Trana Grus grus

Fenologi

Median Rekord
Första vår 6 mar 3 jan 2019 Hökälla (John Thulin)
Sista höst 19 okt 19 dec 2019 Askesby, Säve (Ingemar BE Larsson m fl)

2021

Häckningar: 1 par Skruvtjärn, Björketorp (Hjalmar Rosengren). 1 par Hårssjön (Birger Kaiser m fl). 1 par Fäsjön, Härryda (Johan Svedholm). 1 par Lilla Gungtjärn, Landvetter (Jerker Gustafsson). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 1 par Helgered, Landvetter (Johan Karlström). 1 par Sunden, Hindås (Elon Wismén m fl). 1 ex Flatetjärn, Landvetter (Johan Svedholm). 1 par Gökskulla, Landvetter (Mats Lindqvist m fl). 1 par Stora dämmet, Råda (Johan Svedholm). 1 par Åleputten, Vättlefjäll (Lars Erik Norbäck). 1 par Maderna, Partille (Tobias Meyer m fl). 1 par Stora Ringtjärn, Björketorp (Mats Eriksson). 1 ex sp Långe mosse, Partille (Tobias Meyer).
Tidiga fynd: 1 2K Askim strand 15.1 (Berit Andersson).
Tranåret 2021 började bra med ett högst ovanligt januarifynd, områdets tredje, då en fjolåring sågs och fotograferades i vattnet mellan Marholmen och Askim strand den 15 januari. För den som sedan ville se stora antal tranor var dock året en besvikelse. Den högsta noteringen på 165 exemplar är långt ifrån de dagssummor på 500–1 000 exemplar som brukar noteras på de bästa dagarna omkring månadsskiftet september/oktober. Summeringen av områdets lilla häckande bestånd är desto trevligare. På tre lokaler (Skruvtjärn, Hårssjön och Lilla Gungtjärn) sågs ungar och på ytterligare en lokal (Fäsjön) sågs en ruvande trana på bo. Fyra konstaterade häckningar är faktiskt fler än vi någonsin har kunnat redovisa tidigare.
Elis Ölfvingsson

2020

Häckningar: 1 par Fläskebotippen, Landvetter (Conny Törnmar). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 1 par Hårssjön (Elon Wismén m fl). 1 par Vättlefjäll, Bergum (Stefan Svanberg). 1 par Maderna, Partille (Tobias Meyer). 1 par Lilla Gungtjärn (Jerker Gustafsson). 1 ex Iglatjärn, Angered (Peter Keil). 2 par Öxnäs (Lennart Larsson m fl). 1 ex Helgered, Landvetter (Mats Eriksson). 1 par Pepparedmossen, Sisjöns skjutfält (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Stolts hed, Askim (Jan Wahlberg). 1 par Bisskärr, Bergum (Conny Palm).
Höga antal: 1 275 ex str SV Brudarebacken 2.10 (Ingemar BE Larsson m fl).
Tidiga fynd: 1 ex Fässberg, Mölndal 12.2 (Lennart Bogren).
För andra året i rad har tranorna vid Fläskebotippen gått till häckning, men då inga ungar sågs på lokalen är utfallet ovisst. I och med detta har 1–2 häckningar i rapportområdet nu kunnat konstateras under fyra av de senaste fem åren, något vi historiskt sett inte varit bortskämda med. Som vi tidigare framhållit är dock områdets häckande bestånd sannolikt betydligt högre än vad rapportunderlaget visar. Det ofta spektakulära transträcket kulminerar vanligen kring månadsskiftet september/oktober och i år inföll peaken den 2 oktober då hela 1 275 exemplar kunde räknas in över Brudarebacken – den näst högsta noteringen någonsin, endast slagen av de 1 500 exemplar som sågs på samma lokal den 3 oktober 2016.
Elis Ölfvingsson

2019

Häckningar: 1 par Fläskebotippen, Landvetter (Johannes Löfqvist m fl). 1 par Lilla Gungtjärn (Jerker Gustafsson). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 1 par Hårssjön (Lars Persson m fl). 1 par Vättlefjäll, Angered (Lars Erik Norbäck m fl). 1 par Smedstorps ängar, Björketorp (Stefan Persson m fl). 1 par Öxnäs (Camilla Ek m fl). 1 par Ragnhildsholmen (Richard Petersson m fl). 1 par Vällsjön, Råda (Elon Wismén). 1 par Hultet, Björketorp (Johannes Löfqvist m fl). 1 ex Kärrsjön, Härryda (John Thulin). 1 ex Häggsjön, Björketorp (Mats Eriksson).
Höga antal: 500 ex str Brudarebacken 18.9 (Jan-Åke Noresson m fl).
Vinter: 5 ex str SV Hökälla 3.1 (John Thulin). 1 ex Öxnäs 14–19.12 (Camilla Ek m fl).
Tranan förekommer i höga antal i området framför allt under sträcktider och årets toppnotering på 500 ex vid Brudarebacken i mitten av september är typisk. Under sommaren är arten betydligt fåtaligare och tranor förekommer då framför allt i områdets östra delar samt på norra Hisingen. Två konstaterade häckningar är ett bra resultat och sannolikt är det faktiska antalet häckande par något högre. Än mer sällsynt är tranan under vintern och årets decemberfynd är faktiskt det första någonsin i rapportområdet. Januarifyndet är blott det andra fyndet någonsin och dessutom det första vinterfyndet med fler än två exemplar.
Elis Ölfvingsson

2018

Häckningar: 1 par Eskilsby vad, Landvetter (Johan Karlström m fl). 1 par Hårssjön (Lars Persson m fl). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: 1 par Sisjöns skjutfält (Magnus Rahm). 1 par Smedstorps ängar, Björketorp (Johannes Löfqvist m fl). 1 par Fläskebotippen, Landvetter (Martin Oomen m fl). 1 par Öxnäs (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Lilla Gungtjärn (Jerker Gustafsson).
Höga antal: 590 ex str SV Brudarebacken 24.9 (Jan-Åke Noresson m fl).
Sena fynd: 2 ex str S Säveåns mynning 25.11 (Roger Eskilsson).
Två häckningar kunde konstateras under året då ruvande fåglar sågs vid både Hårssjön och Eskilsby vad. Tyvärr sågs inga flygga ungar på någon av lokalerna. Med ytterligare fem par rapporterade från lämpliga häckningslokaler – huvudsakligen i områdets östra delar – var 2018 ändå ett bra år för områdets tranor. Det är faktiskt inte varje år som vi kan redovisa säkerställda häckningar över huvud taget.
Elis Ölfvingsson

2017

Häckningar: Inga konstaterade häckningar. Fynd under häckningstid: 1 par Hårssjön (Mats Bjersing m fl). Regelbundet i rapportområdets östra delar samt på norra Hisingen.
Höga antal: 250 ex str S Brudarebacken 5.10 (Ulf Persson m fl).
Tidiga och sena fynd: 1 ex Välen 26.2 (Jan Krantz). 2 ex str NV Lackarebäck, Mölndal 28.2 (Barbro Björkman). 1 ex Tjälleviks mosse, Hönö 5.11 (Mattias Pozsgai m fl). 24 ex str Överåsparken 17.11 (Jerker Gustafsson).
Olikt de senaste två åren kunde inga tranhäckningar konstateras i området 2017, men uppträdandet under häckningstid var annars typiskt. Som vanligt noterades arten regelbundet på såväl norra Hisingen som i rapportområdets östra utkanter (Björketorp, Landvetter, Partille, Olofstorp etc) och det är mycket möjligt att häckande par kan ha undgått upptäckt här. Dessutom uppehöll sig ett par stationärt kring Hårssjön, vilket på senare tid har varit den mest pålitliga häckningslokalen i området. Under senhösten gjordes två anmärkningsvärda novemberfynd och rapporten om 24 tranor den 17 november är helt unik i sitt slag i rapportområdet – aldrig tidigare har mer än högst enstaka tranor setts så sent. Två dagar efter den aktuella observationen sågs faktiskt 15 tranor också på Ramsvikslandet i Bohuslän. Man kan verkligen undra vart dessa flockar kommer ifrån då inte ens Hornborgasjön härbärgerade några tranor vid denna årstid.
Elis Ölfvingsson

2016

Häckningar: 1 par Hårssjön (Jan Krantz m fl). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: Regelbundet i rapportområdets östra delar samt på norra Hisingen.
Höga antal: 1 500 ex str S Brudarebacken 3.10 (Jan-Åke Noresson m fl).
För andra året i rad konstaterades häckning vid Hårssjön där ett par med två ungar sågs i maj–juni. Att konstatera tranhäckningar är annars svårt, då de ofta lever ett undanskymt liv under sin häckningsperiod. De regelbundna observationerna i framför allt Härryda kommun tyder på att fler par mycket väl kan gömma sig i områdets mindre besökta marker. Hösträcket var i vanlig ordning spektakulärt och när det nådde sin kulmen med 1 500 ex vid Brudarebacken den 3 oktober sattes ett nytt rekord för rapportområdet. Den tidigare toppnoteringen, 1 250 ex den 8 oktober 2011, gällde också en sträcksumma vid Brudarebacken.
Elis Ölfvingsson

2015

Häckningar: 1 par Hårssjön (Uno Unger m fl). 1 par Smedstorps ängar, Björketorp (Fredrik Andersson m fl). Fynd under häckningstid i lämplig biotop: Regelbundet hela sommaren såväl i området kring Säve på Hisingen som i rapportområdets östra delar (Björketorp, Landvetter, Partille, Olofstorp etc).
Höga antal: 720 ex str S Kungsladugård 6.10 (Jan Mogol).
Tidiga och sena fynd: 2 ex Välen 25.2 (Robert Ennerfelt). 3 ex str NO Mölnlycke 26.2 (Elon Wismén). 2 ex Landvetter 26.2 (Johannes Löfqvist). 1 1K Gamlestaden 25.11 (Jan Tallnäs).
Trots en kraftig ökning på senare år har det varit skralt med konstaterade häckningar i området. Det är därför glädjande att det i år kan konstateras två säkra häckningar – dels det välbesökta paret i Hårssjön som fick ut minst två ungar och dels ett par i Björketorp som fick ut minst en unge. Som brukligt på senare år så gjordes även många observationer under våren och sommaren i framför allt områdets östra delar samt på norra Hisingen. Det är med tanke på detta, i kombination med vetskapen om artens skygghet i att välja häckplatser i mindre besökta myrområden, högst troligt att områdets häckande bestånd är högre än vad som kunnat konstateras. Årets högstanotering gjordes den 6 oktober då 720 sträckande tranor kunde räknas in från Kungsladugård. Detta är den näst högsta noteringen någonsin i området, endast slagen av de 1 250 ex som sågs från Brudarebacken den 8 oktober 2011.
Elis Ölfvingsson

2014

Häckningar: Fynd under häckningstid: 1 par Smedstorps ängar (Elon Wismén). 1 par Öxnäs (Bo Nilsson m fl). 1 par Hårssjön (Leif Andersson m fl). Dessutom hördes trumpetande tranor vid ett tillfälle vardera på Sisjöns skjutfält samt Råhult, Partille i april–maj.
Höga antal: 470 ex mot S 14.10 Brudarebacken (Jan-Åke Noresson m fl).
Inga konstaterade häckningar detta år. Arten är ganska skygg under häcksäsongen, och de flesta par finns troligtvis på myrmark i rapportområdets östra delar som sällan besöks av ornitologer, vilket gör att de aldrig upptäcks eller konstateras häcka.
Martin Oomen

2013

Häckningar: 1 par Hårssjön (Mats Bjersing m fl). Fynd under häckningstid: 1 par Skrapekärr, Vättlefjäll 9.4 (Uno Unger). 1 ex Häggsjön, Björketorp 12.7 (Mats Eriksson).
Höga antal: 320 ex str S Brudarebacken 11.10 (Ingemar Elisson m fl).
Endast en rapport om häckande tranor har inkommit under 2013 trots att arten sannolikt häckar på minst ett 20-tal platser i rapportområdet. Höga häckningskriterier borde inte vara så svårt att konstatera på en såpass högljudd och förutsägbar art.
Björn Dellming

2012

Häckningar: Fynd under häckningstid: 2–3 par i området Lagmansholmen–Gunnesby–Hög (Martin Oomen, Tommy Järås m fl). Ytterligare par noterades vid Hårssjön, Smedstorps ängar, Snällemossarna, Olofstorp.
Höga antal: 60 ex str NO Landvetter 11.3 (Lennart Johnsson).
Inga rapporter om ruvande eller matande tranor har inkommit under året, men sannolikt har ungefär samma revir som under 2011 varit besatta även i år. Däremot kan den kalla och blöta våren och försommaren ha spolierat många häckningsförsök under 2012, vilket kan förklara bortfallet av rapporter om häckningar. Anmärkningsvärt är också att årets största flock noterades under vårsträcket. Den sammanlagda höstsiffran för sträckande tranor landade på totalt 43 ex, vilket ju är en mycket låg siffra i sammanhanget. Troligtvis beror den låga höstsiffran på i huvudsak dåligt sträckväder.
Björn Dellming

2011

Häckningar: 2 par Säve (Tommy Järås). Fynd under häckningstid: Ytterligare par noterades vid Hårssjön, Smedstorps ängar, Sisjöns skjutfält och Vättlefjäll.
Höga antal: 1 250 ex str S Brudarebacken 8.10 (Leif Andersson m fl).
Två par sågs ruvande även i år vid föregående års häckningslokaler och minst två par med avkomma sågs under sommaren vid flera tillfällen födosökande vid bland annat Öxnäs och Lagmansholmen. Sannolikt finns fler häckande par inåt landet i till exempel Härryda, Vättlefjäll och Mölnlycke. Riktade inventeringar under våren bör göras för att ge en mer rättvisande bild av rapportområdets häckande tranpopulation. Dagssumman på 1250 sträckande tranor den 8 oktober är den högsta som någonsin noterats i Göteborgs rapportområde. Detta var den första ordentligt kalla, klara dagen med optimalt sträckväder efter en längre period med regn och hård motvind.
Björn Dellming

2010

Häckningar: 1 par Säve (Tommy Järås m fl). 1 par Hårssjön (Jan-Åke Noresson m fl). Fynd under häckningstid: Minst 4–6 ex sågs under hela sommaren på norra Hisingen (Tommy Järås m fl). Ett flertal observationer gjordes även ytterligare ett par lokaler.
För första gången kunde två häckningar konstateras. Arten är relativt ny som häckfågel i våra trakter och den första konstaterade häckningen ägde rum på Hisingen 2005. Det är fullt möjligt att ytterligare några par häckar inom området då ett flertal observationer gjordes vid Smedtorps ängar, Björketorp samt vid Maderna, Partille.
Martin Oomen

2009

Häckningstid: Tranor observerades under hela sommaren på norra Hisingen med som mest 8 ex vid Öxnäs 7.7 (Johan Svedholm m fl). 2 ex Smedstorp, Björketorp 10.6 (Magnus Lundström m fl). 1 par Kärrsjön, Härryda 29.6 (Ingemar Olsson). Förutom vid dessa områden noterades även enstaka fåglar under våren vid Hårssjön samt Vättlefjäll i lämplig häckningsbiotop.
Tranan har ökat markant i rapportområdet under senare år och några enstaka par häckar troligtvis numera årligen. Arten är dock mycket diskret under häckningstid och återfinns i biotoper som sällan besöks av skådare. Den senaste konstaterade häckningen ägde rum 2007 på norra Hisingen.
Jon Håkansson

2008

Tidiga fynd: 12 ex mot N Nordstaden, Göteborg 25.2 (Nils Gabrielsson). 12 ex str Smedstorps ängar, Björketorp 28.2 (Annika Niering).
Häckningstid: Tranor sågs under hela sommaren på norra Hisingen, ca 1 par med en årsunge i augusti (Tommy Järås m fl). Fynd gjordes även runt Björketorp där arten rapporterades från Klippans naturreservat, Smedstorps ängar och Grandalen. Dessutom noterades enstaka fåglar vid Vättlefjäll i Bergum samt Hårssjön.
Återigen ett år med flera observationer av tranor under häckningstid och med största sannolikhet så häckade även ett par någonstans på norra Hisingen. Under 2005–2007 har årligen ett par konstaterats häcka just i detta område. Dessa är dessutom de enda säkra häckningarna som har gjorts i rapportområdet. De två fynden i februari är mycket tidiga och är de första som gjorts under denna månad i rapportområdet under 2000-talet. Det skall tilläggas att till följd av det milda vädret i slutet av februari var tranorna ovanligt tidiga även i övriga Sverige just i år.
Jon Håkansson

2007

Häckningar: 1 par Djupedal, Hisingen (John Thulin). Häckningstid: Flest observationer gjordes i Björketorp där tranor rapporterades från Klippans naturreservat, Grandalsbäcken, Hultet, Smedstorp, Habäck och Villingsgärde. Dessutom gjordes fynd vid Lundatjärnarna, Lilla Issjön och Håltsås i Landvetter, Hårssjön i Mölndal samt Vättlefjäll i Bergum.
Glädjande nog fick vi återigen en häckning av trana, troligen av samma par som häckade 2005 på norra Hisingen. Paret sågs i mitten av juni med två ungar, och blir den andra konstaterade häckningen i området. Fynden under häckningstid på lämpliga lokaler ökar varje år, framförallt i de inre delarna av rapportområdet, och det är antagligen bara en tidsfråga innan fler häckningar säkerställs i dessa områden.
Magnus Unger