Svartnäbbad islom Gavia immer

2021

Samtliga: 1 2K Långe tånge, Öckerö 16.1 (Mats Raneström m fl)). 1 ad Vrångö 16.1 (Gösta Olofsson). 1 ex Hake fjord, Torslanda 28.2 (John Andersson m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 16.10 (Tina Widén m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 26.10 (Jon Håkansson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 31.10 (Hans Waern m fl). 1 ex str S Hyppeln–Hönö 6.11 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ad str S Vinga 6.11 (Mikael Molin m fl). 1 ex str S Hyppeln 6.11 (Ingemar Åhlund). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 7.11 (Eric Torsson m fl). 1 2K str S Kråkudden, Hönö 19.11 (David Armini m fl).
Totalt tolv svartnäbbade islommar, med stor risk för en och annan dubbelräkning. Det är lite färre än i fjol, men med en längre horisont finner vi att det är en mycket god utdelning. De flesta fynden var av typisk karaktär, men om vi ska plocka ett udda russin ur islomskakan får det bli februarifyndet i Hake fjord. Det är historiskt ganska sparsmakat med fynd under februari och mars, och så långt in i hamnen letar sig sällan svartnäbbade islommar. Rapportområdets enda jämförbara fynd är fågeln som tillbringade nästan hela vintern 2004–2005 i vattnen kring Stora Amundö.
Magnus Rahm

2020

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 26.10 (Lars Eric Rahm). 1 ad Hyppeln 27.10 (Roger Eskilsson). 3 ex str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Jon Håkansson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 31.10 (Ulric Ilvéus m fl). 4 3K+ str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Olle Edlund m fl). 4 3K+ str S Vinga 3.11 (Magnus Unger m fl). 2 ex str N Hyppeln 3.11 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Hyppeln 5.11 (Roger Eskilsson). 1 ex Vrångö 10.11 (Peder Winding). 2 3K+ str S Kråkudden, Hönö 19.11 (Peder Winding m fl). 1 ex str S Hyppeln 19.11 (Johan Thor).
Möjligen blev det svartnäbbade islomskollektivet förnärmat över klagomålen på låga årssummor som de senaste åren återkommit i den här rapporten, för under oktober och november inträffade en smärre invasion i ytterskärgården. Efter att ha räknat bort individer som setts på flera lokaler samma dag landar vi på sammanlagt 17 ex, vilket är nytt årsrekord! Liknande goda år hade vi för ett tiotal år sedan, och det tidigare rekordet var från 2009 och gällde 14 ex. Det kan inte uteslutas, och är kanske till och med troligt, att det döljer sig en och annan dubbelräkning i dessa årssummor. I årets material hittar vi ett nytt sträckrekord om 4 ex, vilket räknades vid både Hönö och Vinga den 3 november. Av dessa lommar var det bara tre av individerna som sågs på båda lokalerna, så totalt passerade alltså 5 ex. Det är fler än hela årssumman för både 2018 och 2019. Ingenting att klaga på alltså.
Magnus Rahm

2019

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 19.10 (Jonas Bergman Laurila m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 11.12 (Roger Eskilsson m fl). 1 ex Rörö 26.12 (Stefan Svanberg).
Tre fynd av fyra individer ligger i linje med de senaste årens relativt magra uppträdande. Fynden var helt typiska både vad gäller lokal och årstid. För den vitnäbbade släktingen uteblev fynd helt under 2019.
Magnus Rahm

2018

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 27.1 (Hans Petersson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 25.10 (Martin H Horny m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 3.11 (Roger Eskilsson m fl).
Med totalt tre fynd kan man ana att uppträdandet av svartnäbbad islom har stabiliserats på en lägre nivå än för fem till tio år sedan då årssummor över tio exemplar noterades flera gånger. Jämfört med 90-talet och tidigare är dock tre fynd riktigt bra, men den jämförelsen kompliceras av att skådarnas uppträdande kanske har ändrats väl så mycket som islommarnas.
Magnus Rahm

2017

Samtliga: 1 2K+ str S Kråkudden, Hönö 3.10 (David Armini m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 4.10 (David Armini m fl). 2 ex Stora Rävholmen, Öckerö 26.11 (Bengt Karlsson m fl). 1 2K+ str S Kråkudden, Hönö 27.12 (Roger Eskilsson m fl).
Ännu ett ganska magert år, men ändå inom gränserna för vad som får kallas normalt. Varken den geografiska eller fenologiska fördelningen lär få någon att höja på ögonbrynen, men däremot är Öckerö-fyndet av två rastande individer unikt i sitt slag – det är faktiskt första gången vi räknar rastande svartnäbbade islommar i plural.
Magnus Rahm

2016

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 28.10 (Jan-Åke Noresson m fl). 1 ad str S Hyppeln 30.10 (Roger Eskilsson). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 8.12 (Mats Björkquist).
Med endast tre individer slår sig 2016 in på en delad andraplats i den föga smickrande tävlingen "minst antal svartnäbbade islommar på 2000-talet". Placeringen delas med 2004, och förstaplatsen innehas alltjämt av 2012 då en enda individ rapporterades. Som mest har 14 fynd gjorts (2009), även om det då fanns en överhängande risk för dubbelräkningar.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: 1 2K+ Galterö 22.1 (Magnus Rahm m fl). 1 ex Hyppeln 28.9 (Rune Hixén m fl). 1 ex Vrångö 4.10 (Magnus Rahm). 1 1K Rörö 24.10 (Uno Unger m fl). 1 ex str S Vinga 25.10 (Kent Kristensson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 31.10 (Ulric Ilvéus m fl).
Sex fynd är helt normalt för den vanligare av våra islommar. Att hälften av fynden gjordes sista veckan i oktober är symptomatiskt – slutet av oktober och början av november är prime time för svartnäbbad islom i Göteborgs skärgård.
Magnus Rahm

2014

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 2K+ str S 22.3 (Per Björkman). 3 2K+ str S 26.10 (Stefan Svanberg m fl). 1 2K+ str S 27.10 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ad str S 3.11 (Mats Björkquist). 1 ex str S 13.12 (Hans Zachrisson m fl). 1 2K+ str S 31.12 (Osborne Lindberg m fl). Övriga lokaler: 1 ad str S Vrångö 26.10 (Tina Widén). 3 2K+ str S Vinga 26.10 (Kent Kristenson m fl). 1 ex str S Långe tånge, Öckerö 2.11 (Bo Brinkhoff). 1 2K+ str S Hyppeln 12.12 (Roger Eskilsson m fl).
De tre individerna vid Hönö och Vinga den 26 oktober rör samma fåglar, och totalt rör det sig därför om 9 fynd av 11 ex (även om det finns stor risk för dubbelräkning). Det gör 2014 till ett mycket gott år. Marsfyndet är områdets andra, men i övrigt fördelade sig fynden som förväntat – från slutet av oktober och fram till årets slut.
Magnus Rahm

2013

Samtliga: 1 2K+ str S Vinga 4.5 (Håkan Eliasson m fl). 1 2K str S Hyppeln – Kråkudden, Hönö 10.5 (Magnus Unger, Stefan Svanberg m fl). 1 1K str S Kråkudden, Hönö 24.10 (Tina Widén m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Fredrik Ström m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 4.11 (Tina Widén, Bo Brinkhoff m fl). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 16.11 (Barbara Leibiger m fl). 1 ad str S Hyppeln 19.11 (Roger Eskilsson). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 28.11 (Tina Widén m fl).
Åtta fynd är helt i linje med vad som noterats de senaste åren. Vårfynd är betydligt ovanligare än höstfynd, men under 2000-talet har det gjorts flera fynd mellan mitten av april och mitten av maj. Kanske kan vi förvänta oss att det utkristalliserar sig en sträcktopp i takt med att fynden blir fler?
Magnus Rahm

2012

Samtliga: 1 2K+ str S Vinga 12.11 (Bengt-Åke Svensson m fl).
Efter en lång rad goda år blev årets resultat det sämsta sedan 1997 då inga fynd gjordes. Dåligt med västvindar under senhösten är troligen en del av förklaringen.
Magnus Rahm

2011

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ad str S 4.10 (Ola Wennberg m fl). 1 ad str S 7.10 (Peter Hamrén m fl). 1 ex str S 11.10 (Ola Wennberg m fl). 1 ad str S 19.10 (Magnus Rahm m fl). 1 ex str S 20.10 (Martin Oomen m fl). 1 ad str S 25.11 (Marinko Karabatic m fl). 1 ad str S 26.11 (Martin Widén m fl). 2 ex str S Kråkudden, Hönö 10.12 (Uno Unger m fl). 1 ad str S 29.12 (Owe Hougström m fl). Övriga lokaler: 1 ad Hyppeln 15.10 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ex str S Långe tånge, Öckerö 29.12 (Eric Thorsson m fl), samma individ som vid Kråkudden, Hönö samma dag.
Med 11 observationer blir 2011 det tredje bästa året, efter 2009 (14 observationer) och 2008 (13). Tidsmässigt var årets uppträdande typiskt, möjligen med undantag av att höststräcket kom igång något tidigare än vanligt.
Magnus Rahm

2010

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 3K+ str S 10.5 (Mikael Molin m fl). 1 ad str S 22.10 (Martin Oomen m fl). 2 ad str S 3.11 (Göran Gustavsson m fl). 2 ex str 4.11 (Bo Brinkhoff m fl). 1 ad str N 7.11 (Elis Ölfvingsson). 1 ad str S 13.11 (Ola Bäckman m fl).
Åtta exemplar, med reservation för dubbelräkningar, är en bra årssumma. Sedan den svartnäbbade islommen börjat uppträda mer frekvent under 2000-talet har arten haft en tydlig sträcktopp i samband med västvindar mellan slutet av oktober och mitten av november. Årets uppträdande under hösten är därmed typiskt. Under våren är arten klart mer sällsynt och inga tydliga mönster kan ses i fyndbilden.
Magnus Rahm

2009

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 ex 10.3 (Per Björkman m fl). 1 ex 8.4 (Stefan Svanberg m fl). 1 2K+ str S 3.5 (Martin Oomen m fl). 2 ex str S 15.11 (Per Björkman m fl). 1 3K+ str S 18.11 (Per Kjellin m fl). 1 ex str S 19.11 (Peter Hamrén m fl). 1 ad str S 20.11 (Lars Carlbrand m fl). 1 ex str S 21.11 (Tina Widén m fl). 3 ex str S 24.11 (Kristoffer Nilsson m fl). Övriga lokaler: 1 ex str S Vinga 25.9 (Åke Anderson m fl). 1 ex Vrångö 13.12 (Tina Widén).
14 observationer är en putsning av det tidigare rekordet på 13 observationer som sattes 2008. Man kan dock ifrågasätta om det verkligen rör sig om 14 unika individer eller om dubbelräkningar gömmer sig i statistiken. Under andra halvan av november sågs svartnäbbad islom sträcka söderut förbi Kråkudden nio gånger inom loppet av tio dagar. Tack vare olika grad av utfärgning kan man konstatera att det rörde sig om minst tre olika fåglar, men så många som nio kanske är osannolikt. Ett möjligt scenario är att islommarna flyger söderut på förmiddagen, lägger sig på vattnet, driver norrut så att det förmiddagen därpå blir dags att flyga söderut igen. En anmärkningsvärt hög andel av fåglarna passerade just kring klockan 10. Helt klart är i alla fall att den svartnäbbade islommen ökat sitt uppträdande markant i vårt rapportområde under de senaste tio åren. Stöd till denna slutsats kan man också finna i att arten ses mer frekvent även under andra delar av året. Marsfyndet är nämligen rapportområdets första, majfyndet det andra och aprilfyndet det tredje. Totalt kan cirka 10 ex vara en rimlig bedömning av antalet individer under året.
Magnus Rahm

2008

Samtliga: Kråkudden, Hönö: 1 3K+ 29.1 (Stefan Svanberg). 2 ad str S 22.10 (Hans Elleby m fl). 1 ad str S 23.10 (Stig Holmstedt m fl). 1 ad str S 24.10 (Carl Tholin m fl). 1 ad str S 25.10 (Björn Lindkvist m fl). 1 ad str S 26.10 (Markus Tallroth m fl). 1 1K+ 26.10 (Markus Tallroth m fl). 1 ad str S 10.11 (Stefan Svanberg m fl). 1 ad str S 11.11 (Per Björkman m fl). 1 1K+ str S 11.11 (Roger Eskilsson). Övriga lokaler: 2 ad str S Vinga 25.10 (Stefan Svanberg, Musse Björklund, Mikael Molin m fl). 1 ad str S Rörö 2.11 (Johannes Löfqvist).
Tretton exemplar är rekord för området, tidigare högsta årssumma låg på nio individer 2002. Detta kan ställas i relation till att det totalt under hela 80- och 90-talet tillsammans endast gjordes totalt 10 fynd! Att den svartnäbbade islommen ökat sitt uppträdande i våra farvatten råder det inget tvivel om.
Magnus Unger

2007

Vår: 1 2K Nordre älvs fjord, Björlanda 10.5 (Magnus Unger).
Höst: 2 ad str S Kråkudden, Hönö 29.10 (Martin Alexandersson m fl). 1 ex str S Kråkudden, Hönö 30.10 (Tina Widén m fl). 1 ad str S Rörö och Kråkudden, Hönö 31.10 (Christer Fält, Roger Eskilsson m fl). 1 ex str S Vinga 1.11 (Björn Johansson m fl).
Komplettering 2006: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 11.11 (Anders Carlberg m fl).
Sex fynd är enligt snittet de senaste åren, men vårfynd är sällsynta. Årets majfynd är det tredje vårfyndet och första majfyndet för området, de tidigare fynden är från april (2001 och 2004). Uppträdandet av svartnäbbad islom har fullkomligt exploderat under 2000-talet. Fram till och med 2007 har det gjorts 51 fynd jämfört med endast sju på hela 90-talet och bara tre under 80-talet. Av dessa har 90 % av fynden gjorts under hösten och vintern, de flesta under slutet av oktober till mitten av november.
Magnus Unger