2007 kunde glädjande nog en häckning konstateras av denna art som haft det mycket svårt under senare år då dess livsmiljö i skräpiga industriområden, gärna i hamnmiljö, naggats i kanten kraftigt. Det är särskilt asfaltering av sandiga, gräsbevuxna ytor som påverkat arten negativt. Vidare höll ett par revir på fjolårets häckningslokal inne på AstraZenecas område i Åbro. I övrigt finns flera fynd från artens gamla kärnområden i Hisingens hamnar, vilket väcker en glimt av hopp att denna charmiga fågel skall kunna hänga sig kvar som häckfågel i vårt rapportområde.
Johan Svedholm

2007

Vår: 1 ex Brudarebacken 1.4 (Dag Aurell). 1 par Skintebo, Askim 12–28.4 (Lars Lundmark m fl). 1 hane sj Kungshöjd 20.4 (Kjell Wallin). 1 hona Sanserhult, Härryda 29.4 (Conny Palm).
Häckningar: 1 par Åbro, Mölndal (Andreas Wållberg m fl). Häckningstid: 1 hane sj Skarvikshamnen 12.4–21.6 (Stefan Svanberg). 1 ex sj Gullbergsvass 15.5 (Kjell Hansson). 1 ex sj Eklanda, Mölndal 3.6 (Stefan Andersson m fl).
Höst: 1 1K Torslandaviken 21–25.7 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex Norra Guldheden 5.9 (Christer Fält m fl). 1 hane Skarvikshamnen 11–12.10 (Stefan Svanberg). 1 ex Rörö 17.11–15.12 (David Lundgren m fl).
Mycket trevligt med en konstaterad häckning av denna gemytliga art, som på senare år sannerligen befunnit sig på pottkanten som häckfågel i Göteborgstrakten. Vidare är det glädjande med ett revir i artens gamla kärnområde i Hisingens hamnar, där faktiskt inte ett enda fynd gjordes under 2006. Det sena fyndet på Rörö utgör det första decemberfyndet sedan 2004 då en fågel sågs på Donsö.
Johan Svedholm