Smalnäbbad simsnäppa Phalaropus lobatus

2020

Samtliga: 2 ad Torslandaviken 1.6 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ad Torslandaviken 11.6 (Christer Fält m fl). 1 ex Torslandaviken 3.8 (Magnus Persson). 1 1K Stora Amundö 24–25.8 (Lars Lundmark m fl).
Vi har flera år med tre fynd av smalnäbbad simsnäppa i området men fyra fynd av fem individer innebär det bästa året någonsin. Datummässigt handlar det om helt normala uppträdanden. Fynden innebär nummer 41–44 för Göteborgsområdet.
Ola Bäckman

2018

Samtliga: 2 1K Välen 5–7.8 (Hans Börjesson m fl). 1 ex Torslandaviken 5–9.8 (Christer Fält m fl).
Fynd nummer 39 och 40 av smalnäbbad simsnäppa i Göteborgsområdet. Arten har varit en i det närmaste årlig besökare men nu var det faktiskt tre år sedan det senast begav sig. Även då sågs en individ i Torslandaviken som totalt står för mer än hälften av fynden, 21 stycken för att vara exakt.
Ola Bäckman

2015

Samtliga: 1 ad Torslandaviken 18.6 (Magnus Persson m fl).
Ett till tre fynd har noterats i stort sett årligen sedan 1997. Endast 2003, 2006 och 2013 har saknat fynd av arten. Tidpunkten är i linje med det normala uppträdandet och så även lokalen då Torslandaviken står för 20 av de 38 fynd som gjorts inom rapportområdet.
Ola Bäckman

2014

Samtliga: 1 ad Galterö 16–18.6 (Ola Wennberg m fl).
Detta var det tredje fyndet för Galterö, tidigare fynd har gjorts 2011 och 2012. Arten har varit i stort sett årlig i rapportområdet med 1–3 ex sedan 1997 med undantag för 2003, 2006 och 2013.
Ola Bäckman

2012

Samtliga: 1 hona Lökholmen, Södra skärgården 2.6 (Lars Davidsson m fl). 1 ex Torslandaviken 3.6 (Tina Widén m fl). 1 1K Lindholmen, Norra skärgården 25.8 (Rolf Nyback).
Tre fynd är ett för senare år normalt uppträdande och årets fåglar faller relativt väl in i tidigare fyndmönster. Sedan tidigare har totalt 36 fynd gjorts varav femton under en period från slutet av maj till mitten av juni och sjutton från slutet av juli till slutet av augusti.
Mikael Molin

2011

Samtliga: 1 hona Galterö 15.6 (Roger Eskilsson m fl). 1 1K str SO Kråkudden, Hönö 28.8 (Peter Hamrén m fl). 1 1K str S Lökholmen, Södra skärgården 9.9 (Lars Davidsson).
Under 2000-talet har mellan noll och tre ex rapporterats årligen med ett genomsnitt på knappt två fåglar per år, så även om fler än tre fåglar aldrig rapporterats får årets utdelning anses utgöra en för senare år normal årssumma. Galterö fick i och med årets fynd sitt andra fynd på lika många år efter att ha premiärgästats ifjol. Tidsmässigt har det sedan tidigare gjorts nio fynd i juni och hela 15 i augusti så två av fynden under året faller väl in i tidigare mönster. Fyndet från Lökholmen är dock ganska sent, sedan tidigare finns nämligen endast ett septemberfynd (1 ex på Vinga 7 september 1986).
Mikael Molin

2010

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 4.8 (Bengt Karlsson m fl). 1 1K Galterö 13–14.8 (Andy Hultberg m fl).
Sedan 1997 har arten varit i det närmaste årlig i Göteborg. Med undantag för 2003 och 2006 har under perioden 1997–2010 1–3 ex rapporterats, så årets två exemplar får anses utgöra en normal årssumma. Även tidsmässigt är årets uppträdande typiskt eftersom hela 14 av 38 exemplar har setts just i augusti. Fyndet på Galterö är dock det första för lokalen medan Kråkudden gästats av arten två gånger tidigare. Normalt brukar de flesta fynd i rapportområdet göras i Torslandaviken.
Mikael Molin

2009

Samtliga: 1 hona Torslandaviken 3–6.6 (Bengt Adamsson m fl).
Fynd nummer 28 i Göteborgsområdet (se separat ruta för komplett fyndhistorik). Totalt har 36 ex observerats och fyndtoppar finns i slutet av juli och mitten av augusti, då vardera 8 ex observerats. Sex fynd har även gjorts i slutet av maj. Årets fynd faller därmed lite utanför det normala säsongmässiga fyndmönstret i området. Ett fynd från början av juni finns dock i rullorna sedan tidigare, nämligen 1 ex Torslandaviken den 2 juni 1989. Torslandaviken ståtar för övrigt med totalt hela 19 av de 28 fynden i Göteborg så i det avseendet är årets fynd typiskt.
Mikael Molin

2008

Samtliga: 1 hane Stegelholmsviken, Näset 27.5 (Göran Cederholm m fl).
1 ex Torslandaviken 12.6 (Bo Brinkhoff m fl) Två fynd är en bra utdelning för smalnäbbad simsnäppa, en art som knappt är årlig i Göteborg. Att båda dessutom gjordes under våren är lite förvånande eftersom första maj-fyndet sedan 1998 gjordes under 2007.
Mikael Molin

2007

Samtliga: 1 ad hona Torslandaviken 25.5 (Martin Fransson m fl) och 1 ad samma lokal 29–31.7 (Per-Erik Hagström m fl).
Två fynd är en god utdelning då arten knappt är årlig i Göteborgsområdet. Förra året gjordes till exempel inga fynd alls. Majfyndet är det första vårfyndet sedan 1998 då en fågel sågs den 20 maj i Torslandaviken. Båda årets fåglar höll till i Mudderdammen.
Anders Kronhamn