Enkelbeckasin Gallinago gallinago

2007

Januari: 1 ex Fässberg, Mölndal 2.1 (Lars Eric Rahm). 1 ex Stora Amundö 3–19.1 (Michael Egerzon m fl). 1 ex Hökälla 7–16.1 (Bo Brinkhoff m fl). I Välen noterades som mest 6 ex 17.1 (Uno Unger) och flera fynd gjordes av 1–3 individer från 11–27.1. 1 ex Galterö 19.1 (Lars Hellman). 2 ex Prästabäcken, Fässberg 20.1 (Lars Eric Rahm). 1 ex Skintebo hamn, Askim 20.1 (Mikael Forsman).
December: 1 ex Prästabäcken, Fässberg 15.12 (Magnus Lundström). 3 ex Välen 21–22.12 (Birger Kaiser m fl). 1 ex Välen 26.12 (Birger Kaiser). 2 ex Stora Amundö 27.12 (Birger Kaiser) och 1 ex samma lokal 30.12 (Bo Brinkhoff m fl).
Vi börjar nu vänja oss vid att ett flertal enkelbeckasiner övervintrar årligen. I år sågs ca 11 ex i januari och 6 ex i december. Tidigare år har flest individer setts i Fässberg, men i år stod Välen för majoriteten. Kanske börjar beckasinerna bli trötta på att allt fler årskryssarsugna skådare styr kosan mot Fässberg i januari och väljer istället det för skådare mer svårforcerade Välenområdet för att få furagera ostört?
Anders Kronhamn