Sothöna Fulica atra

2021

Häckningar: 6 par Hökälla (John Thulin m fl). 2 par Balltorps våtmark (Magnus Rahm m fl). 1 par Vällsjön, Råda (Fredrik Andersson m fl). 1 par Stensjön, Mölndal (Fredrik Andersson m fl). 1 par Holmdammen (Johan Svedholm). 3 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm). 1 par Madbäcksdammen, Björlanda (Staffan Larsson m fl). Fynd under häckningstid: Ytterligare 2 par Hökälla (Mats Raneström m fl). Ytterligare 3 par Balltorps våtmark (Johan Svedholm m fl). 5–10 par Torslandaviken (Mikael Sundberg m fl). 1 par Madbäcksdammen, Björlanda 21.6 (Peter Nilsson m fl).
Totalt femton konstaterade häckningar på sju lokaler är ett normalt resultat för området. Inte heller i övrigt bjöd sothönsen på några överraskningar i år.
Elis Ölfvingsson

2020

Häckningar: 7 par Hökälla (John Thulin m fl). 3 par Balltorps våtmark (Jan Hellström m fl). Minst 1 par Torslandaviken (Tommy Järås m fl). 1 par Stensjön, Mölndal (Jan Tallnäs m fl). 5 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). Fynd under häckningstid: 5–10 par Torslandaviken (Musse Björklund m fl). 2 par Sagsjön, Kållered (Jan Tallnäs m fl).
17 konstaterade sothönehäckningar, vilket sannolikt är en underskattning av områdets häckande bestånd, är ett resultat helt i linje med tidigare år. Troligen finns fler häckande par på såväl välbesökta lokaler som Torslandaviken som i mindre välbesökta småvatten.
Elis Ölfvingsson

2019

Häckningar: 2–3 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm m fl). 5–6 par Hökälla (John Thulin m fl). Minst 5 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl).1 par Sagsjön, Kållered (Jan Tallnäs m fl). 1 par Stensjön, Mölndal (Jan Tallnäs m fl).
1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). Med minst 15 häckande par, på för arten klassiska lokaler, var 2019 ett helt normalt år för sothönan i Göteborgsområdet. Vi i RRK har dock våra misstankar om att rapportunderlaget knappast är heltäckande, fler par torde finnas i områdets många golfbanedammar och andra småvatten. En uppmaning till områdets golfande skådare att rapportera sothöns med häckningskriterier är således på sin plats!
Elis Ölfvingsson

2018

Häckningar: 5 par Hökälla (John Thulin m fl). 2 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm m fl). 4 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Ellinor Delin m fl). Fynd under häckningstid: 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Anton Mangsbo m fl). 1 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm). 1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Andreas Skyman).
Tolv konstaterade häckningar och ytterligare minst tre stationära par under häckningstid är lite lägre än vad vi kunnat redovisa på senare år. Sannolikt har detta huvudsakligen sin förklaring i bristande rapportunderlag, snarare än i någon faktisk minskning. Det kan ändå konstateras att antalet lokaler med häckande sothöns i rapportområdet inte är speciellt stort – majoriteten återfinns på de pålitliga lokalerna Torslandaviken, Hökälla och Balltorps våtmark med enstaka par spridda på ytterligare ett par lokaler.
Elis Ölfvingsson

2017

Häckningar: 3 par Hökälla (Per Lundgren m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet 14.4 (Anna Högberg m fl). 2 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). 2 par Torslandaviken (Robert Ennerfelt m fl). 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen 28.7 (Ulf Persson m fl). Fynd under häckningstid: Ytterligare 2 par Hökälla (John Thulin m fl). 4 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Mats Raneström m fl). 4 par Balltorps våtmark (Evamaria Ferm m fl). 2 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). 8 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl).
Med tio konstaterade häckningar och ytterligare ca tjugo stationära par under häckningstid i lämplig biotop var 2017 ett ganska normalt år för de göteborgska sothönorna. Det sanna antalet häckande par i området är dock sannolikt något högre då rapportunderlaget från många lokaler är otillräckligt.
Elis Ölfvingsson

2016

Häckningar: 2 par Balltorps våtmark (Jan Tallnäs m fl). 2 par Hökälla (Per Lundgren m fl). 2 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Erik Sjöström m fl). 1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). 1 par Torslandaviken (Robert Ennerfelt m fl). Fynd under häckningstid: Ca 12 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). Ca 4 par Balltorps våtmark (Jan Tallnäs m fl). 2 par Härlanda tjärn (Mia Wallin m fl). 2 par Sagsjön, Kållered (Morgan Johansson m fl). 2 par Svarte mosse, Biskopsgården (Stefan Svanberg m fl). 1 par Hökälla (John Thulin m fl). 1 ex Holmdammen (Johan Svedholm). 1 ex Hårssjön (Lars Persson m fl). 1 ex Svankällan (Bo Brinkhoff m fl).
2016 gav oss uppskattningsvis 31 revirhävdande sothönspar, varav åtta konstaterade häckningar. Det är ett resultat ungefär i nivå med de senaste åren, men det måste poängteras att siffrorna i många fall är osäkra. Uppskattningar av antalet häckande par på lokaler som Torslandaviken och Balltorps våtmark är mycket svåra att göra med rådande rapportunderlag.
Elis Ölfvingsson

2015

Häckningar: 1 par Sagsjön, Kållered (Morgan Johansson m fl). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 4 par Hökälla (Bo Brinkhoff m fl). 3 par Svarte mosse, Biskopsgården (Johan Svedholm m fl). 1 par Härlanda tjärn (Ulf Persson m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Ulf Persson m fl). 1 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm m fl). Fynd under häckningstid: Ca 3 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). Ca 5 par Balltorps våtmark (Benga Ragnewall m fl). 1 ex Hårssjön (Leif Andersson m fl). 1 ex Agntjärn, Gallhålan (Elon Wismén). 1 ex Holmdammen (Johan Svedholm).
Uppskattningsvis 20 par på 9 lokaler, varav 12 konstaterade häckningar, rapporterades under året och fåglar under häckningstid i lämplig biotop fanns på ytterligare 3 lokaler. Även om detta är en förbättring jämfört med föregående år är det ingen vågad gissning att områdets häckande bestånd är betydligt högre än så här. Fortfarande är rapporteringen av häckande sothöns på lokaler som Torslandaviken och Balltorps våtmark bristfällig och en rättvis uppskattning av antalet par är så gott som omöjlig att göra. Fortsätt därför gärna att räkna sothöns och rapportera med häckningskriterier!
Elis Ölfvingsson

2014

Häckningar: 1 par Härlanda tjärn (Martin Oomen m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Peter Strandvik m fl). 2 par Hökälla (John Thulin m fl). Minst 1 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Torslanda golfbana (Rune Hixén m fl). 1 par Torrekulla, Kållered (Nils Gabrielsson). Fynd under häckningstid: Fåglar i lämplig biotop under häckningstid har rapporterats från Välen, Hills golfbana, Sagsjön, Torslandaviken och Svarte mosse, Biskopsgården.
Sju konstaterade häckningar är, för att tala klarspråk, ett genomrötet resultat. Det är emellertid alldeles säkert så att arten är kraftigt underrapporterad, och flera av lokalerna (exempelvis Torslandaviken och Balltorps våtmark) hyste sannolikt fler häckande par medan många klassiska lokaler lyser helt med sin frånvaro i rapportunderlaget, trots att arten säkert finns kvar där. En uppmaning således – räkna och rapportera sothöns på häcklokaler med häckningskriterier!
Johan Svedholm

2013

Häckningar: 8 par Torslandaviken (Elis Ölfvingsson m fl). 4 par Hökälla (Bo Brinkhoff m fl). 6 par Balltorps våtmark (Uno Unger m fl). 3 par Hills golfbana (Elon Wismén m fl). 1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Martin Oomen m fl). 1 par Klare mosse (Märtha Boström m fl). 1 par Stora Holm (Aimon Niklasson). Fynd under häckningstid: Rapporter om fåglar i lämplig biotop finns även från Härlanda tjärn, Välen, Svarte mossen i Askim, Hårssjön, Sagsjön i Kållered, Keillers damm, Holmdammen m fl.
Av rapportområdets sothönspar var det i år 25 par som rapporterades gå till häckning, vilket kan jämföras med 20 par i fjol och 18 par under 2011. Sannolikt återspeglar detta snarare en förbättrad noggrannhet i rapportering hos skådare än att arten ökar. Häckningar borde till exempel inte vara omöjliga att konstatera vid de lokaler som här nämns under fynd under häckningstid.
Björn Dellming

2012

Häckningar: 7–9 par Torslandaviken (Magnus Persson m fl). 5 par Skogomedammen, Hökälla (John Thulin m fl). 7 par Balltorps våtmark, Mölndal (Uno Unger m fl). 2 par Härlanda tjärn, Delsjöområdet (Leif Andersson m fl). 2 par Hills golfbana, Mölndal (Jörgen Grahn m fl). 1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Simon Bäck m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Kicke Westman m fl). Fynd under häckningstid: Rapporter om fåglar i lämplig biotop finns även från Torslanda golfbana, Sagsjön i Kållered och Holmdammen, Hisingen.
Ovanstående visar antal par per lokal. Av 25–27 par gjorde minst 20 konstaterade häckningar eller häckningsförsök. Detta är en ökning från de två senaste åren då antalet häckningar legat på 18 stycken, men behöver inte innebära att arten ökat utan kanske snarare återspeglar mer noggrann rapportering av folk i fält? Fortfarande är dock antalet par i Torslandaviken ett återkommande frågetecken där endast ett fåtal rapporter finns om ruvande fåglar. Angivet antal ovan är endast en uppskattning baserat på var observationer gjorts och troligtvis en bit ifrån sanningen.
Björn Dellming

2011

Häckningar: Minst 3 par Hökälla (Per Lundgren m fl). 3 par Hills golfbana, Mölndal (Morgan Johansson m fl). 3 par Balltorps våtmark, Mölndal (Stefan Andersson m fl). Minst 6 par Torslandaviken (Per Björkman m fl). 1 par Holmdammen, Hisingen (Johan Svedholm), 1 par Härlanda tjärn (Hans-Erik Hermansson m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Oscar Berkefalk Westman m fl). Fynd under häckningstid: Rapporter om par finns även från Hovås golfbana, Svarte mosse i Biskopsgården och Sagsjön, Kållered.
18 konstaterade häckningar är exakt samma antal som både 2009 och 2010. Arten är dock ganska ofta lite för ”trivial” för att de flesta ska rapportera den och det reella antalet häckningar är säkerligen högre.
Björn Dellming

2010

Häckningar: 5 par Hökälla (Tommy Järås m fl). 2 par Hills golfbana, Mölndal (Elon Wismén m fl). 2 par Balltorps våtmark, Mölndal (Bo Brinkhoff m fl). 8 par Torslandaviken (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Holmdammen, Hisingen (Johan Svedholm). Fynd under häckningstid: Rapporter finns från Härlanda tjärn, Välen och Sagsjön, Kållered.
18 konstaterade häckningar är samma antal som 2009, och det är i stort sett samma lokaler som återkommer. Häckningar av arten får betraktas som underrapporterade, och det reella antalet häckningar är säkerligen högre.
Johan Svedholm

2009

Häckningar: 5 par Hökälla (Mats Raneström m fl). 4 par Balltorps våtmark (Uno Unger m fl). 2 par Torslandaviken (Sven-Olof Martinsson m fl). 2 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Peter Strandvik m fl). 1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson m fl). 1 par Härlanda tjärn (Amar Hot m fl). 1 par Holmedammet, Donsö (Kjell Ove Andersson m fl). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Holmdammen, Hisingen (Johan Svedholm). Häckningstid: Rapporter föreligger även från S:t Jörgens golfbana, Svankällan, Välen, Hårssjön samt Klare mosse.
Totalt cirka 18 par vilket är en bättre summa än i fjol då endast elva häckningar konstaterades. Antalet sothöns vid Hökälla tycks glädjande nog öka igen efter att lokalen nyligen restaurerats. Endast två par i Torslandaviken är ett lågt räknat antal och troligtvis häckar betydligt fler par där. Noterbart är även häckningen på Donsö, vilken är den första som konstaterats på lokalen sedan 2003. Arten är ganska ovanlig som häckfågel i skärgården, dock häckade ett par på Rörö 2007.
Jon Håkansson

2008

Häckningar: 3 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Peter Strandvik m fl). 2 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm m fl). 2 par Hills golfbana, Mölndal (Elon Wismén m fl). 2 par Hökälla (Stig Fredriksson m fl). 1 par Torslandaviken (Birger Kaiser m fl). 1 par Svankällan (Jan Ohlin m fl). Häckningstid: Rapporter föreligger från Välen, Härlanda tjärn samt Svarte mosse, Biskopsgården.
Endast elva konstaterade häckningar är en ganska låg summa men med största sannolikhet har fler par häckat framförallt i Torslandaviken. Det kan nämnas att det fanns 24 revirhävdande par på lokalen 2006! Troligtvis har även fler häckningar ägt rum vid Hökälla men tendensen tycks vara vikande. Detta hör sannolikt ihop med igenväxning av lokalen. En våtmarksrestaurering har dock påbörjats så förhoppningsvis kommer sothönan att öka i antal där igen.
Jon Håkansson

2007

Häckningar: 1 par Rörö (Ola Wennberg m fl). 1 par Svankällan (Johan Svedholm m fl). 5 par Hökälla (John Thulin m fl). 2 par Torslandaviken (Bo Brinkhoff m fl). 1 par Svarttjärn, Delsjöområdet (Fredrik Andersson). 1 par Härlanda tjärn (Peter Strandvik). 1 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). Häckningstid: Rapporter föreligger från Holmdammen, Hisingen; Välkommen, Björlanda; Svarte mosse, Biskopsgården; Välen samt Sagsjön, Kållered.
Tolv häckningar är det sämsta resultatet sedan 2001 (tio häckningar), och jämfört med förra årets rekord på 29 par verkar sothönan gått tillbaka rejält. Så är dock troligen inte fallet utan det beror säkerligen på rapporteringsfrekvensen. Exempelvis rapporteras få häckningar från Torslandaviken (i år två par där det förra året fanns 24 par). Ett upprop således: Räkna ruvande sothönor i Torslandaviken och i dammar på golfbanor – och rapportera dem! Glädjande bland årets fynd är två nya häcklokaler; Rörö och Balltorps våtmark. Dessutom kul med fynd under häckningstid från Sagsjön igen där arten inte är rapporterad sedan år 2000.
Magnus Unger