Storlom Gavia arctica

2021

Häckningar: 1 par Sisjön, Askim (Fredrik Bothén m fl). 1 par Stora Delsjön (Inga-Lisa Ahlfors). 1 par Finnsjön (Anders Åstrand). 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson). 1 par Öjesjön (Ingemar Olsson). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 24 tänkbara häckningssjöar.
Fem konstaterade häckningar är ungefär vad man kan förvänta sig. Rapportmaterialet antyder möjligen att häckningsframgången inte var speciellt god. Däremot gjordes gott om observationer av storlom i våra sjöar. I den absoluta merparten av dessa får man dock räkna med att storlommarna är på tillfälligt besök.
Magnus Rahm

2020

Häckningar: 1 par Kärrsjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson). 1 par Stora Kåsjön, Partille (Mats Lindqvist). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 23 tänkbara häckningssjöar.
Tre häckande par gör 2020 till ett dåligt år, sedan 2010 endast i paritet med 2014 då lika få häckningar konstaterades. Det rådde förvisso ingen brist på lommar – observationer gjordes i minst lika många sjöar som vanligt, men väldigt få ungar sågs. Man bör kanske inte dra alltför långtgående slutsatser av detta, men vi kan misstänka att ett ökat friluftsliv som en effekt av pandemin knappast gynnar storlommen.
Magnus Rahm

2019

Häckningar: 1 par Hornasjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Kärrsjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Stora Kåsjön, Partille (Mats Lindqvist). 1 par Stora Hålsjön, Partille (Tobias Meyer). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 16 tänkbara häckningssjöar.
Det tycks ha blivit ett ganska dåligt år för storlom. Visserligen gjordes observationer i var och varannan näringsfattig sjö i rapportområdet, men väldigt få ungar tycks ha producerats. Totalt observerades storlom med ungar i fyra sjöar, vilket är det sämsta resultatet sedan 2014 då tre häckningar konstaterades. För ett tiotal år sedan var å andra sidan fyra häckningar ett ganska gott utfall, så vi får se om detta är en återgång till 00-talets nivåer eller en tillfällig svacka i en till synes positiv trend.
Magnus Rahm

2018

Häckningar: 1 par Sisjön, Askim (Aimon Niklasson m fl). 1 par Delsjöområdet (Leif Jonasson). 1 par Surtesjön, Vättlefjäll (Peter Andersson). 1 par Hornasjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Lilla Hålsjön, Partille (Tobias Meyer). 1 par Stora Kåsjön, Partille (Mats Lindqvist). 1 par Långetjärn, Härryda (Martin Oomen). 1 par Kärrsjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Västra Nedsjön, Hindås (Mats Eriksson). 1 par Gingsjön, Björketorp (Mats Eriksson). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 13 tänkbara häckningssjöar.
Oj, vad storlommar det häckade i området under 2018! Tio konstaterade häckningar är en rejäl putsning av det tidigare rekordet på sju häckningar som konstaterats flera gånger under 10-talet. Lite smolk i glädjebägaren är att häckningsframgången inte var så god. Närmare hälften av häckningarna tycks ha misslyckats helt.
Magnus Rahm

2017

Häckningar: 1 par Sisjön, Askim (Ulf Persson m fl). 1 par Skyrsjön, Vättlefjäll 6.6 (Per Österman). 1 par Lilla Delsjön (Leif Jonasson). 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson). 1 par Hornasjön, Härryda 25.5 (Ingemar Olsson). 1 par Finnsjön, Råda 22.6 (Mats Eriksson). 1 par Kärrsjön, Härryda (Ingemar Olsson). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 13 tänkbara häckningssjöar.
Världens underverk, regnbågens färger, Snövits dvärgar och Göteborgsområdets storlommar – det är något särskilt med talet sju. Sju konstaterade häckningar är nämligen återigen tangerat rekord. Första gången så många häckningar rapporterades var 2010, och samma antal har därefter rapporterats 2013, 2016 och alltså även 2017. Häckningsutfallet var dessvärre inte särskilt gott i år. I Sisjön och Yxsjön misslyckades häckningarna helt. I Skyrsjön och Kärrsjön sågs en liten unge i vardera sjö men det kunde aldrig konstateras om de överlevde de första kritiska dagarna. I Lilla Delsjön sågs två små ungar, men dessa försvann och överlevde alltså troligen inte. För övriga häckningar rapporterades aldrig ungar, så häckningsutfallet är oklart.
Magnus Rahm

2016

Häckningar: 1 par Sisjön, Askim (Lars Persson m fl). 1 par Hornasjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Gingsjön, Björketorp (Mats Eriksson). 1 par Kärrsjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Västra Nedsjön, Hindås (Mats Eriksson m fl). 1 par Finnsjön, Råda (Martin Oomen m fl). 1 par Stora Kåsjön, Partille (Mats Lindqvist). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 16 tänkbara häckningssjöar.
Höga antal: 17 ad Finnsjön, Råda 26.7 (Mats Eriksson).
Sju konstaterade häckningar är i paritet med de allra bästa åren. I stort sett i varenda göteborgsk sjö värd namnet kan man ha turen att få stöta på storlom under sommarhalvåret. Det betyder dock inte att det sker häckningar på så många platser. Som den stora flocken i Finnsjön indikerar, är storlommar ganska rörliga och kan ibland sammanstråla som vore det kafferep med sju sorters kakor. Varför de gör på det viset är inte klarlagt. Gemensamt fiske skulle kunna vara en förklaring men precis som vid ett typiskt kafferep tycks ofta inte födosökande stå högst på dagordningen. Kanske tycker de helt enkelt om att umgås?
Magnus Rahm

2015

Häckningar: 1 par Öjesjön, Härryda (Martin Oomen m fl). 1 par Surtesjön, Vättlefjäll (Lars Erik Norbäck m fl). 1 par Sisjön, Askim (Aimon Niklasson m fl). 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson m fl). 1 par Kärrsjön, Härryda (Ingemar Olsson). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 24 tänkbara häckningssjöar.
Fem säkra häckningar är ett bra resultat, och dessutom gjordes ovanligt många observationer i andra tänkbara häckningssjöar. Det bör dock påpekas att storlommar gärna gör utflykter till andra sjöar under häckningstid, och det sannolika är att det inte häckade lommar i särskilt många av de 24 "tänkbara häckningssjöarna". I Surtesjön fick paret ut två ungar som överlevde åtminstone de första kritiska veckorna. I Sisjön, Yxsjön och Kärrsjön klarade sig en unge vardera, medan det i Öjesjön endast sågs en ruvande fågel.
Magnus Rahm

2014

Häckningar: 1 par Sisjön (Aimon Niklasson m fl). 1 par Hornasjön, Härryda (Ingemar Olsson). 1 par Stora Stamsjön, Härryda (Bo Nilsson). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 13 tänkbara häckningssjöar.
Tre konstaterade häckningar är färre än de senaste åren, och inget av paren fick ut mer än en unge. Dessutom gjordes observationer i något färre lämpliga häckningssjöar än vanligt. De senaste åren har man kunnat ana en stigande trend bland områdets storlommar, så vi får hoppas att det dåliga bokslutet främst har att göra med bristande rapportering.
Magnus Rahm

2013

Häckningar: 1 par Gingsjön (Mats Eriksson m fl). 1 par Öjesjön (Ingemar Olsson m fl). 1 par Skärsjön (Martin Oomen m fl). 1 par Stora Kåsjön (Magnus Rahm m fl). 1 par Sisjön (Benga Ragnewall m fl). 1 par Stora Härsjön (Martin Oomen m fl). 1 par Högsjön, Vättlefjäll (Magnus Rahm m fl). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 13 tänkbara häckningssjöar.
Ett gott år för storlommen med tangerat rekord i antalet konstaterade häckningar (sju stycken). Extra roligt är att konstatera att häckningarna verkar ha gått bra. Av de sju konstaterade häckningarna resulterade fyra i två fullvuxna ungar vardera, och i de övriga tre häckningarna överlevde en unge till fullvuxen ålder.
Magnus Rahm

2011

Häckningar: 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson). 1 par Stora Stamsjön, Härryda (Bo Nilsson). 1 par Finnsjön, Råda (Mats Eriksson). 1 par Sisjön, Askim (Evamaria Ferm m fl). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i 23 tänkbara häckningssjöar kommunvis fördelade på Härryda (9), Göteborg (5) och Partille (1).
Något sämre utfall i år än rekordåret 2010, men väl ett gott år. Det publikfriande paret i Sisjön lyckades i år att få ut en unge, vilket inte hänt i mannaminne. Lommarna delar sjö med mängder av badgäster och brukar annars misslyckas med häckningen när det blir badväder. Förutom lekande barn är antagligen predation från kråkor och trutar det största gisslet för Sisjölommarna.
Magnus Rahm

2010

Häckningar: 1 par Högsjön, Vättlefjäll (Uno Unger m fl). 1 par Sisjön, Askim (Evamaria Ferm m fl). 1 par Stora Stamsjön, Härryda (Bo Nilsson). 1 par Hornasjön, Härryda (Mats Eriksson m fl). 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson). 1 par Finnsjön, Råda (Mats Eriksson m fl). 1 par Kärrsjön, Härryda (Mats Eriksson). Fynd under häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 23 tänkbara häckningssjöar, kommunvis fördelade på Göteborg (12), Härryda (9), Partille (1) och Mölndal (1).
Det går bra för områdets storlommar. Sju konstaterade häckningar är troligen det högsta antalet någonsin i Göteborgsområdet, och dessutom gjordes ovanligt många fynd under häckningstid. Möjligen är arten mer noggrant inventerad än tidigare men troligen har antalet häckande par ökat de senaste åren.
Magnus Rahm

2009

Häckningar: 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson). 1 par Hornasjön, Härryda (Ingemar Olsson m fl). 1 par Stora Stamsjön, Härryda (Bo Nilsson). 1 par Högsjön, Vättlefjäll (Uno Unger m fl). Häckningstid: Utöver de säkra häckningarna gjordes fynd i totalt 18 tänkbara häckningssjöar, kommunvis fördelade på Härryda (9), Göteborg (8) och Partille (1).
Fyra konstaterade häckningar är ungefär lika många som föregående år och klart fler än i början av 00-talet. Sett över hela Sverige har arten på senare år haft en svagt stigande trend och det verkar alltså som om Göteborgstraktens storlommar följer efter.
Magnus Rahm

2008

Häckningar: 1 par Surtesjön, Angered (Lars Erik Norbäck). 1 par Mollsjön, Vättlefjäll (Jan Mogol). 1 par Stora Härsjön, Härryda (Kjell Hansson m fl). 1 par Stora Stamsjön, Härryda (Bo Nilsson). Häckningstid: 1 par Sisjön (Lars Erik Norbäck m fl). 1 par Gäddevatten, Vättlefjäll (Hans Utterberg). 1 par Högäset, Härryda (Berndt Lindberg m fl). 1 par Yxsjön, Råda (Mats Eriksson m fl). 2 par Finnsjön, Råda (Mats Eriksson m fl). 1 par Skärsjön, Landvetter (Magnus Lundström m fl). 1 par Gingsjön, Björketorp (Conny Palm). 1 ex Östra Ingsjön, Björketorp (Fredrik Andersson).
Fyra konstaterade häckningar är ett bra resultat. Dessutom väldigt många fynd under häckningstid, vilket tyder på att arten har inventerats noggrannare än de senaste åren.
Magnus Unger

2007

Häckningar: 1 par Högsjön, Vättlefjäll (Peter Andersson). 1 par Sisjön, Askim (Uno Unger). 1 par Egypten, Björketorp (Totte Weber Eliasson). 1 par Finnsjön, Råda (Johannes Löfqvist). 1 par Hornasjön, Härryda (Ingemar Olsson). Häckningstid: 1 par Gingsjön, Björketorp (Åsa Berndtsson). 1 par Västra Nedsjön, Hindås (Anders Kjellsson). 1 par Långetjärn, Härryda (Kerstin Martinsson). 1 par Surtesjön, Vättlefjäll (Pelle Melander Ekberg). 1 par Gäddevatten, Vättlefjäll (Jonas Örnborg).
Komplettering 2006: 1 par häckande Gäddevatten, Vättlefjäll.
Fem konstaterade häckningar är det högsta noterade antalet under hela 2000-talet. Dessutom är det fler observationer under häckningstid än normalt, vilket är positivt. Om ökningen egentligen beror på noggrannare inventering eller inte är svårt att bedöma.
Magnus Unger