Obestämd islom Gavia immer/adamsii

2020

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 5.11 (Peder Winding m fl).
En islom som passerade för långt ut för artbestämning bokfördes under den period islommarna gick till som bäst vid Hönö.
Magnus Rahm

2019

Samtliga: 1 2K– str S Vinga 29.9 (Magnus Hallgren m fl).
Enligt observatörerna talade inget emot svartnäbbad islom, men fågeln passerade för långt ut för att en säker artbestämning skulle göras.
Magnus Rahm

2018

Samtliga: 1 ad str N Kråkudden, Hönö 7.5 (Jon Håkansson).
Denna islom i sommardräkt fick lämnas obestämd eftersom näbben inte kunde studeras ordentligt. Möjligen kan man satsa en femkrona på att det var samma islom som passerade åt andra hållet dagen därpå, då med lysande vit näbb.
Magnus Rahm

2016

Samtliga: 1 ex Kråkudden, Hönö 27.12 (Daniel Johansson).
Observatören noterade en del karaktärer som gör att vitnäbbad islom kan misstänkas, men den här gången fick det stanna vid en obestämd islom.
Magnus Rahm

2015

Samtliga: 1 ex str SV Långe tånge, Öckerö 5.12 (Lars Bruzell).
Eftersom huvudteckningen inte med säkerhet kunde avgöras, fick den här islommen bli obestämd till art.
Magnus Rahm

2013

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 2.3 (Ola Wennberg m fl). 1 ex str S Hjälvik, Öckerö – Kråkudden, Hönö 29.10 (Bo Brinkhoff, Per Norberg m fl).
Oktoberfågeln vållade en del debatt efter att en bild på fågeln publicerats i Artportalen. En del karaktärer pekade mot vitnäbbad, men i fält var intrycket svartnäbbad. Utifrån försiktighetsprincipen har vi därför valt att publicera fyndet som en obestämd islom.
Magnus Rahm

2012

Samtliga: 1 2K– str S Vinga 30.9 (Göran Darefelt m fl).
Det mesta tyder på att denna islom var en svartnäbbad dito, men tyvärr var inte obsbetingelserna tillräckligt goda för att kunna spika den. Det som möjligen skulle kunna tala emot är tidpunkten, för åtminstone på Västkusten har den svartnäbbade en tydlig topp ungefär en månad senare.
Magnus Rahm

2010

Samtliga: 1 ex str N Kråkudden, Hönö 26.5 (Roger Eskilsson).
Troligen rörde det sig om en vitnäbbad islom – närmre än så kom vi alltså inte den arten 2010. Tack vare ökade kunskaper och kanske bättre optik har andelen islommar som lämnats obestämda minskat kraftigt de senaste två decennierna. På årets fågel kunde inte näbben ses, men storlom kunde uteslutas och då bör man rapportera som obestämd islom. Om storlom inte säkert kan uteslutas bör man istället rapportera som antingen svartnäbbad eller vitnäbbad islom med frågetecken. Det förekommer förvånansvärt stora storlommar så det är normalt nödvändigt att se dräktkaraktärer för att utesluta dessa.
Magnus Rahm

2008

Samtliga: 1 ex str S Kråkudden, Hönö 6.10 (Martin Oomen m fl). 1 ex str S Vinga 25.10 (Mikael Molin m fl).
I båda observationerna ovan kunde storlom säkert uteslutas, vilket innebär att de blivit godkända som obestämd islom. Dessutom fanns ytterligare ett fynd där storlom inte kunde uteslutas som därför ej godkändes. Vi vill passa på att uppmärksamma att begreppet obestämd islom endast bör användas där det är säkert att det rör sig om en islom, det vill säga att små- och storlom har kunnat uteslutas. I övriga fall bör man rapportera fynden som svartnäbbad islom, artbestämning osäker och skriva i kommentaren vad som ligger till grund för bestämningen.
Magnus Unger