Obestämd Ljusmantlad silltrut Larus fuscus graellsii/intermedius/heuglini

2015

Samtliga: 1 ad Styrsö 9.4 (Magnus Rahm). 1 ad str S Kråkudden, Hönö 22.5 (Roger Eskilsson m fl). 1 ad str S Vargö 23.5 (Jan Mogol). 2 ad Känsö Fjärskär, Gbg:s södra skärgård 29.8 (Jan Mogol). 2 ex str S Vinga 25.9 (Göran Darefelt m fl).
Ljusmantlad silltrut avser individer som har tydligt ljusare dräkt än en typisk intermedius. Begreppet innefattar raserna heuglini och graellsii samt övergångsformer mellan graellsii och intermedius. Våra fynd rör sig sannolikt om de två senare snarare än den tundrahäckande rasen heuglini.
Stefan Svanberg

2013

Samtliga: 1 ad str S Kråkudden, Hönö 17.9 (Ola Wennberg m fl).
Fynd utav någon av raserna graellsii, intermedius eller heuglini. Ljusmantlad silltrut är ett samlingsnamn för silltrutar med tydligt ljusare dräkt än intermedius, vilket ju är den formen som häckar på svenska västkusten. Begreppet innefattar förutom graellsii och heuglini även så kallade dutch intergrades vilket är en övergångsform mellan graellsii och intermedius som häckar i Holland. Man kan med nuvarande kunskaper inte skilja de olika formerna åt, men det är förmodligen mer sannolikt att en ljusmantlad silltrut i vårt rapportområde rör sig om den västeuropeiska rasen graellsii eller en så kallad dutch intergrade än att det skulle vara den ryska tundrahäckande rasen heuglini.
Stefan Svanberg