Smådopping Tachybaptus ruficollis

2021

Häckningar: 1 par Bratteråsdammen, Kållered (Tomas Cahier). 1 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Hills golfbana (Ove Ferling m fl). 1 par Lilla Gömysten, Askim (Aimon Niklasson m fl). 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Rikard Fröberg m fl). 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Robert Ennerfelt m fl). 1 par Torslanda golfbana (Christer Fält). 1 par Kålsereds dammar, Björlanda (Pernilla Brandt m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare 9 lokaler.
Höga antal: 43 ex Välen 29.9 (Hans Börjesson). 30 ex Önnereds hamn 7.12 (Uno Unger).
Sammanlagt åtta lyckade häckningar är något färre än de senaste åren men helt inom variationen. Arten tycks ha varit på plats i nästan alla dammar som hyst smådopping på senare år, men i många fall kunde inte häckning med säkerhet konstateras. Det finns dessutom en rad dammar som var pålitliga för några år sedan men som varit tomma ett bra tag nu, till exempel Slätta damm och Klare mosse på Hisingen, så än finns plats för fler smådoppingar. I lilla Balltorps våtmark, där flera par brukar häcka, var det något sämre ställt än vanligt, med bara en observerad ungkull. I Välen slogs nytt antalsrekord, med sex doppingar fler än det bara ett år gamla rekordet. Man kan misstänka att decemberansamlingen i Önnereds hamn till stor del bestod av samma fåglar som i Välen.
Magnus Rahm

2020

Häckningar: Minst 4 par Balltorps våtmark, Mölndal (Magnus Rahm m fl). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Svartemossen, Askim (Markus Lagerqvist). 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Bengt Adamsson m fl). 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Daniel Frederiksen m fl). 1 par Torslanda golfbana (Per-Erik Hagström m fl). 1 par Bulyckedammen, Torslanda (Mattis Arveström). 1 par Madbäcksdammen, Björlanda (Bo Brinkhoff m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare 8 lokaler.
Höga antal: 37 ex Välen 1.10 (Hans Börjesson).
Ännu ett bra år för smådopping, med elva konstaterade häckningar och ett högt högsta-antal. Arten är duktig på att undgå upptäckt och sannolikt häckade det smådopping på de flesta av de åtta lokaler där arten noterades under häckningstid utan att ruvande fåglar eller ungar kunde ses.
Magnus Rahm

2019

Häckningar: 2 par Torslanda golfbana (Christer Fält m fl). 3 par Balltorps våtmark, Mölndal (Jan Tallnäs m fl). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Ulf Levén m fl). 1 par Gunnestorps mosse (Bo Brinkhoff). 1 par Svarte mosse, Säve (Conny Palm m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare 4 lokaler.
Höga antal: 37 ex Välen 23.10 (Hans Börjesson).
Nio häckande par får betraktas som ett helt normalt utfall. De 37 doppingarna i Välen slår däremot Välen-rekord, och utgör faktiskt det högsta antalet rapporterade smådoppingar i hela Sverige under 2019. Håller vi oss i Göteborgsområdet får vi bläddra tillbaka till mitten av 00-talet för att hitta antal som matchar. På den tiden attraherade Torslandaviken stora ansamlingar smådopping och som mest noterades 53 ex den 20 oktober 2006.
Magnus Rahm

2018

Häckningar: 5 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Södra dammen, Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm). 1 par Stora Gömysten (Silke Klick m fl). 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Robert Ennerfelt m fl). 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Evamaria Ferm m fl). 1 par Holmedammet, Donsö (Gösta Olofsson). Minst 1 par Torslandaviken (Christer Fält m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare 4 lokaler.
Höga antal: 30 ex Torslandaviken 30.8 (Ola Wennberg). 22 ex Välen 9.10 (Göran Gustavsson).
Efter flera år av frågetecken och låga noteringar är det roligt att konstatera att 2019 blev ett riktigt fint smådoppingår, med många konstaterade häckningar och ovanligt stora ansamlingar om hösten. Elva konstaterade häckningar är det högsta antalet sedan 2011, och högstanoteringen om 30 exemplar är den största sedan 2009.
Magnus Rahm

2017

Häckningar: Minst 2 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Svartemossen, Askim (Markus Lagerqvist). 1 par Spejsmossarna, Landvetter flygplats (Henrik Nilsson). 1 par Valmossen, Brännö (Lars Hellman). 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Anton Larsson m fl). 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Bengt Adamsson m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare 6 lokaler.
Höga antal: 21 ex Välen 28.10 (Hans Börjesson).
Sju häckande par är lika få som i fjol och bara ett par från de senaste tio årens bottenrekord från 2015. Sedan 2007 då hela 14 häckningar konstaterades har antalet häckningar sakta sjunkit. Årets högsta antal i Välen är iallafall i paritet med de högsta antalen under 10-talet, men å andra sidan långt från rekordantalet 53 ex från Torslandaviken i oktober 2006.
Magnus Rahm

2016

Häckningar: 3 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 2 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Fredrik Wagnström m fl). 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Torslanda golfbana, Torslandaviken (Christer Fält). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare 8 lokaler.
Höga antal: 11 ex Välen 9.10 (Hans Börjesson).
Med sju par får vi sammanfatta ännu ett magert år när det kommer till konstaterade häckningar. Däremot gjordes ovanligt många ströobservationer i lämpliga häckningsdammar, så kanske är det ändå inte så illa ställt för smådopping som häckande art i området? Däremot var de högsta antalen högst beskedliga.
Magnus Rahm

2015

Häckningar: 1 par Västra Klare mosse, Hisingsparken (Märtha Boström). Minst 2 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm m fl). 1–2 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Robert Ennerfelt m fl). 1 par Valmossen, Brännö (Lars Hellman). 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Stig Fredriksson m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare sju lokaler.
Höga antal: 12 ex Torslandaviken 31.8 och 3.9 (Magnus Persson m fl). 11 ex Välen 9.10 (Bert Olsson).
Sex konstaterade häckningar är det lägsta antalet sedan 2005, då fem häckningar konstaterades. Med tanke på att skådaraktiviteten generellt är högre nu, får vi hissa en liten varningsflagga för statusen hos vår minsta dopping. Uppmuntrande är att det trots allt gjordes observationer på ganska många lokaler under häckningstid, så mörkertalet när det gäller häckningar kan vara stort.
Magnus Rahm

2014

Häckningar: 1 par Östra dammen, Hills golfbana (Over Ferling). 3–6 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm m fl). 1–2 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Bengt Adamsson m fl). 1 par Svartemossen, Askim (Silke Klick). 1 par Ers vatten, Rörö (Bo Brinkhoff). 1 par Valmossen, Brännö (Lars Hellman). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare fem lokaler.
Höga antal: 12 ex Hinsholmskilen 18.2 (Uno Unger). 23 ex Balltorps våtmark 4.9 (Lars Eric Rahm). 11 ex Välen 22.10 (Uno Unger m fl).
Man kan ana att en liten återhämtning har skett sedan de hårda vintrarna i början av decenniet. Även om nio konstaterade häckningar är exakt samma antal som både 2012 och 2013, finns i år fler observationer i kategorin mycket troliga häckningar, bland annat från Madbäcksdammen i Björlanda. Däremot är det fortsatt dåligt med större ansamlingar. Under 00-talet samlades regelbundet tvåsiffriga antal i Torslandaviken och Välen. I år kommer istället den högsta noteringen från områdets bästa häckningslokal, Balltorps våtmark, där 6 gamla och 17 unga doppingar kunde räknas den 4 september.
Magnus Rahm

2013

Häckningar: 4 par Balltorps våtmark, Mölndal (Elon Wismén m fl). 2 par Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm m fl). 1 par vardera i Axlemossen och Finnsmossen, Änggårdsbergen (Martin Oomen m fl). 1 par Valmossen, Brännö (Lars Hellman m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare fem lokaler.
Höga antal: 21 ex Välen 19.10 (Hans Börjesson).
Nio konstaterade smådoppingshäckningar ligger helt i linje med de senaste årens resultat. Sannolikt finns det ett ganska stort mörkertal för denna lilla krabat som gärna gömmer sig väl i vegetationen. När arten inventerades 2011 konstaterades tolv häckningar, och det tycks inte ha skett några dramatiska förändringar sedan dess. Ansamlingen i Välen 2013 är lite extra rolig eftersom den är områdets största sedan 2009, då 32 ex räknades vid samma lokal.
Magnus Rahm

2012

Häckningar: 1 par Lilla dammen, Slottskogen (Johan Ennerfelt m fl). 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (Robert Ennerfelt m fl). 1 par Madbäcksdammen, Björlanda (Uno Unger). 3 par Hills golfbana (Lars Persson m fl). 2 par Balltorps våtmark (Magnus Rahm m fl). 1 par Hökälla (John Thulin m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare sex lokaler.
Höga antal: 9 ex Hinsholmskilen 26.12 (Jan Mogol).
Totalt nio häckande par är i paritet med de senaste årens antal häckningar. Värt att notera är att fem av dessa häckningar är rapporterade från Balltorps-området i Mölndal, allihop i dammar som anlades i mitten av 2000-talet. Att de kalla vintrarna gått hårt åt smådoppingen kan man ana i första hand utifrån de högsta antalsnoteringarna. Fram till och med 2009 sågs årligen ansamlingar på uppemot 30 ex eller mer i antingen Välen eller Torslandaviken. I år är de högsta antalen på dessa lokaler 7 respektive 4 ex.
Magnus Rahm

2011

Häckningar: 1 par Axlemossen, Änggårdsbergen (John Karlsson Rolander m fl). 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Martin Oomen m fl). 1 par Slottsskogen (Uno Unger m fl). 1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Stig Fredriksson). 5 par Hills golfbana (Lars Eric Rahm m fl). 2 par Balltorps våtmark (Lars Eric Rahm m fl). 1 par Torslandaviken (Bo Brinkhoff m fl). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare två lokaler under sommaren.
Höga antal: 11 ex Torslandaviken 5.11 (Lars Eric Rahm).
Tolv häckningar är ett bra resultat men då ska man ha i åtanke att arten inventerades. Antalet ströobservationer på möjliga häckningslokaler och den blygsamma högstanoteringen tyder på att arten snarare har minskat de senaste två–tre åren vilket kanske vore en naturlig följd av de hårda vintrarna.
Magnus Rahm

2010

Häckningar: 1 par Finnsmossen, Änggårdsbergen (Martin Jerksjö m fl). 1 par Svarte mosse, Biskopsgården (Thomas Karlsson m fl). 1 par Lilla Dammen, Slottsskogen (Jan-Åke Noresson m fl). 2 par Slottsbergs mosse, Ruddalen (Maj-Lis Borg). 1 par Balltorps våtmark, Mölndal (Magnus Rahm m fl). 1 par Hills golfbana, Mölndal (Jörgen Grahn). 1 par Hörsickan, Mölndal (Totte Weber Eliasson). Fynd under häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare åtta lokaler under våren.
Höga antal: 14 ex Önnereds hamn 3.1 (Jan Mogol). Ca 15 ex Saltholmen 13.1 (Hans-erik Hermansson). 11 ex Välen 4.10 (Uno Unger).
Åtta konstaterade häckningar innebär en liten nedgång i förhållande till de senaste tre åren. Detta kan förklaras med att det har blivit färre par på några lokaler, framför allt i Balltorps våtmark och i mossarna i Änggårdsbergen. Möjligen har dessa lokaler blivit alltför igenvuxna för smådoppingen, och detta i kombination med en hård vinter har nog gjort smådoppingens tillvaro tuff. Även de högsta antalen är ovanligt låga. Tidigare har minst ett trettiotal individer ansamlats höstetid, antingen i Torslandaviken eller i Välen, men i år uteblev alltså detta.
Magnus Rahm

2009

Häckningar: 1 par Klare mosse, Hisingsparken (Märtha Boström). 1 par Lilla dammen, Slottsskogen (Stig Fredriksson). 3 par Änggårdsbergen (Kristoffer Nilsson m fl). 3 par Balltorps våtmark (Stig Fredriksson) 1 par Hovåsmossen (Stefan Andersson). 1 par Torslandaviken (Ola Wennberg). 1 par Välen (Kristoffer Nilsson). Häckningstid: Observationer av fåglar i lämplig häckningsbiotop gjordes på ytterligare 10 lokaler under våren.
Höga antal: 14 ex Torslandaviken 30.9 (Johan Svedholm). 32 ex Välen 10.10 (Stefan Andersson). 17 ex Billdals skärgård 13.12 (Stefan Andersson).
Totalt elva häckningar, vilket är en något lägre siffra jämfört med fjolårets 13 konstaterade par. Sett över det senaste decenniet är dock elva häckningar en normal summa. För tredje året i rad hyste Välen fler doppingar under höstmånaderna än Torslandaviken. Höstens maxnotering på 32 ex är den högsta kända på lokalen men det är fortfarande en bit kvar till rapportområdets maxsiffra på 53 ex vilken noterades i Torslandaviken i oktober 2006.
Martin Oomen

2008

Häckningar: 1 par Holmedammet, Donsö (Kjell Ove Andersson). 3 par Änggårdsbergen (Kristoffer Nilsson, Birger Kaiser). 2 par Klare mosse, Hisingsparken (Märtha Boström). 1 par Bulyckedammen, Torslanda (Bertil Berntsson). 1 par Valmossen, Brännö (Lars Hellman). 1 par Slottskogen (Stig Fredriksson). 1 par Hökälla (Stig Fredriksson). 3 par Balltorps våtmark, Mölndal (Lars Erik Rahm).
Höga antal: 14 ex Billdals skärgård 8.1 (Stefan Andersson). I Välen sågs regelbundet tvåsiffriga antal under hösten, som mest 29 ex 19.10 (Stefan Andersson).
Årets 13 konstaterade häckningar är bra resultat, endast överträffat av fjolåret då 14 par skred till häckning. Smådoppingen är trots sina ljudliga vanor under häckningssäsong en duktig skulkare och det finns åtskilliga lämpliga lokaler i vårt rapportområde där arten inte rapporterats eller noterats under året. De senaste årens stora ansamlingar i Torslandaviken under sensommar och höst uteblev helt.
Martin Oomen

2007

Häckningar: 3 par Änggårdsbergen (Kristoffer Nilsson m fl). 4 par Balltorps våtmark, Mölndal (Stefan Svanberg m fl). 1 par Balltorp, Mölndal (Jan Bergqvist). 1 par Torslandaviken (Uno Unger m fl). 3 par Hisingsparken (Märtha Boström m fl). 2 par Donsö (Kjell Ove Andersson m fl).
Höga antal: 31 ex Torslandaviken 13.9 (Martin Oomen). 20 ex Välen, Göteborg 10.10 (Uno Unger). 24 ex Välen, Göteborg 21.10 (Stig Fredriksson).
Fjorton konstaterade häckningar på nio olika lokaler är den högsta noteringen under 2000-talet. Dessutom har smådoppingar setts på flera kända lokaler under häckningstid utan att häckning konstaterats.
Magnus Unger