Vitnäbbad islom Gavia adamsii

2021

Samtliga: 1 ad Älvsborgsfjorden 15.1 (Staffan Sénby m fl). 1 3K+ str S Kråkudden, Hönö 23.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 ex str Hyppeln 24.10 (Roger Eskilsson m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 25.10 (Jon Håkansson).
Totalt gjordes fyra observationer, men man kan misstänka att oktoberfynden rör samma individ. I vilket fall får vi vara nöjda med den utdelningen med tanke på att arten en del år uteblir helt i den här rapporten.
Magnus Rahm

2020

Samtliga: 1 ad Kråkudden, Hönö 17.5 (Mikael Molin m fl). 1 3K+ str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Göran Gustavsson m fl). 1 2K+ str S Kråkudden, Hönö 22.11 (David Armini m fl).
Totalt tre fynd, även om vi får slänga in en brasklapp om att höstens två observationer kan ha rört samma individ. Med tanke på att fynd saknades helt både 2017 och 2019 är årets utfall inte så tokigt.
Magnus Rahm

2018

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 8.5 (Jon Håkansson). 1 ad str NV Kråkudden, Hönö 4.6 (David Armini). 1 2K str S Kråkudden, Hönö 19.6 (Claes-Göran Ahlgren m fl).
Tre fynd är normalt för vitnäbbad islom. Det första fyndet gjordes under förväntad tid när vårsträcket pågår som bäst. De två junifynden är mer anmärkningsvärda. De var faktiskt de allra första sommarfynden av arten i rapportområdet. Nu saknas endast juli- och augustifynd för att arten ska ha observerats i samtliga årets månader.
Magnus Rahm

2016

Samtliga: 1 3K+ Kråkudden, Hönö 30.1 (Barbro Björkman m fl). 1 ex Bolleskären, Hönö 7.2 (Hans Zachrisson).
Med endast en dryg vecka mellan observationerna bedömer vi att det rör sig om samma individ. Därmed blev det bara ett fynd 2016, vilket är normalt för senare år.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: 1 2K+ Vargö 14.2 (Jan Mogol). 1 2K str S Kråkudden, Hönö 17.5 (Roger Eskilsson m fl).
Två fynd är normalt, och utöver dessa har det rapporterats ett par observationer där raritetsblankett inte inkommit. Under 2000-talet har det gjorts som mest sex fynd på ett år (2003 och 2004) och som minst inget alls (2010).
Magnus Rahm

2014

Samtliga: 1 1K str S Kråkudden, Hönö 11.10 (Peter Strandvik).
Den vitnäbbade islommen har en vikande trend i området, och bara ett enda fynd förstärker den bilden. 2010 sågs visserligen inte en enda vitnäbbad i området, men annars har det gjorts minst två fynd varje år sedan 1999.
Magnus Rahm

2013

Samtliga: 1 4K+ Kråkudden, Hönö 3.1 (Stefan Svanberg m fl). 1 1K Hummerviken, Öckerö 26.10 (Thomas Karlsson).
Två fynd av vitnäbbad islom är normalt för senare år. Januarifynd är ovanliga och detta är områdets tredje. Slutet av oktober är däremot en alldeles utmärkt tid för arten.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö och Vinga 29.9 (Ragnar Seldén, Håkan Eliasson m fl). 1 2K+ förbifl Hyppeln 21.10 (Magnus Unger). 1 1K+ Stora Amundö 15.11 (Stig Fredriksson).
Tre fynd är ungefär vad vi brukar få nöja oss med. Att det bara gjordes fynd under hösten är däremot lite mer anmärkningsvärt, majoriteten av fynden har annars gjorts på våren.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: 1 2K+ str S Kråkudden, Hönö 22.3 (Roger Eskilsson m fl). 1 2K– str S Vinga 24.9 (Musse Björklund m fl).
Två fynd är normalt för den vitnäbbade islommen som har haft en annan utveckling än den svartnäbbade. Medan den svartnäbbade har ökat mer eller mindre kontinuerligt de senaste femton åren har den vitnäbbade minskat igen efter en topp i början av 2000-talet. I år är fynden lite oväntat fördelade över året – marsfyndet är områdets fjärde och septemberfyndet det andra (det första gjordes 1986).
Magnus Rahm

2009

Samtliga: 1 ad str NNO Kråkudden, Hönö 30.4 (Stefan Svanberg m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 24.5 (Lars Eric Rahm m fl).
I skuggan av det senaste decenniets relativt många observationer av vitnäbbad islom, förefaller årets två fynd vara en ganska mager utdelning. I ett längre perspektiv är dock två individer normalt. Aprilfyndet ligger inom den tid då chansen är störst att få se denna eftertraktade lom, medan majfyndet är ovanligt sent.
Magnus Rahm

2008

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 28.4 (Martin Oomen). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 3.5 (Håkan Thorstensson). 1 2K str S Vinga 27.5 (Claes-Göran Ahlgren). 1 1K Kråkudden, Hönö 25.10 (Markus Tallroth m fl).
Fyra fynd är helt normalt. Arten har nu varit årlig sedan 1998, medan den inte noterades alls mellan 1992 och 1998. Tyder detta enbart på ökad bevakning på sträcklokalerna eller har arten ökat sitt uppträdande? Bevakningen på Kråkudden under vårsträcket, där en del av fynden gjorts, torde varit betydligt bättre under 2000-talet jämfört med 1990-talet. Troligen kan detta dock inte förklara hela ökningen då fyndbilden är jämnt fördelad mellan vår och höst. Majfyndet på Vinga är det senaste vårfyndet i rapportområdet någonsin, de flesta fynden görs i första halvan av maj. Tidigare föreligger endast ett fynd mot slutet av maj (20 maj 2004 på Kråkudden).
Magnus Unger

2007

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 2K 8.3 (Uno Unger m fl). 1 2K 4.4 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S 17.11 (Peter Sylvén m fl).
Tre fynd är helt normalt för arten. Precis som svartnäbbad islom har vitnäbbad islom visat ett rejält uppsving under 2000-talet. Till skillnad mot svartnäbbad islom är inte fyndbilden lika koncentrerad till hösten utan är jämnt fördelad mellan vår och höst, kompletterat med enstaka vinterfynd.
Magnus Unger